web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Университетът » Сграден фонд » Учебно-административен комплекс

Учебно-административен комплекс

  Нов учебно-административен комплекс

  В Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ си дават среща историята и съвремието.Така например в сградата на Ректората – ул. “Цар Асен“ №24, някога се е помещавал френският мъжки колеж “Св. Августин”, построен в началото на ХХ век от италианския архитект Мариано Пернигони.

  Сега към сградата, която е паметник на културата, са пристроени две двуетажни стоманобетонови сгради с общо 865,88 кв. м разгъната застроена площ, вписващи се много добре в общия архитектурен ансамбъл като естествено продължение на Ректората. Фасадите са облицовани с врачански камък и санирани с прозоречна PVC дограма. Сградите се свързват с основния корпус чрез полупрозрачни панели, закрепени на метална ферма.

  На първия етаж в сграда „А” е разположен конферентен център, който заема площ от 166 кв. м. и e оборудван със съвременни аудиовизуални средства. Там са изградени зала за симултантен превод и научноизследователски лаборатории за млади учени, работещи по програма „Бизнес инкубатор“. Поделение „Научна и проектна дейност“, което осъществява координация и регулира творческите дейности, е настанено на втория етаж.

  В сграда „Б“, която разполага с общо 300 места, се провежда учебна дейност. Една аудитория с 80 места и две семинарни зали са предназначени за осигуряване на редовния учебен процес в Университета. В „Съдебна зала“ и „Лаборатория за иновационни методи“ на Факултета по икономически и социални науки ще се реализира практическото обучение на студентите юристи и икономисти.

Последна промяна на 11 Юли 2013