web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

 
ВАЖНО!!!
 
 
 
Уважаеми колеги,
 
Поради зачестилите въпроси относно изплащането и признаването на придобитите през сесия 2018 професионално квалификационни - степени, припомняме писмо № 9105-428/18.12.2017 г. на МОН, адресирано до началниците на РУО и директорите на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие:
 

"... Възнаграждението за придобита ПКС е с постоянен характер и се изплаща от началото на месеца, следващ датата на представяне на документ за придобиването и, съгласно Наредба №4/20.04.2017 г. на МОН за нормиране и заплащане на труда.

       В изпълнение на Решение на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование моля директорите на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие да се съобразят с издадените документи от висше училище или департамент за придобиване на ПКС – уверение, копие от изпитен протокол, удостоверение или служебна бележка за успешно положен изпит или защита на писмена разработка за придобиване на ПКС с оглед изплащане на възнаграждение от началото на месеца, следващ деня на представяне на документа..."

С пълния текст на писмо № 9105-428/18.12.2017 г. на МОН може да се запознаете ТУК

 
* * *
 
Уважаеми колеги,
 
Списък на педагогическите специалисти, които успешно придобиха ПКС в Департамента на 11.11.18 г. ТУК

Таксата (35.00 лв.) за издаването на Свидетелствата за ПКС се заплаща на Касата при получаване на оригиналния документ!

Ще публикуваме съобщение тук, когато Свидетелствата (отнася се и за свидетелствата от редовната сесия) са готови и може да дойдете да си ги получите.

Към момента са изготвени ЕДИНСТВЕНО Свидетелствата за ПКС на колегите, който кандидатстваха за придобиване на 5 и 1 ПКС по документи - т.е. не са се явявали на изпит.

Ако имате въпроси, моля, отправяйте ги на e-mail: dkprps@gmail.com , а не по телефона!

 
*  *  *
 
Уважаеми колеги,
 
Успешно приключи редовната изпитна сесия за придобиване на професионално - квалификационни степени в ДКПРПС! Поздравяваме ви за достойното представяне и благодарим за доверието.
 
Резултати от РЕДОВНА СЕСИЯ за продобиване на ПКС:
 
  • Списък на придобилите Първа и Пета ПКС (по документи) по реда на чл. 57, ал.3 и чл. 58, ал. 2 от Наредба № 12 от 16.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти ТУК
  •   Списък на придобилите Пета ПКС (изпит 29 или 30 септември 2018 г.) ТУК
  •  Списък на придобилите Четвърта, Втора и Първа ПКС (изпит и защита - 06 или 07 октомври 2018 г.) - ТУК.
 
 
 
 
Последна промяна на 03 Декември 2018