web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

ВАЖНО!

НАПОМНЯМЕ, ЧЕ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА I, II, IV И V ПКС ЗА ИЗПИТНА СЕСИЯ '2018 (15 СЕПТЕМВРИ - 15 НОЕМВРИ 2018 Г.) СЕ ПОДАВАТ

МЕЖДУ 01 ЮНИ И 27 ЮЛИ 2018 Г.

Уважаеми колеги,

Поради провеждане на КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ 2018-2019

на 1, 2, 3, 4 и 5 юли 2018 г. в Нова сграда на ПУ няма да се допускат външни лица и в Департаментът за квалификация няма да се приемат докумети!!!

Желателно е да подадете заявленията  си преди 12 юли 2018 г., тъй като между 12 и 28 юли новоприетите студенти заплащат таксите си за записване и достъпът до Касите в Нова сграда и в Ректората е затруднен.

 

За подаване на документи за разкриване на процедура за придобиване на ПКС в периода 01.06.2018 г. - 27.07.2018 г.:

Стая 125 /срещу касата/ в Нова сграда на ПУ, гр. Пловдив, бул. България № 236

В понеделник, сряда и петък: между 9.00 и 13.00 часа

Във вторник и четвъртък: между 12.00 и 15.00 часа

 

Последна промяна на 08 Юни 2018