web accessibility bulgarian flag english flag

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

 

Предстои:

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Квалификационният курс „Иновационни стратегии и подходи за подобряване на педагогическите процеси в училищната организация“, с обучител проф. д-р Галин Цоков, 16 академични часа, присъден 1 квалификационен кредит, ще се проведе на 07.07.2019 г. (присъствена част - 8 часа) в Нова сграда на ПУ, бул. България № 236, залата ще уточним допълнително.

Тук: https://forms.gle/7doeqMrGKZVy1wpp9 може да заявите желанието си за участие в квалификационния курс до 02.07.2019 г. вкл.

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Квалификационният курс „Блок-базирано програмиране и компютърно моделиране в НУ“ (за 3. клас), 32 присъствени академични часа, присъдени 2 квалификационни кредита, ще се проведе в периода 25-26.06.2019 г. в Нова сграда на ПУ, ФМИ, начало 9,30 часа, с обучители проф. д-р Коста Гъров и докторант Ивелина Велчева.

Тук: https://forms.gle/cWoaaZtPgkiNijgH7 може да заявите желанието си за участие в квалификационния курс на тема „Блок-базирано програмиране и компютърно моделиране в НУ“ до 19.06.2019 г. вкл

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Квалификационният курс "Методика на преподаване на Компютърно моделиране в 4. клас", 32 присъствени академични часа, присъдени 2 квалификационни кредита, ще се проведе в периода 27-28.06.2019 г. в Нова сграда на ПУ, ФМИ, начало 9,30 часа, с обучители проф. д-р Коста Гъров и докторант Ивелина Велчева.

Тук: https://forms.gle/P3BcJ4U5jHPGgTps5 може да заявите желанието си за участие в квалификационния  курс на тема  „Методика на преподаване на Компютърно моделиране в 4. клас“ до 23.06.2019 г. вкл.

На 24.06.19 г. от e-mail: dkprps@gmail.com ще получите последващи указания относно провеждането на обучението.

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Тук https://forms.gle/iu8zwJJkotFjYCvp7 може да заявите желанието си за участие в допълнителна квалификация "Предучилищно образование", с присъдена професионална квалификация "Детски учител",  до 14.06.2019 г. вкл. (продължителност на обучението: 12 месеца, цена - две такси по 500 лв.)
На 16.06.2019 г. от 10,00 часа в стая 125 на Нова сграда на ПУ, ще се състои първата организационна среща на сформираната група.
За допълнителната квалификация, съгласно Наредба № 12 на МОН от 2016 г., могат да кандидатстват следните лица, притежаващи ВИСШЕ образование (професионален бакалавър, бакалавър или магистър):

1. Професионално направление: Педагогика
Специалност: всички специалности
С професионална квалификация: учител, педагог

2. Професионално направление: Теория и управление на образованието
Специалност: всички специалности
С професионална квалификация: учител, педагог

3. Професионално направление: Педагогика на обучението по ...
Специалност: всички специалности
С професионална квалификация: учител, педагог


За допълнителни въпроси: dkprps@gmail.com, тел. 032 261 791

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Тук https://forms.gle/drHZ6S18bMBphL8r5 може да заявите желанието си за участие в допълнителна квалификация "Ресурсен учител", с присъдена професионална квалификация "Ресурсен учител" до 14.06.2019 г. вкл. (продължителност на обучението: 12 месеца, цена - две такси по 500 лв.)

На 15.06.2019 г. ще получите информация на посочения от Вас e-mail адрес за първата среща на сформираната група.

За допълнителната квалификация могат да кандидатстват следните лица (съгласно Наредба № 12 на МОН от 2016 г.):

1. Професионално направление: Педагогика
Специалност: всички специалности
С професионална квалификация: учител, педагог

2. Професионално направление: Педагогика
Специалност: Логопедия
С професионална квалификация: логопед

3. Професионално направление: Психология
Специалност: всички специалности
С професионална квалификация: психолог

4. Професионално направление: съответстващо на учебния предмет от общообразователната
подготовка по т. 4 от Приложение № 1 на Наредба № 12 на МОН;
Специалност: съответстваща на учебен предмет (учебни предмети) от общообразователната подготовка по т. 4 от Приложение № 1 на Наредба № 12 на МОН;
С професионална квалификация: учител по …

За допълнителни въпроси: dkprps@gmail.com, тел. 032 261 791

 

 

 

 

 

      ТУК може да заявите желанието си за участие в професионално - педагогическите специализации, свързани с придобиването на Трета ПКС, които ДКПРПС предлага!

 

 

 

 

 

 

Последна промяна на 12 Юни 2019