web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Обучение » Следдипломна квалификация

Следдипломна квалификация

 

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

Начална училищна педагогика

Предучилищна педагогика

Специална педагогика

Учител по ... в прогимназиалната и гимназиалната степен на училището

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Следдипломна квалификация във ФМИ

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

https://logos.uni-plovdiv.net/en/118

ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

https://blogs.uni-plovdiv.net/argon/?page_id=28

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Последна промяна на 13 Септември 2018