web accessibility bulgarian flag english flag

Водещи новини


    Начало » Новини » Проект "Студентски практики"

Проект "Студентски практики"

http://praktiki.mon.bg/sp/

 
 
 

Очаквайте скоро проект

BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – фаза 2“!

                                     

 

 

   Уважаеми студенти,

 

  Министерството на образованието и науката започна изпълнението на проект „Студентски практики – фаза 2“ по програмата „Наука и образование за интелигентен растеж“. Общата стойност на проекта е 46 милиона лева, а срокът на изпълнение е 40 месеца.

  Проектните дейности предвиждат в него да се включат 44 000 студенти от 43 висши училища, които са партньори. Изпълнението на проекта ще допринесе за директен диалог между образованието и бизнеса, между теорията и практиката, както и ще осигури обратна връзка от бизнеса към висшите училища за съответствието на съдържанието на учебните планове и програми към нуждите на пазара на труда.

  Можете да следите страницата на Университета – секция Студентски практики, на която ще се обявяват актуална информация и  правилата за участие в проекта.

 

  Всички студенти, които правят своята регистрация, трябва предварително да са съгласували практическото си обучение с функционалните експерти на Пловдивски университет!

 

  В проекта могат да вземат участие студенти от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ от ПУ „Паисий Хилендарски“.

  Един студент може да бъде включен в практическо обучение, финансирано по ОП НОИР, в т.ч. и по настоящия проект един път в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една от образователно-квалификационните степен по съответната специалност.

 

  Приоритетни области на висше образование за участие в проекта:

  1. Педагогически науки
  2. Природни науки, математика и информатика.
  3. Технически науки

 

  Очаквайте скоро информация за контакти с функционални експерти и правила за участие в проекта.

  

Контакти:

Университетски център за кариерно развитие

бул. "България" 236, ет. 2, офис 200

гр. Пловдив 4000

тел.: + 359 32 261 805,  + 359 32 261 806
e-mail: a_katusheva@abv.bg;  career.uni.plovdiv@gmail.com

 

Одобрил: проф. д.п.н. Дора Левтерова; Последна промяна на 2020-02-28 14:43:40
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg