web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти


!!! ВАЖНО  !!!

 

Уважаеми колеги,

Тези от вас, които не успяха да се явят на редовната сесия поради лични причини (или нямаха право),

имат възможност да се явят на

ДОПЪЛНИТЕЛНАТА СЕСИЯ - 10.11.2019 г. от 9,30 часа в Нова сграда на ПУ - стая 125

 

 

 

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че когато удостоверенията за ПКС са готови, ще публикуваме съобщение,

че може да идвате да си ги получавате!!!

 

Таксата от 35 лв. за издаване на свидетелството за ПКС се заплаща
при получаването му от стая 125 на Нова сграда.
 

 

Уважаеми колеги,

Pismo MON PKS 2017 - припомняме Решението от 2017 г. на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование относно изплащането на възнагражденията за придобита ПКС.
 

 
 
 
 

Заявления за придобиване на Трета ПКС се приемат целогодишно.

 

               За повече информация: https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1224/

              

 

Последна промяна на 06 Ноември 2019