уеб достъпен сайт български език английски език

Е-списание "Образование и развитие"

 

Е-списание "Образование и развитие" на

Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти при ПУ

 

ISSN номер на е-списанието: ISSN 2603-3577

Цена за 1 бр. публикация: 40.00 лв.

Информация за плащане: ПЛАЩАНЕ

С изискванията към оформлението на статиите може да се запознаете тук: ИЗИСКВАНИЯ

Готовите статии се изпращат на e-mail: dkprps@uni-plovdiv.bg

 

Статиите се разглеждат от Редакционната колегия и след одобрение се публикуват в предстоящия брой.

Кандидатите за придобиване на Първа ПКС в ДКПРПС представят своите статии до 01 април на текущата година на кандидатстване.

 

 

Официален сайт на е-списанието: http://www.eddev.eu/

 

 

 

Последна промяна на 03 Октомври 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол