web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

!!! ВАЖНО !!!

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Свидетелствата за придобиване на професионално-квалификационни степени в ДКПРПС за Сесия '2017 ще може да получите след 18.12.2017 г., всеки работен ден между 9.00 и 15.00 часа в стая 125 на Нова сграда на ПУ.

Университетът няма да работи в периода 23.12.17 г. - 02.01.2018 г.

 

Предстоящи обучения

 

 

ТУК може да заявите желанието си за участие в

професионално - педагогическите специализации, свързани с придобиването на Трета ПКС,

които ДКПРПС предлага.

 

Стартира допълнителна квалификация "Учител по философия" с продължителност 12 месеца /една година/ и общ хорариум 375 академични часа, за участие, моля, регистрирайте се тук

* * *

 

Стартира квалификационен курс предназначен за учители по математика и икономически дисциплини на тема "Математика в икономиката". Обучението е с продължителност 16 присъствени академични часа (два дни - 27 и 28.01.2018 г.), за което се присъжда 1 квалификационен кредит.

Анотация: Курсът е посветен на разглеждане на различни типове задачи с икономическо съдържание в училищния курс по математика. В курса се разглеждат задачи с икономическо и бизнес съдържание, но не предполагащи специални икономически познания.  Те показват как „сухата“ математика може да решава проблеми с много практично съдържание. Темите се надграждат постепенно за ученици от 6. до  12. клас. Съгласно специфичните особености на темата се правят препоръки, изводи и анализи за тяхното преподаване.

Начало: 27.01.2018 г., зала 423 в Нова сграда на ПУ, 9,00 часа.

Обучител: гл. ас. д-р Асен Христов (за въпроси: hristov_asen@mail.bg), .

Цена: 75 лв. с вкл. издаване на удостоверение

Може да се регистрирате за участие тук до 20.01.2017 г.вкл.

Моля, не заплащайте обучението преди да получите потвърждение за провеждането му на посочения от Вас e-mail!

 * * *

През декември стартира специализация "Детско - юношеска психология" с ръководител проф. дпн Румен Стаматов, за участие, моля, регистрирайте се тук 

Скоро старира специализация "Позитивна психология" с общ хорариум 215 часа и продължителност 12 месеца /една година/ и ръководител проф. дпн Румен Стаматов, за участие, моля, регистрирайте се тук

 

 

 

 

Последна промяна на 09 Декември 2017