web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

Уважаеми колеги,
 
Може да се регистрирате за консултации във връзка с придобиването на 4 и 5 ПКС по-долу:

 

Регистрация за консултации за 4 и 5 ПКС в област "Специална педагогика" (15.09.2018 г.) : https://goo.gl/forms/69qYb3O1g2d3idMr1

 Регистрация за консултации за учители от начален етап (I-IV клас), 4 / 5 ПКС (15.09.2018 г.) : https://goo.gl/forms/y0ucs1OLoVHvSNGX2

Регистрация за консултации за учители от детска градина, 4 / 5 ПКС (15.09.2018 г.) https://goo.gl/forms/VHdOt70CSQKZLPN83

Регистрация за консултации за педагогически специалисти, които се явяват в област "Образователен мениджмънт" - 5 и 4 ПКС, 16.09.18 г. (неделя), Нова сграда на ПУ, начало 9,30 часа: https://goo.gl/forms/dXlAXiFYkd9nrBw43

 Регистрация за консултации за придобиване на 5 и 4 ПКС от учители по математика или информатика и ИТ: https://goo.gl/forms/F2nc5HT61aQ01omj2

Регистрация за консултация за придобиване на 5 и 4 ПКС от учители по английски език: https://goo.gl/forms/UloViSK5cHs3eJQo2

 

 

 

Последна промяна на 11 Август 2018