уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Индикативна годишна работна програма по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за 2016 година.

Индикативна годишна работна програма по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за 2016 година.

Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г. публикува одобрената от Комитета за наблюдение на ОП НОИР индикативна годишна работна програма за 2016 г.

Образец на Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от програмите може да видите тук

Последна промяна на 29 Октомври 2015
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол