web accessibility bulgarian flag english flag
    Начало » Структура » Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

 Уважаеми колеги,
 
По-долу публикуваме график за провеждане на редовна изпитна сесия за придобиване на професионално-квалификационни степени в ДКПРПС за сесия 2020.
 
 

Кандидати за придобиване на Пета ПКС

             Уважаеми кандидати за Пета ПКС,

конкретната зала, точният час за явяването ви, както и поименно разпределение по групи (там където кандидатите са по-голям брой - във връзка с действщата епидемилогична обстановка)

ще бъдат добавени към този график най-късно до 23.09.2020 г.

Педагогически специалисти:

Дата и сграда на ПУ

Английски език

26.09.20 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Биология

04.10.2020 г., Ректорат на ПУ, ул. Цар Асен № 24, лаборатория "ТСО", ет. 2

Български език и литература

27.09.20 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

География

26.09.20 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Детски учители

26.09.20 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Изобразително изкуство

26.09.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236, ет. 1, зала 103, 10.00 часа

Информатика

26.09.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

История

26.09.20 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Математика

26.09.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Музика

26.09.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236, стая 125 (на Департамента), 12.00 ч.

Начални учители

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Немски език

26.09.20 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236, 11.00 ч., стая 125 (на Департамента)

Професионална подготовка - теория и практика

04.10.2020 г., Ректорат на ПУ, ул. Цар Асен № 24, лаборатория "ТСО", ет. 2

Психология

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Руски език

27.09.20 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Специални педагози

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Управление на образованието

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Учители по физическо възпитание

26.09.2020 г., Спортна зала, Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Философия

26.09.20 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Химия

04.10.2020 г., Ректорат на ПУ, ул. Цар Асен № 24, лаборатория "ТСО", ет. 2

 
 
 
 

Кандидати за придобиване на Четвърта ПКС

 

Уважаеми кандидати за Четвърта ПКС, конкретната зала и точният час на старт на изпитите ще бъдат добавени към този график

най-късно до 28.09.2020 г.

Педагогически специалисти:

Дата и сграда на ПУ

 

Английски език

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Биология

04.10.2020 г., Ректорат на ПУ, ул. Цар Асен № 24, лаборатория "ТСО", ет. 2

Български език

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

География

04.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Детски учители

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Изобразително изкуство

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236, ет. 1, зала 103, 09,30 часа

Информатика

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

История

04.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Математика

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Музика

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Начални учители

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Немски език

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Професионална подготовка - теория и практика

04.10.2020 г., Ректорат на ПУ, ул. Цар Асен № 24, лаборатория "ТСО", ет. 2

Психология

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Специални педагози

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Майчин език - турски език

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Управление на образованието

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Учители по физическо възпитание

04.10.2020 г., Спортна зала, Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Физика

04.10.2020 г., Ректорат на ПУ, ул. Цар Асен № 24, лаборатория "ТСО", ет. 2

Философия

04.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Химия

04.10.2020 г., Ректорат на ПУ, ул. Цар Асен № 24, лаборатория "ТСО", ет. 2
 
 
 
 

Кандидати за придобиване на Втора ПКС

 

Уважаеми кандидати за Втора ПКС, всеки от вас ще бъде уведомен (на посочения от него e-mail и/или тел. номер)

за конкретното място и точния час на явяване на защита най-късно до 28.09.2020 г.

(с изключение на кандидатите в областите История и Философия, които ще бъдат информирани до 23.09.2020 г.)

 

Педагогически специалисти: Дата и сграда на ПУ

Английски език

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Български език

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Детски учители

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Информатика

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

История

26.09.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Начални учители

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Професионална подготовка - теория и практика

04.10.2020 г., Ректорат на ПУ, ул. Цар Асен № 24, лаборатория "ТСО", ет.2

Управление на образованието

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Физика

04.10.2020 г., Ректорат на ПУ, ул. Цар Асен № 24, лаборатория "ТСО", ет. 2

Философия

26.09.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236
 
 
 

Кандидати за придобиване на Първа ПКС

 

Уважаеми кандидати за Първа ПКС, всеки от вас ще бъде уведомен (на посочения от него e-mail и/или тел. номер)

за конкретното място и точния час на явяване на защита най-късно до 28.09.2020 г.

 

Педагогически специалисти: Дата и сграда на ПУ

Английски език

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Детски учители

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Математика

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Начални учители

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Професионална подготовка - теория и практика

04.10.2020 г., Ректорат на ПУ, ул. Цар Асен № 24, лаборатория "ТСО"

Учители по физическо възпитание

04.10.2020 г., Спортна зала, Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Химия

04.10.2020 г., Ректорат на ПУ, ул. Цар Асен № 24, лаборатория "ТСО"
 
 
 
 
Уважаеми колеги,
 
Тези от Вас, които заявиха желание за включване в подготвителни курсове за 5 и 4 ПКС (и са подали заявленията си за кандидатстване в периода 01.06-31.07.20 г.) ще получат информация относно датите, заплащането и начина на провеждане на подготвителните курсове на посочения от тях e-mail адрес до 10.09.20 г. вкл.

 

* * *
 

Уважаеми колеги,

Напомняме, че срокът за подаване на заявка за включване в подготвителни курсове във връзка с придобиването на 4 и 5 ПКС (само за тези от вас, които са подали заявленията си в периода 01.06-31.07.20 г.) беше 31.08.20 г.

Моля, тези от вас, които все още не са заявили желание за включване в подготвителните курсове, но имат желание за участие, да се регистрират.
 
Регистрационните форми ще останат отворени до 03.09.20 г., 12.00 часа.

 

Графикът на предстоящата изпитна сесия във връзка с придобиването на професионално-квалификационни степени ще бъде публикуван тук след 15.09.20 г.

 

 

 ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИДОБИВАНЕТО НА ПЕТА И ЧЕТВЪРТА ПКС

 

Подготвителни курсове - Пета ПКС

Уважаеми колеги,

Тук: https://forms.gle/Qdp33JfjDGxnPmSP7 може да заявите желанието си за включване в подготвителните курсове във връзка с придобиването на Пета ПКС в ДКПРПС до 31.08.20 г. - графикът, както и конкретна информация относно провеждането на подготвителните курсове, ще бъде публикувана тук след 01.09.20 г.

 

Подготвителни курсове - Четвърта ПКС

Уважаеми колеги,

Тук: https://forms.gle/rGfhbnDv3HrWuEYY7 може да заявите желанието си за включване в подготвителните курсове във връзка с придобиването на Четвърта ПКС в ДКПРПС до 31.08.20 г. - графикът, както и конкретна информация относно провеждането на подготвителните курсове, ще бъде публикувана тук след 01.09.20 г.

 

Уважаеми колеги,

Обръщаме внимание, че сумите, заплатени във връзка с придобиването на ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ в Департамента за КПРПС при ПУ (включително и тези за подготвителните курсове за придобиване на Четвърта и Пета ПКС), подлежат на възстановаване по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", Дейност 2. на МОН.

 

* * * * * * * * * * *

 

Уважаеми колеги,

Департаментът за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

обявява прием в следните

ПРОФЕСИОНАЛНО – ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ,

свързани с придобиването на Трета ПКС

 регистрацията продължава

 1. „Приобщаващо образование за деца и ученици със специални образователни потребности“

Подходяща за специални педагози и други педагогически специалисти

Ръководител на програмата: проф. дпн Дора Левтерова

За регистрация ТУК: https://forms.gle/4ndf7iA1ZFi4CHnr8

 

 

2."Методически аспекти на подготовката на ученици за успешно участие в олимпиади и състезания по информатика и информационни технологии"

Подходяща за учители по информатика и информационни технологии

Ръководител на програмата: проф. д-р Коста Гъров

За регистрация ТУК: https://forms.gle/DB4V9PDoVbSXoJBf8

 

3. “Предучилищно образование чрез изкуство и игри”

 Подходяща за детски учители, директори и зам.-директори на детски градини

Ръководител на програмата: доц. д-р Галена Иванова

За регистрация ТУК: https://forms.gle/XmoC9hYd2YhQNyXL9

 

4. “Управление на иновациите в образователните организации”

Подходящи за директори на образователни институции, заместник-директори на  образователни институции, експерти в РУО и МОН, главни учители, старши учители

Ръководител на програмата: проф. д-р Галин Цоков

За регистрация ТУК: https://forms.gle/d2Jh8x6ALvyBEMSn7

 

 5.“Съвременни технологии в началното образование”

 Подходящи за учители в началния етап на средното училище

Ръководител на програмата: проф. д-р Владимира Ангелова

За регистрация ТУК: https://forms.gle/UZSSGvfn45V64TnR6

 

6. „STEM стратегии в училище“

Подходящи за всички педагогически специалисти от СУ

Ръководител на програмата: проф. д-р Желязка Райкова

За регистрация ТУК: https://forms.gle/8vcT3w6JNM36bHPF9

 

7. "Съвременни подходи в обучението по чужди езици и български език и литература в средното училище (5. - 12. клас)"

 Подходящи за учители по английски, френски, немски език, български език и литература  

Ръководител на програмата: доц. д-р Златороса Неделчева-Белфанте

(доц. д-р Фани Бойкова, гл. ас. д-р Станислава Илиева, ас. Румяна Илиева)

 За регистрация ТУК: https://forms.gle/gBy4wQr2PsnT6DEK7

 

 

За да се включите в специализацията, НЕ Е НЕОБХОДИМО да имате Четвърта или Пета ПКС

 Срок на обучение: 1 година (12 месеца)

Минимум 50 % от общия хорариум на обучение се провежда в присъствена форма на обучение (не по-малко от 100 академични часа), специализациите са с общ хорариум между 215 и 230 академични часа

Финален документ: свидетелство за професионално - педагогическа специализация, отговарящо на изискванията на Наредба № 15 от 22.07.2019 г. на МОН

Начин на дипломиране: защита на дипломна работа

Цена за всички професионално-педагогически специализации: 2 такси по 500 лв. (1000,00 лв. общо)

 

 

За повече информация във връзка с придобиването на професионално-квалификационни степени в Департамента за КПРПС: https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1224/

 

              

 

Последна промяна на 17 Септември 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg