уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Структура
  4. »
  5. Обслужващи звена
  6. »
  7. Отдел "Научно-изследователска дейност"

Отдел "Научно-изследователска дейност"

 

Име Длъжност Телефон/Имейл/Стая
ас. Анна Бекярова-Токмакова Началник отдел

032 261 412

annatokmakova@uni-plovdiv.bg

Милена Илиева-Сапунова Експерт НИД

032 261 412

milieva@uni-plovdiv.bg

Дончо Киров Експерт НИД

032 261 412

dkirov@uni-plovdiv.bg

 

Индивидуален отчет за научноизследователската дейност на преподавателя

Последна промяна на 11 Декември 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол