уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Прием » Такси за обучение

Такси за обучение

Такси за обучение на студенти, държавна поръчка, I курс, 2021/2022 г.

Такси за обучение на докторанти и чуждестранни студенти, 2021/2022 г.

Такси за обучение на студенти, платено обучение, I курс, 2021/2022 г.

Такси за обучение на студенти, държавна поръчка, II-V курс, 2021/2022 г.

Такси за обучение на студенти, платено обучение, II-V курс, 2021/2022 г.

Годишна такса за обучение на студенти и докторанти - държавна поръчка- 2020/2021

Годишна такса за обучение на студенти - ПЛАТЕНО обучение - 2020/2021

Такси - магистър 2021/2022 г.

Такси - магистър 2020/2021 г.

Такси - магистър 2019/2020 г.

Административни такси

 

ТАКСИТЕ СЕ ВНАСЯТ, КАКТО СЛЕДВА:

  • В РЕКТОРАТ - СТАЯ №19, ПАРТЕР, УЛ. ЦАР АСЕН 24 (Работно време: от 9:00 до 14:00)
  • В НОВАТА СГРАДА – СТАЯ №123, бул. "България" №236 (Работно време: от 8:30 до 14:00)
  • ПО БАНКОВА СМЕТКА НА УНИВЕРСИТЕТА (по изключение)

 Срокът за внасяне на семестриалните такси е един месец след започване на учебната година!

Банкова сметка на ПУ:

Уникредит Булбанк

Клон Батенберг

гр. Пловдив

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Сметка BG33 UNCR 7527 3154 6320 00

UNCRBGSF

Последна промяна на 16 Септември 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол