web accessibility bulgarian flag english flag

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

 

Предстои:

 

      ТУК може да заявите желанието си за участие в професионално - педагогическите специализации, свързани с придобиването на Трета ПКС, които ДКПРПС предлага!

 

* * *

 

Уважаеми колеги,

Планирано е провеждането на квалификационен курс на тема "Математика в макроикономиката", 16 академични часа, 1 квалификационен кредит, цена - 75 лв., с обучител гл. ас. д-р Асен Христов (ФМИ на ПУ).

Анотация: Курсът се състои в разглеждане на някои видове задачи с макроикономическо съдържание в училищния курс по математика. В курса се излагат определени макроикономически модели, подходящи за решаване с математически методи. Те показват как „сухата“ математика може да решава проблеми с много практично съдържание. Отделните модели могат да се решават и сами по себе си чрез въвеждане на минимална макроикономическа терминология. Темите се надграждат постепенно за ученици от 8. до  12. клас. Съгласно специфичните особености на темата се правят препоръки, изводи и анализи за тяхното преподаване.

Обучението е планирано за 16.02.2019 г. (присъствена част) с начален час 9,30 часа, Нова сграда на ПУ, ФМИ. На 12.02.2019 г. от мейл dkprps@gmail.com ще получите потвърждение за провеждане на обучението.

Заявка за участие може да подадете тук: https://goo.gl/forms/GEqgLGC3Yx5fe3Jq1

 

Последна промяна на 10 Януари 2019