web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

 
 
 
Уважаеми колеги,
 
Свидетелствата за ПКС от редовната и допълнителата изпитна сесия са готови.
Може да ги поучавате между 9.00 и 15.00 часа от понеделник (17.12.2018 г.) до петък (21.12.2018 г.) и след 03.01.2019 г. от стая 125 на Нова сгарад на ПУ - бул. "България" № 236.

Таксата (35.00 лв.) за издаването на Свидетелствата за ПКС се заплаща на Касата при получаване на оригиналния документ!

Ако имате въпроси, моля, отправяйте ги на e-mail: dkprps@gmail.com , а не по телефона!

Университетът няма да работи между 21.12.2018 г. и 02.01.2019 г.
 
 
* * *
 
 
Уважаеми колеги,
 
Поради зачестилите въпроси относно изплащането и признаването на придобитите през сесия 2018 професионално квалификационни - степени, припомняме писмо № 9105-428/18.12.2017 г. на МОН, адресирано до началниците на РУО и директорите на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие:
 

"... Възнаграждението за придобита ПКС е с постоянен характер и се изплаща от началото на месеца, следващ датата на представяне на документ за придобиването и, съгласно Наредба №4/20.04.2017 г. на МОН за нормиране и заплащане на труда.

       В изпълнение на Решение на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование моля директорите на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие да се съобразят с издадените документи от висше училище или департамент за придобиване на ПКС – уверение, копие от изпитен протокол, удостоверение или служебна бележка за успешно положен изпит или защита на писмена разработка за придобиване на ПКС с оглед изплащане на възнаграждение от началото на месеца, следващ деня на представяне на документа..."

С пълния текст на писмо № 9105-428/18.12.2017 г. на МОН може да се запознаете ТУК

 
* * *
 
Уважаеми колеги,
 
Списък на педагогическите специалисти, които успешно придобиха ПКС в Департамента на 11.11.18 г. ТУК
 
Резултати от РЕДОВНА СЕСИЯ за продобиване на ПКС:
 
  • Списък на придобилите Първа и Пета ПКС (по документи) по реда на чл. 57, ал.3 и чл. 58, ал. 2 от Наредба № 12 от 16.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти ТУК
  •   Списък на придобилите Пета ПКС (изпит 29 или 30 септември 2018 г.) ТУК
  •  Списък на придобилите Четвърта, Втора и Първа ПКС (изпит и защита - 06 или 07 октомври 2018 г.) - ТУК.
 
 
 
 
Последна промяна на 31 Януари 2019