web accessibility bulgarian flag english flag

ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ (ПКС)

 

 Уважаеми колеги,
 
По-долу публикуваме график за провеждане на редовна изпитна сесия за придобиване на професионално-квалификационни степени в ДКПРПС за сесия 2020.
 
 

Кандидати за придобиване на Пета ПКС

             Уважаеми кандидати за Пета ПКС,

конкретната зала, точният час за явяването ви, както и поименно разпределение по групи (там където кандидатите са по-голям брой - във връзка с действщата епидемилогична обстановка)

ще бъдат добавени към този график най-късно до 23.09.2020 г.

Педагогически специалисти:

Дата и сграда на ПУ

Английски език

26.09.20 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Биология

04.10.2020 г., Ректорат на ПУ, ул. Цар Асен № 24, лаборатория "ТСО", ет. 2

Български език и литература

27.09.20 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

География

26.09.20 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Детски учители

26.09.20 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Изобразително изкуство

26.09.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236, ет. 1, зала 103, 10.00 часа

Информатика

26.09.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

История

26.09.20 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Математика

26.09.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Музика

26.09.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236, стая 125 (на Департамента), 12.00 ч.

Начални учители

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Немски език

26.09.20 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236, 11.00 ч., стая 125 (на Департамента)

Професионална подготовка - теория и практика

04.10.2020 г., Ректорат на ПУ, ул. Цар Асен № 24, лаборатория "ТСО", ет. 2

Психология

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Руски език

27.09.20 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Специални педагози

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Управление на образованието

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Учители по физическо възпитание

26.09.2020 г., Спортна зала, Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Философия

26.09.20 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Химия

04.10.2020 г., Ректорат на ПУ, ул. Цар Асен № 24, лаборатория "ТСО", ет. 2

 
 
 
 

Кандидати за придобиване на Четвърта ПКС

 

Уважаеми кандидати за Четвърта ПКС, конкретната зала и точният час на старт на изпитите ще бъдат добавени към този график

най-късно до 28.09.2020 г.

Педагогически специалисти:

Дата и сграда на ПУ

 

Английски език

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Биология

04.10.2020 г., Ректорат на ПУ, ул. Цар Асен № 24, лаборатория "ТСО", ет. 2

Български език

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

География

04.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Детски учители

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Изобразително изкуство

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236, ет. 1, зала 103, 09,30 часа

Информатика

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

История

04.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Математика

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Музика

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Начални учители

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Немски език

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Професионална подготовка - теория и практика

04.10.2020 г., Ректорат на ПУ, ул. Цар Асен № 24, лаборатория "ТСО", ет. 2

Психология

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Специални педагози

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Майчин език - турски език

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Управление на образованието

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Учители по физическо възпитание

04.10.2020 г., Спортна зала, Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Физика

04.10.2020 г., Ректорат на ПУ, ул. Цар Асен № 24, лаборатория "ТСО", ет. 2

Философия

04.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Химия

04.10.2020 г., Ректорат на ПУ, ул. Цар Асен № 24, лаборатория "ТСО", ет. 2
 
 
 
 

Кандидати за придобиване на Втора ПКС

 

Уважаеми кандидати за Втора ПКС, всеки от вас ще бъде уведомен (на посочения от него e-mail и/или тел. номер)

за конкретното място и точния час на явяване на защита най-късно до 28.09.2020 г.

(с изключение на кандидатите в областите История и Философия, които ще бъдат информирани до 23.09.2020 г.)

 

Педагогически специалисти: Дата и сграда на ПУ

Английски език

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Български език

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Детски учители

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Информатика

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

История

26.09.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Начални учители

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Професионална подготовка - теория и практика

04.10.2020 г., Ректорат на ПУ, ул. Цар Асен № 24, лаборатория "ТСО", ет.2

Управление на образованието

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Физика

04.10.2020 г., Ректорат на ПУ, ул. Цар Асен № 24, лаборатория "ТСО", ет. 2

Философия

26.09.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236
 
 
 

Кандидати за придобиване на Първа ПКС

 

Уважаеми кандидати за Първа ПКС, всеки от вас ще бъде уведомен (на посочения от него e-mail и/или тел. номер)

за конкретното място и точния час на явяване на защита най-късно до 28.09.2020 г.

 

Педагогически специалисти: Дата и сграда на ПУ

Английски език

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Детски учители

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Математика

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Начални учители

03.10.2020 г., Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Професионална подготовка - теория и практика

04.10.2020 г., Ректорат на ПУ, ул. Цар Асен № 24, лаборатория "ТСО"

Учители по физическо възпитание

04.10.2020 г., Спортна зала, Нова сграда на ПУ, бул. България № 236

Химия

04.10.2020 г., Ректорат на ПУ, ул. Цар Асен № 24, лаборатория "ТСО"
 
 

 

08.09.20 г.
 
Уважаеми колеги,
 
Тези от Вас, които заявиха желание за включване в подготвителни курсове за 5 и 4 ПКС (и са подали заявленията си за кандидатстване в периода 01.06-31.07.20 г.) ще получат информация относно датите, заплащането и начина на провеждане на подготвителните курсове на посочения от тях e-mail адрес до 10.09.20 г. вкл.
 
* * *

31.07.20 г.

 

Уважаеми колеги,

Приключи приемът на документи във връзка с придобиването на професионално-квалификационни степени в Департамента за изпитна сесия 15.09-15.11.2020 г.

 

В периода 01.08 - 31.08.20 г. Департаментът няма да работи с потребители, заповядайте отново от 01.09.20 г. с приемно време 09.00-12.00 ч. и 13.00 - 15.00 часа.

 

Желаем ви слънчево и усмихнато лято!

 

Графикът на предстоящата изпитна сесия във връзка с придобиването на професионално-квалификационни степени предстои да бъде публикуван тук след 15.09.20 г.

 

 

 ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИДОБИВАНЕТО НА ПЕТА И ЧЕТВЪРТА ПКС

 

Подготвителни курсове - Пета ПКС

Уважаеми колеги,

Тук: https://forms.gle/Qdp33JfjDGxnPmSP7 може да заявите желанието си за включване в подготвителните курсове във връзка с придобиването на Пета ПКС в ДКПРПС до 31.08.20 г. - графикът, както и конкретна информация относно провеждането на подготвителните курсове, ще бъде публикувана тук след 01.09.20 г.

 

Подготвителни курсове - Четвърта ПКС

Уважаеми колеги,

Тук: https://forms.gle/rGfhbnDv3HrWuEYY7 може да заявите желанието си за включване в подготвителните курсове във връзка с придобиването на Четвърта ПКС в ДКПРПС до 31.08.20 г. - графикът, както и конкретна информация относно провеждането на подготвителните курсове, ще бъде публикувана тук след 01.09.20 г.

 

Уважаеми колеги,

Обръщаме внимание, че сумите, заплатени във връзка с придобиването на ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ в Департамента за КПРПС при ПУ (включително и тези за подготвителните курсове за придобиване на Четвърта и Пета ПКС), подлежат на възстановаване по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", Дейност 2. на МОН.

 

 

Уважаеми педагогически специалисти,

 

С Правилата за придобиване на професионално-квалификационни степени в ДКПРПС може да се запознаете ТУК.

 

Подаване на документи:

 • Кандидатите за V, ІV, ІІ и І ПКС подават документи в срок от 1 юни до 31 юли на календарната година в Нова сграда на Пловдивския университет:

  град Пловдив, бул. "България" № 236, ет. 1, стая 125 

 •  

 • Заявления за кандидатстване може да свалите от раздел "Образци на документи"

 •  

 • Документите за кандидатстване се подават лично или чрез упълномощено лице.

 •  

 • Кандидатите за придобиване на Трета ПКС (след успешно завършена професионално-педагогическа специализация) и Първа ПКС с ОНС "доктор" и НС "доктор на науките", могат да подават документи през цялата календарна година.

 •  

 • Сесиите за придобиване на професионално-квалификационна степен се провеждат от 15 септември до 15 ноември на съответната календарна година по график, утвърден от Директора на ДКПРПС.

 


 
Последна промяна на 18 Септември 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg