web accessibility bulgarian flag english flag

ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ (ПКС)

 

Уважаеми колеги,

Приключи приемът на документи във връзка с придобиването на професионално-квалификационни степени в Департамента за изпитна сесия 15.09-15.11.2020 г.

 

В периода 01.08 - 31.08.20 г. Департаментът няма да работи с потребители, заповядайте отново от 01.09.20 г. с приемно време 09.00-12.00 ч. и 13.00 - 15.00 часа.

 

Желаем ви слънчево и усмихнато лято!

 

Графикът на предстоящата изпитна сесия във връзка с придобиването на професионално-квалификационни степени предстои да бъде публикуван тук след 15.09.20 г.

 

 

 ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИДОБИВАНЕТО НА ПЕТА И ЧЕТВЪРТА ПКС

 

Подготвителни курсове - Пета ПКС

Уважаеми колеги,

Тук: https://forms.gle/Qdp33JfjDGxnPmSP7 може да заявите желанието си за включване в подготвителните курсове във връзка с придобиването на Пета ПКС в ДКПРПС до 31.08.20 г. - графикът, както и конкретна информация относно провеждането на подготвителните курсове, ще бъде публикувана тук след 01.09.20 г.

 

Подготвителни курсове - Четвърта ПКС

Уважаеми колеги,

Тук: https://forms.gle/rGfhbnDv3HrWuEYY7 може да заявите желанието си за включване в подготвителните курсове във връзка с придобиването на Четвърта ПКС в ДКПРПС до 31.08.20 г. - графикът, както и конкретна информация относно провеждането на подготвителните курсове, ще бъде публикувана тук след 01.09.20 г.

 

Уважаеми колеги,

Обръщаме внимание, че сумите, заплатени във връзка с придобиването на ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ в Департамента за КПРПС при ПУ (включително и тези за подготвителните курсове за придобиване на Четвърта и Пета ПКС), подлежат на възстановаване по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", Дейност 2. на МОН.

 

 

Уважаеми педагогически специалисти,

 

С Правилата за придобиване на професионално-квалификационни степени в ДКПРПС може да се запознаете ТУК.

 

Подаване на документи:

 • Кандидатите за V, ІV, ІІ и І ПКС подават документи в срок от 1 юни до 31 юли на календарната година в Нова сграда на Пловдивския университет:

  град Пловдив, бул. "България" № 236, ет. 1, стая 125 

 •  

 • Заявления за кандидатстване може да свалите от раздел "Образци на документи"

 •  

 • Документите за кандидатстване се подават лично или чрез упълномощено лице.

 •  

 • Кандидатите за придобиване на Трета ПКС (след успешно завършена професионално-педагогическа специализация) и Първа ПКС с ОНС "доктор" и НС "доктор на науките", могат да подават документи през цялата календарна година.

 •  

 • Сесиите за придобиване на професионално-квалификационна степен се провеждат от 15 септември до 15 ноември на съответната календарна година по график, утвърден от Директора на ДКПРПС.

 


 
Последна промяна на 31 Юли 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg