web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

 
ВАЖНО!!!
 
Уважаеми колеги,
 
Успешно приключи редовната изпитна сесия за придобиване на професионално - квалификационни степени в ДКПРПС! Поздравяваме ви за достойното представяне и благодарим за доверието.
 
Резултати от РЕДОВНА СЕСИЯ за продобиване на ПКС:
 
  • Списък на придобилите Първа и Пета ПКС (по документи) по реда на чл. 57, ал.3 и чл. 58, ал. 2 от Наредба № 12 от 16.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти ТУК
  •   Списък на придобилите Пета ПКС (изпит 29 или 30 септември 2018 г.) ТУК
  •  Списък на придобилите Четвърта, Втора и Първа ПКС (изпит и защита - 06 или 07 октомври 2018 г.) - ТУК.
 
Тези от вас, които успешно са защитили 1,2, 4 и 5 ПКС , могат да дойдат в Департамента (Нова сграда) след сряда (11.10.18 г.), за да получат уверения (между 8,30 и 15.15 часа, ако са им необходими).
 
Таксата (35.00 лв.) за издаването на Свидетелствата за ПКС се заплаща на Касата при получаване на оригиналния документ! Ще публикуваме съобщение, когато Свидетелствата са готови (не по-рано от 01.11.2018 г.)!
 
 
Тези от вас, които не успяха да се явят на редовната дата, ще имат възможност да се явят на изпит или защита на 11.11.18 г., за което ще има публикуван допълнителен график.
 
Ако имате въпроси относно изпитната сесия за придобиване на ПКС, моля, отправяйте ги на e-mail: dkprps@gmail.com
 
Последна промяна на 18 Октомври 2018