web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Прием » Такси за обучение

Такси за обучение

Такси - бакалавър държавна поръчка 2018/2019 г.

Такси - бакалавър платено обучение 2018/2019 г.

Такси - магистър 2018/2019 г.

Административни такси

 

ТАКСИТЕ СЕ ВНАСЯТ, КАКТО СЛЕДВА:

  • В БЮРО „ПРИЕМ ТАКСИ“ – КЛОН НА УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, ПАРТЕР (ВХОД ОТКЪМ ЮЖНАТА ЧАСТ НА ДВОРА).
  • В НОВАТА СГРАДА – СТАЯ №123, бул. "България" №236.
  • ПО БАНКОВА СМЕТКА НА УНИВЕРСИТЕТА (по изключение)

 

Банкова сметка на ПУ:

Уникредит Булбанк

Клон Батенберг

гр. Пловдив

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Сметка BG33 UNCR 7527 3154 6320 00

UNCRBGSF

Последна промяна на 17 Януари 2019