уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Интеграция » Международно сътрудничество

Международно сътрудничество

Отдел "Mеждународно сътрудничество" (ОМС)

 

ул."Цар Асен" 24, стая 118

4000 Пловдив

тел.: + 359 32 261 363

 

Радосвета Мишевска

e-mail: iro_pu@abv.bg

 

Цанка Спасова

e-mail: ts.angelova@uni-plovdiv.bg

 

Процедура за издаване на заповед за задгранична командировка

Доклад за задгранична командировка

Последна промяна на 02 Септември 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол