уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Структура
  4. »
  5. Обслужващи звена
  6. »
  7. Аудио-визуален център

Аудио-визуален център

Аудио-визуалният център към Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" е създаден през 1989 г. Предлагаме услуги, съчетани с най-съвременните тенденции в образованието. Центърът има възможност да произвежда аудио-визуални продукти, синхронизирани с последните изисквания на съвременните технологии.

 

Име/Длъжност

Телефон/Имейл/Стая

Доц. д-р Надя Чернева

директор

тел.: 032/261 241
e-mail: vice.ir@uni-plovdiv.bg

Венцислав Петров

специалист мултимедия

032/261 272

vpetrov@uni-plovdiv.bg

Ректорат, ет. 2, каб. 228

Веселина Балтова

експерт реклама

032/261 432

veselinabaltova@uni-plovdiv.bg

Ректорат, ет. 2, каб. 228

 

ФОРМУЛЯРИ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ (PDF) - *Подадената заявка се изпълнява след одобрение от Заместник-ректор по международна дейност и връзки с обществеността.

ФОРМУЛЯР ЗА РЕКЛАМНИ УСЛУГИ (PDF) - *Подадената заявка се изпълнява след одобрение от Заместник-ректор по международна дейност и връзки с обществеността.

 

 

Последна промяна на 11 Януари 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол