уеб достъпен сайт български език английски език
 1. Начало
 2. »
 3. Наука

Наука

Изследователската дейност в Университета обхваща различни области от природните и обществените науки. Особено активни са изявите в следните направления:

 • Информатика и информационни технологии.
 • Микробиология и биотехнологии.
 • Изследвания върху оползотворяване на природни суровини.
 • Опазване на околната среда.
 • Оптоелектроника и лазерна техника.
 • Синтез на нови органични и неорганични вещества.
 • Радиоактивни изследвания на почвата, водата и въздуха.
 • Изследване на биологичното разнообразие в България с цел опазване на естествения генофонд и използване на подходящи видове в биологичната борба.
 • Физиология на растенията и молекулярна биология.
 • Проблеми на висшето образование.
 • Изследване езика, литературата и културата на региона, страната, славянските и западноевропейските страни.
 • Изследвания на личността.
 • Социална, религиозна и етническа идентичност.

В поделение "Научна и приложна дейност" годишно се разработват над 120 договора, материално обезпечени от следните източници:

 1. Международни програми.
 2. Договори, сключени с Националния фонд "Научни изследвания".
 3. Фонд "Научни изследвания" при Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".
 4. Стопански договори.
Последна промяна на 12 Юли 2013
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол