уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Проект "Студентски практики"

Проект "Студентски практики"

http://praktiki.mon.bg/pages/purpose

 

BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – фаза 2“!

                                                                                                

 

 

 

УКАЗАНИЯ ЗА СТУДЕНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“

УКАЗАНИЯ ЗА АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“

УКАЗАНИЯ ЗА ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕНТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“

  

Контакти:

Университетски център за кариерно развитие

бул. "България" 236, ет. 2, офис 200

гр. Пловдив 4000

тел.: + 359 32 261 805,  + 359 32 261 806
e-mail: a_katusheva@abv.bg;  career.uni.plovdiv@gmail.com

 

Одобрил: проф. д.п.н. Дора Левтерова; Последна промяна на 2021-02-22 14:27:21
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол