web accessibility bulgarian flag english flag
    Начало » Структура » Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

 

 

 Уважаеми педагогически специалисти, предвид епидемичната обстановка, предвиждаме

Свидетелствата за професионално-квалификационни степени

да се получват лично или от упълномощено лице след 06.01.2021 г. (сряда)

между 09.00 и 13.30 часа от стая 125 на Нова сграда на ПУ, бул. България № 236.

Желателно е да сте заплатили таксата за издаване на свидетелството предварително,

за да се избягват струпвания и на Касата.

Молим тези от Вас, които не са оставили снимка паспортен формат при подаване на заявлението си, да носят такава, когато идват за получаването на свидетелството!

* * *

 

 

Уважаеми педагогически специалисти,

Приключи изпитната сесия във връзка с придобиването на професионално-квалификационни степени в ДКПРПС, поради което правим следните уточнения:

1. Припомняме писмото на МОН от 2017 г., според което сумата за придобитата ПКС, започва да се изплаща при представяне на уверение, копие на изпитен протокол, служебна бележка и др., издадени от съответния Департамент.

2. Таксата от 35.00 лв. за издаване на свидетелството за професионално-квалификационна степен се заплаща при получаването на свидетелството на Касата в Нова сграда на ПУ по код 2198. 

Може да заплатите таксата и по банков път, както следва:

Уникредит Булбанк, клон „Батенберг“, гр. Пловдив, 
Получател: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,

IBAN: BG33 UNCR 7527 3154 6320 00, UNCRBGSF
SWIFT BIC: UNCRBGSF

В платежното нареждане/вносна бележка се посочват:
- Трите имена и ЕГН;
- Основание за плащане: Свидетелство за ПКС от ДКПРПС

 

 
 

* * * * * * * * * * *

 

Уважаеми колеги,

Департаментът за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

обявява прием в следните

ПРОФЕСИОНАЛНО – ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ,

свързани с придобиването на Трета ПКС

 регистрацията продължава

 

 1. „Приобщаващо образование за деца и ученици със специални образователни потребности“

Подходяща за специални педагози и други педагогически специалисти

Ръководител на програмата: проф. дпн Дора Левтерова

За регистрация ТУК: https://forms.gle/4ndf7iA1ZFi4CHnr8

 

 

2."Методически аспекти на подготовката на ученици за успешно участие в олимпиади и състезания по информатика и информационни технологии"

Подходяща за учители по информатика и информационни технологии

Ръководител на програмата: проф. д-р Коста Гъров

За регистрация ТУК: https://forms.gle/DB4V9PDoVbSXoJBf8

 

3. “Предучилищно образование чрез изкуство и игри”

 Подходяща за детски учители, директори и зам.-директори на детски градини

Ръководител на програмата: доц. д-р Галена Иванова

За регистрация ТУК: https://forms.gle/XmoC9hYd2YhQNyXL9

 

4. “Управление на иновациите в образователните организации”

Подходящи за директори на образователни институции, заместник-директори на  образователни институции, експерти в РУО и МОН, главни учители, старши учители

Ръководител на програмата: проф. д-р Галин Цоков

За регистрация ТУК: https://forms.gle/d2Jh8x6ALvyBEMSn7

 

 5.“Съвременни технологии в началното образование”

 Подходящи за учители в началния етап на средното училище

Ръководител на програмата: проф. д-р Владимира Ангелова

За регистрация ТУК: https://forms.gle/UZSSGvfn45V64TnR6

 

6. „STEM стратегии в училище“

Подходящи за всички педагогически специалисти от СУ

Ръководител на програмата: проф. д-р Желязка Райкова

За регистрация ТУК: https://forms.gle/8vcT3w6JNM36bHPF9

 

7. "Съвременни подходи в обучението по чужди езици и български език и литература в средното училище (5. - 12. клас)"

 Подходящи за учители по английски, френски, немски език, български език и литература  

Ръководител на програмата: доц. д-р Златороса Неделчева-Белфанте

(доц. д-р Фани Бойкова, гл. ас. д-р Станислава Илиева, ас. Румяна Илиева)

 За регистрация ТУК: https://forms.gle/gBy4wQr2PsnT6DEK7

 

8."Иновации в обучението по физическо възпитание и спорт в образователните организации"

 

Подходаща за: педагогически специалисти, изпълняващи преподавателска норма по Физическо възпитание и спорт 

Форма на обучение: задочна

Срок на обучение: 1 година (12 месеца)

Общ хорариум: 225 академични часа

Финален документ: свидетелство за професионално - педагогическа специализация

Ръководител на програмата: проф. д.п.н. Веселин Маргаритов

За регистрация ТУК: https://forms.gle/G52BFFTMxuLiR12i8

 

За да се включите в специализацията, НЕ Е НЕОБХОДИМО да имате Четвърта или Пета ПКС

 Срок на обучение: 1 година (12 месеца)

Минимум 50 % от общия хорариум на обучение се провежда в присъствена форма на обучение (не по-малко от 100 академични часа), специализациите са с общ хорариум между 215 и 230 академични часа

Финален документ: свидетелство за професионално - педагогическа специализация, отговарящо на изискванията на Наредба № 15 от 22.07.2019 г. на МОН

Начин на дипломиране: защита на дипломна работа

Цена за всички професионално-педагогически специализации: 2 такси по 500 лв. (1000,00 лв. общо)

 

 

За повече информация във връзка с придобиването на професионално-квалификационни степени в Департамента за КПРПС: https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1224/

 

              

 

Последна промяна на 04 Януари 2021
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg