уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Управление
  4. »
  5. Академичен съвет

Академичен съвет

РЕКТОР

проф. д-р Румен Димитров Младенов

АДМИНИСТРАЦИЯ

гл. счет. Виеслав Мариан Пиларски

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

проф. д-р Велизар Костадинов Гочев
проф. д-р Румен Димитров Младенов
проф. д-р Соня Костадинова Трифонова
гл. ас. д-р Весела Илиева Митковска

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

доц. д-р Ани Иванова Кемалова
доц. д.ф.н. Константин Иванов Куцаров

доц. д-р Надя Петрова Чернева
гл. ас. д-р Милена Ангелова Кацарска

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ

проф. д-р Велин Стефанов Станев
проф. д-р Станимир Иванов Кабаиванов
доц. д-р Ангел Енчев Димитров
гл. ас. д-р Пеньо Георгиев Георгиев

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕT

доц. д-р Георги Димитров Митрев
доц. д-р Меглена Иванова Златкова
доц. д-р Стойка Петрова Пенкова
гл. ас. д-р Милена Георгиева Ташева

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

проф. д-р Ангел Атанасов Голев
проф. д-р Антон Илиев Илиев
проф. д.м.н. Манчо Христов Манев
гл. ас. д-р Симеон Деков Монов

ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

доц. д-р Кирил Костов Симитчиев
доц. д-р Мария Костадинова Стоянова
доц. д-р Пламен Ангелов Ангелов
гл. ас. д-р Лидия Иванова Кайнарова

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

проф. д-р Владимира Стефанова Ангелова
доц. д-р Екатерина Георгиева Чернева
доц. д-р Хилда Нишан Терлемезян
гл. ас. д-р Александра Илиянова Николова

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

доц. д-р Ангел Йорданов Шопов
доц. д-р Даниела Севдалинова Дончева
доц. д-р Константин Василев Пехливанов
гл. ас. д-р Александър Атанасов Александров

ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

проф. д-р Невена Стоянова Милева
проф. д-р Теменужка Атанасова Йовчева
доц. д-р Силвия Велкова Стоянова-Петрова
ас. Анатолий Росенов Парушев

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ

Виктория Веселинова Палигорова – ЮФ, студент
Виктория Георгиева Недкова – БФ, студент

Владимир Владимиров Калпакчиев – ФМИ, студент
Калина Попиванова Кръстева – ПФ, студент
Снежина Антонова Сулева – ФИСН, студент
Стефани Андонова Барутова – БФ, студент

ДОКТОРАНТИ

Елка Петрова Петрова – ФФ, докторант
Мария Валентинова Бъчварова – ХФ, докторант

 

Последна промяна на 06 Юни 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол