web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

 

 

                  Уважаеми колеги,

                   Тук https://goo.gl/forms/KSE3cHuVpgvRrPGl1 може да се регистрирате за участие в консултативни курсове (32 академични часа, цена: 60 лв.) свързани с придобиването на Четвърта и Пета ПКС в Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти на ПУ-Пловдив и възстановими по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, Дейност 2.

                   Консултативните курсове се предлагат за град Пловдив, София, Варна, Бургас, Стара Загора, Сливен, Хасково, Смолян, Кърджали, Велико Търново, Разград и Шумен.

                   При сформиране на група от 15 човека ще бъде определена възможно най-ранна дата за провеждане на консултативния курс.

                   Напомняме Ви, че заявленията за разкриване на процедура за придобиване на ПКС, съгласно Наредба № 12 на МОН, се подават в периода 01.06-30.07.2019 г. - лично или чрез упълномощено лице, а изпитната сесия е в периода 15.09.2019 г. - 15.10.2019 г.

                  За повече информация: https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1224/

 
 
 
Последна промяна на 12 Април 2019