уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Наука
  4. »
  5. Център по технологии

Център по технологии

Центърът по технологии към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ е флагманската структура за комерсиализация на научноизследователската дейност на Пловдивския университет.

Екипите в Центъра по технологии са ангажирани с въвеждане и активна научна работа по утвърждаване на новото трансдисциплинарно направление „Биоикономика и биотехнологии“ в унисон с политиките през новия програмен период на Европейския съюз 2021-2027 г. и в контекста на многогодишната финансова рамка на ЕС за научни изследвания и иновации по Зелената сделка.

Визия

Визията на Центъра по технологии е да участва активно във всички етапи на новите научни изследвания и да добавя висока научна стойност в интегралното поле на биоикономиката и биотехнологиите на национално, европейско и глобално ниво.

 

СЪСТАВ

Име

Длъжност

 Телефон, 
 Имейл

проф. д-р Илия Илиев

 Директор

032/261 479

iliailiev@uni-plovdiv.bg

Елена Танева

 Експерт „Административно и финансово обслужване на проекти“

032/261 279

eli_taneva@uni-plovdiv.bg

 

Последна промяна на 09 Ноември 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол