уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Наука » Център по технологии

Център по технологии

Центърът по технологии към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ е флагманската структура за комерсиализация на научноизследователската дейност на Пловдивския университет.

Екипите в Центъра по технологии са ангажирани с въвеждане и активна научна работа по утвърждаване на новото трансдисциплинарно направление „Биоикономика и биотехнологии“ в унисон с политиките през новия програмен период на Европейския съюз 2021-2027 г. и в контекста на многогодишната финансова рамка на ЕС за научни изследвания и иновации по Зелената сделка.

Визия

Визията на Центъра по технологии е да участва активно във всички етапи на новите научни изследвания и да добавя висока научна стойност в интегралното поле на биоикономиката и биотехнологиите на национално, европейско и глобално ниво.

 

СЪСТАВ

Име

Длъжност

 Телефон, 
 Имейл

проф. д-р Илия Илиев

 Директор

032/261 479

iliev@pu-technocentre.eu

Лидия Данчева

 Експерт „Счетоводно обслужване“

032/261 362

Елена Танева

 Експерт „Административно и финансово обслужване на проекти“

032/261 279

info@pu-technocentre.eu

 

Последна промяна на 21 Октомври 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол