web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

 
                Уважаеми колеги,
 
                Във връзка с подаването на заявления за разкриване на процедура за придобиване на ПКС, ви уведомяваме, че Нова сграда на ПУ (бул. България № 236) ще бъде затворена за външни лица до 14.00 часа на 01, 02, 03 и 04 юли 2019 г. вкл. поради провеждане на редовните кандидатстудентски изпити.
                Работното време на касата в Нова сграда за периода от 01 до 04 юли 2019 г. вкл. е 14.00 - 15.30 часа, а през останалото време - 8.30 - 15.15 часа (от 05.07.19 г)
                Имайте предвид, че новозаписващите се студенти заплащат таксите си на касата в Нова сграда в следния период:
 
- Първо класиране: 10-12.07.2019 г. (сряда - петък),   
-  Второ класиране: 17-19.07.2019 г. (сряда - петък) и
-  Трето класиране: 24-26.07.2019 г. (сряда - петък) и достъпът до Касата ще е затруднен в тези дни.          

             Имате възможност да се регистрирате за участие в консултативни курсове (32 академични часа, цена: 60 лв.) свързани с придобиването на Четвърта и Пета ПКС в Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти на ПУ-Пловдив и възстановими по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, Дейност 2.

              Консултативните курсове ще се проведат на 14 или 15 септември 2019 г. (събота и неделя), за което ще получите допълнителна информация при подаване на заявлението, а регистрационна форма за всяка от областите ще бъде публикувана ТУК в края на месец юли 2019 г.

             Напомняме, че заявленията за разкриване на процедура за придобиване на ПКС през 2019 г., съгласно Наредба № 12 на МОН, се подават в периода 01.06-30.07.2019 г. - лично или чрез упълномощено лице, а изпитната сесия е в периода 15.09.2019 г. - 15.10.2019 г. - регистрацията Ви за консултативен курс не отменя необходимостта от подаване на заявление на място в стая 125 на Нова сграда.

            Определени са датите за изпитната сесия за придобиване на ПКС в Департамента за Сесия 2019:

Редовна сесия:

Пета ПКС - 28 и 29.09.2019 г. - график и разпределение по зали ще бъдат публикувани ТУК в началото на м. септември;

Четвърта, Втора и Първа ПКС - 05 и 06.10.2019 г. - график и разпределение по зали ще бъдат публикувани ТУК в началото на м. септември.

Допълнителна сесия - 10.11.2019 г. - за всички ПКС.

Заявления за придобиване на Трета ПКС се приемат целогодишно.

 

               За повече информация: https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1224/

              

 

Последна промяна на 23 Юни 2019