уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Структура
  4. »
  5. Обслужващи звена
  6. »
  7. Отдел "Международно сътрудничество"

Отдел "Международно сътрудничество"

 

Връзка към новия сайт на отдел „Международно сътрудничество“: https://iro.uni-plovdiv.bg/ 

 

Отдел "Mеждународно сътрудничество" (ОМС)

  

Име Длъжност Телефон/Имейл/Стая
доц. д-р Борян Янев Началник отдел

+ 359 32 261 363

byanev@uni-plovdiv.bg

Ректорат, стая 349

Радосвета Мишевска експерт

+ 359 32 261 363

iro@uni-plovdiv.bg

Ректорат, стая 349

Цанка Ангелова експерт

+ 359 32 261 363

ts.angelova@uni-plovdiv.bg

Ректорат, стая 349

Димитър Карамитев експерт

+ 359 32 261 363

dimitarkaramitev@uni-plovdiv.bg

Ректорат, стая 349

 

Процедура за издаване на заповед за задгранична командировка

Доклад за задгранична командировка

Доклад за видоизменение 

Последна промяна на 24 Януари 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол