web accessibility bulgarian flag english flag

Аудио-визуален център

Аудио-визуален център

стая 228 – ректорат, тел. 261 272

Видеооператор: В.Петров

 

Aудио-визуалният център към Пловдивския университет е създаден през 1989 г. В последно време почти изцяло е подменена наличната техника.

Днес центърът има възможност да произвежда аудио-визуален продукт, синхронизиран с последните изисквания на съвременните технологии.

Предлагаме услуги, хармонизирани с най-съвременните световни тенденции в образователното дело.

1. Прожекции на готови видеоматериали в 6-та, 8-ма и 10-та аудитории на ректората, нова сграда.

2. Мултиплициране на готови видеоматериали.

3. Организиране, озвучаване, заснемане /с камера и фотоапарат/ на мероприятия като конференции, гостувания и беседи с наши и чужди учени, дейци на културата, промоции, тържества по случай дипломиране на випускници и други значими за университета събития.

4. Изработване на видеофилми, свързани с учебния процес. Отразяване етапите на работа по съответна научна разработка. Филмово наблюдение. Заснемане на окончателния резултат.

5. Заснемане на лекции и уроци.

6. Дублаж на чужди филми.

7. Предлага се образователен курс за запознаване на студентите с основните закони на операторското майсторство, специфика на телевизионния и филмов сценарий, електронен монтаж, мишунг, режисура, технически параметри на аудио-визуалната техника /АВИП/.

8. Участие в проекти, които изискват видеоонагледяване, както и цялостно завършени филми.

9. Оказване на активно съдействие при изготвяне на дипломни и курсови работи, когато те включват елементи, свързани с видеопродукт.

10. Консултиране на преподаватели и студенти по въпроси от всякакво естество, касаещи процеса на видеозаписа и обработка на видеоматериала.

11. Организиране на специализирани прожекции за студенти от специалност “Актьорство за драматичен театър”.

Всички горепосочени дейности се реализират без разходване на каквито и да било финансови средства от страна на университета.

За да се включите в работния процес на аудио-визуалния център е необходимо да попълните стандартни заявки, каквито ще намерите по всяко време на деня при нас.

За по-добра координация и разположение на заявките във времето моля по възможност те да се депозират във видеоцентъра поне една седмица преди мероприятието.

При по-завишена сложност на заявките, примерно изискващи транспорт, командировъчни и др., те се консултират с помощник-ректора г-н Киров. Всички останали се адресират до ръководителя на видеоцентъра.

Видеоцентърът без съмнение разполага с доказани професионалисти, на които можете да разчитате.

12 януари 2010 г.

гр. Пловдив

Последна промяна на 26 Октомври 2018