уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Структура
  4. »
  5. Обслужващи звена
  6. »
  7. Отдел "Международно сътрудничество"

Отдел "Международно сътрудничество"

 

Връзка към новия сайт на отдел „Международно сътрудничество“: https://iro.uni-plovdiv.bg/ 

Процедура за издаване на заповед за задгранична командировка

 

Отдел "Mеждународно сътрудничество" (ОМС)

  

Име Длъжност Телефон/Имейл/Стая
доц. д-р Борян Янев Началник отдел

+ 359 32 261 363

byanev@uni-plovdiv.bg

Ректорат, стая 349

Радосвета Мишевска експерт

+ 359 32 261 363

iro@uni-plovdiv.bg

Ректорат, стая 349

Цанка Ангелова експерт

+ 359 32 261 363

ts.angelova@uni-plovdiv.bg

Ректорат, стая 349

Димитър Карамитев експерт

+ 359 32 261 363

dimitarkaramitev@uni-plovdiv.bg

Ректорат, стая 349

 

 

Последна промяна на 21 Март 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол