web accessibility bulgarian flag english flag

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

 

Предстои:

 

 

ПРЕДСТОИ

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Тук: https://forms.gle/8m5CTR8Cfj6vo9iY7 може да заявите желанието си за участие в допълнителна квалификация "Учител по философия" с хорариум 270 академични часа, продължителност 1 година /12 месеца/ и начин на дипломиране - държавен практико-приложен изпит, която стартира на 02.11.2019 г. от 9,30 часа в Нова сграда на ПУ, стая 125.

Цена на обучението: 1000 лв., платими на две вноски по 500 лв.

За допълнителната квалификация могат да кандидатстват лица с висше образование, както следва:

Професионално направление: философия
Специалност: всички специалности
Професионална квалификация: философ и др.

Професионално направление: психология
Специалност: всички специалности
Професионална квалификация: психолог и др.

Професионално направление: социология, антропология и науки за културата
Специалност: всички специалности
Професионална квалификация: социолог и др.

Професионално направление: религия и теология
Специалност: всички специалности
Професионална квалификация: учител по…

 

 

Уважаеми колеги,

Тук https://forms.gle/kCrxgZ9dbSXqoqWz5 може да заявите желанието си за участие в допълнителна квалификация "Учител по техника и технологии / технологии и предприемачество", с присъдена професионална квалификация "Учител по техника и технологии / технологии и предприемачество" до 17.11.2019 г. (продължителност: 12 месеца, цена - 1000 лв., платими на две такси по 500 лв.)

За допълнителната квалификация могат да кандидатстват лица, притежаващи висше образование, както следва:

1. Професионално направление: педагогика на обучението по...
Специалност: всички специалности, включващи география
С професионална квалификация: учител по география/учител по география и икономика

2. Професионално направление: педагогика на обучението по...
Специалност: всички специалности, включващи химия
С професионална квалификация: учител по химия/учител по химия и опазване на околната среда

3. Професионално направление: педагогика на обучението по...
Специалност: всички специалности, включващи физика
С професионална квалификация: учител по физика/учител по физика и астрономия

4. Професионално направление: педагогика на обучението по...
Специалност: всички специалности, включващи информатика
С професионална квалификация: учител по математика/учител по информатика или учител по информатика и информационни технологии

5. Професионално направление: от област на висшето образование технически науки
Специалност: всички специалности
С професионална квалификация: инженер и др.

6. Професионално направление: педагогика
Специалност: всички специалности
С професионална квалификация: педагог, учител

7. Професионално направление: науки за земята
Специалност: география
С професионална квалификация: учител по география/учител по география и икономика

8. Професионално направление: химически науки
Специалност: всички специалности
С професионална квалификация: учител по химия/учител по химия и опазване на околната среда

9. Професионално направление: физически науки
Специалност: всички специалности
С професионална квалификация: учител по физика/учител по физика и астрономия

10. Професионално направление: информатика и компютърни науки
Специалност: всички специалности
С професионална квалификация: учител по информатика или учител по информатика и информационни технологии

11. Професионално направление: педагогика на обучението по…
Специалност: всички специалности, включващи информатика или информационни технологии
С професионална квалификация: учител по информатика или учител по информатика и информационни технологии

На 18.11.19 г. ще се свържем са вас, за да уточним подробностите около старта на обучението.

 

      ТУК може да заявите желанието си за участие в професионално - педагогическите специализации, свързани с придобиването на Трета ПКС, които ДКПРПС предлага!

 

 

 

 

 

 

Последна промяна на 29 Октомври 2019