уеб достъпен сайт български език английски език

Е-списание "Образование и развитие"

 

Е-списание "Образование и развитие" на

Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти при ПУ

 

ISSN номер на е-списанието: ISSN 2603-3577

 

Официален сайт на е-списанието: http://www.eddev.eu/

 

 

 

Последна промяна на 03 Юли 2018
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол