web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Управление » Академичен съвет

Академичен съвет

РЕКТОР

проф. д-р Румен Младенов

АДМИНИСТРАЦИЯ

н.с. Румен Киров

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

проф. д-р Балик Маломиров Джамбазов
проф. д-р Иванка Желева Димитрова
проф. д-р Румен Димитров Младенов
доц. д-р Соня Костадинова Трифонова

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

проф. д-р Запрян Ангелов Козлуджов
доц. д-р Борян Георгиев Янев
доц. д-р Константин Иванов Куцаров
доц. д-р Надя Петрова Чернева

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ

проф. д-р Ваньо Христов Консулов
проф. д-р Велин Стефанов Станев
доц. д-р Ангел Енчев Димитров
доц. д-р Веселина Тонева Жекова

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕT

проф. д-р Иван Христов Чалъков
доц. д-р Димитър Веселинов Димитров
доц. д-р Меглена Иванова Златкова
доц. д-р Стойка Петрова Пенкова

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

проф. д.м.н. Манчо Христов Манев
проф. д-р Ангел Атанасов Голев
проф. д-р Антон Илиев Илиев
проф. д-р Асен Кънчев Рахнев

ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

проф. д-р Гинка Атанасова Антова
доц. д-р Веселин Йорданов Кметов
доц. д-р Мария Костадинова Стоянова
доц. д-р Пламен Ангелов Ангелов

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

проф. д.п.н. Веселин Желязков Маргаритов
проф. д.п.н. Румяна Димитрова Танкова
проф. д-р Галин Борисов Цоков
доц. д-р Владимира Стефанова Ангелова

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

доц. д-р Даниела Севдалинова Дончева
доц. д-р Люба Георгиева Панайотова
доц. д-р Христо Йорданов Паунов
гл.ас. д-р Ангел Йорданов Шопов

ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

проф. д-р Невена Стоянова Милева
проф. д-р Теменужка Атанасова Йовчева
доц. д-р Екатерина Симеонова Писанова
доц. д-р Силвия Велкова Стоянова – Петрова

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ

Виктория Веселинова Палигорова
Мария Димова Демирева
Мила Костадинова Златева
Роксана Деянова Филипова
Себиха Ахмедова Маданска
Теодора Нелиянова Цонева
Юлия Томова Иванова

Последна промяна на 05 Юни 2019