уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Обучение
  4. »
  5. Следдипломна квалификация

Следдипломна квалификация

 

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Следдипломна квалификация във ФМИ

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Специализация "Туризъм":  Справки и записвания

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

https://logos.uni-plovdiv.net/en/118

ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

https://blogs.uni-plovdiv.net/argon/?page_id=28

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Последна промяна на 25 Ноември 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол