web accessibility bulgarian flag english flag

Европейска интеграция

Европейски съюз - http://europa.eu/

Болонски процес - www.coe.int , http://europa.eu/

 

Европейски образователни програми:

Socrates: Erasmus, Comenius, Lingua, Grundtvig, Minerva, Erasmus Mundus.

CEEPUS - www.ceepus.info

e-Learning - http://europa.eu/

Международни изследователски програми - http://www.cordis.lu , www.nato.int , www.cost.int.org
Последна промяна на 30 Септември 2014
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg