SSL Certificates web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Управление » Академичен съвет

Академичен съвет

РЕКТОР

проф. д-р Запрян Козлуджов

АДМИНИСТРАЦИЯ

н.с. Румен Киров

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

доц. д-р Румен Димитров Младенов
доц. д-р Илия Николов Илиев
доц. д-р Соня Костадинова Трифонова
доц. д-р Балик Маломиров Джамбазов

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

проф. дфн Иван Костадинов Куцаров
доц. д-р Жоржета Петрова Чолакова
доц. д-р Иван Петров Чобанов
проф. дфн Инна Иванова Пелева

ФАКУЛТЕТ "ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ"

проф. д-р Иван Марков Иванов
проф. д-р Мариана Цветанова Михайлова
проф. дин Мария Георгиева Сотирова
доц. д-р Аксентия Иванова Замфирова

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕT

доц. д-р Красимира  Христова Кръстанова
доц. д-р Валентин Павлов Петрусенко
доц. д-р Иван Христов Чалъков
доц. дфн Албена Владимирова Хранова

ФАКУЛТЕТ "МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА"

доц. д-р Христо Димитров Крушков
проф. д-р Асен Кънчев Рахнев
проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева
доц. д-р Коста Андреев Гъров

ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

доц. д-р Илиян Иванов Иванов
доц. д-р Веселин Йорданов Кметов
доц. д-р Мария Костадинова Стоянова
доц. д-р Магдален Димитров Златанов

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

доц. дпн  Дора Стоилова Левтерова
проф. дпн Веселин Желязков Маргаритов
проф. дпн Пламен Радев Иванов
доц. д-р Румяна Димитрова Танкова

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

проф. д-р Венцислав Петров Стоянов
доц. д-р  Илиан Георгиев Шотлеков
проф. д-р Дарина Пеева Зиновиева
доц. д-р Надя Георгиева Бояджиева

ФАКУЛТЕТ "ФИЗИКА И ИНЖЕНЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ"

доц. д-р Даринка Милчева Манова
доц. д-р Екатерина Симеонова Писанова
доц. д-р Савка Георгиева Маринова
доц. дфн Тинко Александров Ефтимов

СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

Самуил Цветков Цветков
Зорница Томова Танева
Милен Пламенов Миленов
Анна Василева Генова
Станислав Минчев Даков
Станимир Петров Манолов
Никола Велизариев Вълчанов

Последна промяна на 08 Януари 2015