web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти


!!! ВАЖНО  !!!

 

Уважаеми колеги,

Pismo MON PKS 2017 - припомняме Решението от 2017 г. на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование относно изплащането на възнагражденията за придобита ПКС.
 

 Тези от вас, които не успяха да се явят на редовната сесия поради лични причини,

имат възможност да се явят на

ДОПЪЛНИТЕЛНАТА СЕСИЯ - 10.11.2019 г. от 9,30 часа в Нова сграда на ПУ.


Таксата от 35 лв. за издаване на свидетелството за ПКС се заплаща
при получаването му от стая 125 на Нова сграда.
 
 
 
Тези от вас, които преминаха подготвителни курсове за IV и V ПКС, могат да получат удостоверенията за преминат подготвителен курс от стая 125 на Нова сграда на ПУ заедно със свидетелството за професионално-квалификационна степен (предвиждаме свидетелствата да са готови до края на м. октомври).
 
 
 

Заявления за придобиване на Трета ПКС се приемат целогодишно.

 

               За повече информация: https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1224/

              

 

Последна промяна на 18 Октомври 2019