уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Структура » Обслужващи звена » Отдел "Международно сътрудничество"

Отдел "Международно сътрудничество"

Отдел "Mеждународно сътрудничество" (ОМС)

  

Име Длъжност Телефон/Имейл/Стая
Радосвета Мишевска Главен експерт

+ 359 32 261 363

iro@uni-plovdiv.bg

Ректорат, стая 118

Цанка Спасова Главен експерт

+ 359 32 261 363

ts.angelova@uni-plovdiv.bg

Ректорат, стая 118

 

Процедура за издаване на заповед за задгранична командировка

Доклад за задгранична командировка

Последна промяна на 01 Декември 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол