web accessibility bulgarian flag english flag

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

 

Предстои:

 

 

Уважаеми колеги,

Уведомяваме ви, че планираните за м. септември обучения по компютърно моделиране (3. и 4. клас) за начални учители няма да се провеждат поради приетата на 22.07.2019 г. промяна в Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (Наредба № 15 отменя Наредба № 12 на МОН).

Съгласно новите разпоредби, разписани в Приложение № 1 от Наредба № 15, учебният предмет компютърно моделиране (3. и 4. клас) се води от учители по информатика и информационни технологии в прогимназия и гимназия или от учители по компютърно моделиране в начален етап (учители по информатика и информационни технологии с допълнителна квалификация „начален учител“).

Промяната влиза в сила от учебната 2019/2020 година.

 

      ТУК може да заявите желанието си за участие в професионално - педагогическите специализации, свързани с придобиването на Трета ПКС, които ДКПРПС предлага!

 

 

 

 

 

 

Последна промяна на 19 Август 2019