уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Управление
  4. »
  5. Академичен съвет

Академичен съвет

РЕКТОР

проф. д-р Румен Димитров Младенов

АДМИНИСТРАЦИЯ

гл. счет. Виеслав Мариан Пиларски

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

проф. д-р Балик Маломиров Джамбазов
проф. д-р Иванка Жечева Димитрова-Дюлгерова
проф. д-р Румен Димитров Младенов
проф. д-р Соня Костадинова Трифонова

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

проф. д-р Запрян Ангелов Козлуджов
доц. д.ф.н. Константин Иванов Куцаров
доц. д-р Борян Георгиев Янев
доц. д-р Надя Петрова Чернева

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ

проф. д-р Ваньо Христов Консулов
проф. д-р Велин Стефанов Станев
доц. д-р Ангел Енчев Димитров
доц. д-р Веселина Тонева Жекова

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕT

проф. д-р Иван Христов Чалъков
доц. д-р Димитър Веселинов Димитров
доц. д-р Меглена Иванова Златкова
доц. д-р Стойка Петрова Пенкова

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

проф. д.м.н. Манчо Христов Манев
проф. д-р Ангел Атанасов Голев
проф. д-р Антон Илиев Илиев
проф. д-р Асен Кънчев Рахнев

ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

проф. д-р Гинка Атанасова Антова
доц. д-р Веселин Йорданов Кметов
доц. д-р Мария Костадинова Стоянова
доц. д-р Пламен Ангелов Ангелов

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

проф. д.п.н. Веселин Желязков Маргаритов
проф. д.п.н. Румяна Димитрова Танкова
проф. д-р Галин Борисов Цоков
проф. д-р Владимира Стефанова Ангелова

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

проф. д-р Люба Георгиева Панайотова-Чалъкова
доц. д-р Ангел Йорданов Шопов
доц. д-р Даниела Севдалинова Дончева
доц. д-р Христо Йорданов Паунов

ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

проф. д-р Невена Стоянова Милева
проф. д-р Теменужка Атанасова Йовчева
доц. д-р Екатерина Симеонова Писанова
доц. д-р Силвия Велкова Стоянова-Петрова

ФИЛИАЛ - КЪРДЖАЛИ

гл. ас. д-р Костадинка Тодорова Тодорова

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ

Виктория Веселинова Палигорова
Мадлен Костадинова Китина
Роксана Деянова Филипова
Тенчо Иванов Бортоласов
Теодора Нелиянова Цонева

ДОКТОРАНТИ

Себиха Ахмедова Маданска
Юлия Томова Иванова

СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

Инж. Иван Михайлов Михайлов
Инж. Пламен Цветков Панчев
Доц. д-р инж. Никола Иванов Добрев
Доц. д-р Бойко Илиев Рашков
Ивайло Пенчев Пенчев
Боянка Маркова Иванова
Донка Щилянова
Димитър Тотев Минев

Последна промяна на 21 Март 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол