web accessibility bulgarian flag english flag

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

 

Предстои:

 

 

Уважаеми педагогически специалисти,

ТУК: https://forms.gle/zmrKxk5DUUxv74JMA може да заявите желанието си за включване в квалификационен курс на тема "Блок-базирано програмиране", което ще стартира на 15.05.2021 г. в 9,30 часа.

Квалификационният курс е предназначен за всички учители, изпълняващи преподавателска норма по Компютърно моделиране в училище.

Лектори: доц. д-р Тодорка Глушкова и гл. ас. д-р Венета Табакова

Хорариум: 32 академични часа

Присъдени 2 квалификационни кредита

Цена на обучението: 135.00 лв. с включено издаване на удостоверение с присъдени квалификационни кредити

Начало на обучението: 15.05.2021 г., 9,30 ч., (15-16.05.21 г. – присъствена част) според обстановката - присъствено в Нова сграда на ПУ или от разстояние в електронна среда

Срок за регистрация: 07 май 2021 г., 12.00 часа, след което формата ще бъде затворена.

Последна промяна на 19 Април 2021
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

perimed-logo
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол