web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Управление » Академичен съвет

Академичен съвет

РЕКТОР

проф. д-р Запрян Козлуджов

АДМИНИСТРАЦИЯ

н.с. Румен Киров

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

проф. д-р Румен Димитров Младенов
проф. д-р Илия Николов Илиев
проф. д-р Балик Маломиров Джамбазов
доц. д-р Соня Костадинова Трифонова

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

проф. д.ф.н. Иван Костадинов Куцаров
проф. д.ф.н. Инна Иванова Пелева
проф. д-р Запрян Ангелов Козлуджов
доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова
доц. д-р Борян Геовгиев Янев

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ

проф. д-р Иван Марков Иванов
доц. д-р Драгомир Любенов Генов
доц. д-р Велин Стефанов Станев
доц. д-р Ваньо Христов Консулов

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕT

доц. д-р Димо Дончев Чешмеджиев
доц. д-р Валентин Павлов Петрусенко
доц. д-р Иван Христов Чалъков
доц. д-р Стойка Петрова Пенкова

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

проф. д-р Антон Илиев Илиев
проф. д-р Асен Кънчев Рахнев
проф. д-р Коста Андреев Гъров
проф. д-р Манчо Христов Манев

Василка Димова Събева - докторант

ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

доц. д-р Илиян Иванов Иванов
доц. д-р Веселин Йорданов Кметов
доц. д-р Мария Костадинова Стоянова
доц. д-р Стела Маринова Статкова-Абегхе

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

доц. д.п.н.  Румяна Димитрова Танкова
проф. д.п.н. Веселин Желязков Маргаритов
проф. д-р Галин Борисов Цоков
проф. д-р Бисер Илиев Дамянов

Виктория Антраник Кеворкян - докторант

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

проф. д-р Венцислав Петров Стоянов
проф. д-р Дарина Пеева Зиновиева
доц. д-р Петя Стефанова Неделева
доц. д-р Красимир Николов Митев

ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

доц. д.ф.н. Тинко Александров Ефтимов
проф. д-р Невена Стоянова Милева
проф. д-р Теменужка Атанасова Йовчева
доц. д-р Екатерина Симеонова Писанова

Мариета Иванова Атанасова - докторант

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ

Станислав Валериев Минев
Данаил Георгиев Христов
Сибел Джевдет Азиз

Последна промяна на 01 Февруари 2018