web accessibility bulgarian flag english flag

календар на събитията

Февруари 2017
Н П В С Ч П С
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28  
факултети и филиали

факултети и филиали

Биологически Философско-исторически Филологически Физически Математика и информатика Химически Икономически и социални науки Педагогически Юридически Филиал - Кърджали Филиал - Смолян Колеж - Смолян
новини

новини

Конкурс за "Специалист, мултимедия"
Документи за стипендии за II сем. – 2016/2017 г.
Съобщение във връзка с паркирането в Ректората
Прием в магистърски програми по Еразъм+
Пробен достъп до EBSCO
Възможност за достъп до уебинара ScienceDirect
Oбява за SOS детски селища
Класиране за стипендии I сем. – 2016/2017 г.
Паневропейската мрежа за мобилност ЕURAXESS с нов портал
„Студентски стипендии - фаза 1“
Център за върхови постижения
Свободни места в студентските общежития
Планирано прекъсване на интернет свързаността
Славянството - минало и настояще
Прием на документи по програма "2017 STEPI Fellowship"
Интервю с Ректора пред в-к "Марица"!
Достъпът до Scopus и ScienceDirect е възстановен!
Проект "Студентски практики"
Специални зимни оферти на УТБ - Пампорово
II класиране за общежития
Свободен достъп до най-цитираните статии на Нoбеловите лауреати
Получаване и подновяване на ISIC карти
Възпитаничка на ПУ с престижната награда "Джон Атанасов"
Класиране - магистри 2016/2017
Наградите на БАИТ за 2016 г.
Кино-литературен фестивал CineLibri 2016
Условия и документи за кредитиране на студенти и докторанти
Проект „Техностарт 2 – Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България“
Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени
Необходими документи за класиране за общежитие 2016/2017
Студентско кредитиране
Процедура за подкрепа на международни научни форуми
Интернет атаки!!!
Правила за „Проекти за публикации“ 2016
Указания за "Частично финансиране на научни и творчески форуми" 2016
Пробен достъп до списания от Wiley
Достъп до Physical Fluids и Taylor and Francis
Международна лятна школа по изследване на НКН
Пробен достъп до колекция списания на Кеймбридж
Конкурс за стипендии за студенти от ромски произход
Международна конференция "Computational Linguistics in Bulgaria"
Пробен достъп до EBSCO
Правилник за интелектуална собственост
Важно за преподавателите на ПУ и филиалите!
Кандидатстване за участие в "Language and Culture Assistants"
Петиция за лиценза до базите данни ‪ScienceDirect‬ и ‪Scopus‬
Положителна оценка от НАОА за провеждане на дистанционно обучение
Пробен достъп до БД
Конкурс за обучение и стипендии
Достъп до RSC Gold и Springer
Отчет на филала в гр.Смолян (2012-2016 г.)
Предложение за нов правилник на НПД
Конкурс за студентско есе
Пробен достъп до колекцията Academic Video Online
Годишно проучване за образование и кариера
МОН - конкурси за обучение, специализации и др. в чужбина
ПУ "Паисий Хилендарски" влезе във владение на терена до Нова сграда
Ректорът на ПУ с престижно отличие!
10 години Студентски съвет
Специална колекция от RSC
Курс по персийски език
Предложения по "Еразъм+" и ръководство
Кандидатстване с проекти за мобилност във ВО
Възможности за студентско финансиране
SPRINGER JOURNALS
Преподавател от ПУ спечели международен конкурс
Симпозиум на тема „Социални компетенции, креативност и благополучие“
Проф. Козлуджов за реформите в ЗВО...
Отчет за дейността на Ръководството на ПУ "Паисий Хилендарски" за периода 2011-2015 г.
Указания за "Частично финансиране на научни и творчески форуми"
Резултати от ОС!
Заблуждаваща фейсбук страница на ПУ
Конкурсна сесия за финансиране на проекти
Нов телефон за технически проблеми
Подписка за лиценза на ScienceDirect и Scopus
Посещение на Ректора в Китай
Езиковият център към ПУ организира езикови курсове
Обсъждане на нов университетски Правилник
ВАЖНО! ЗА ВСИЧКИ ПЪРВОКУРСНИЦИ
Конкурс на Фонд “Научни изследвания”
проф. Козлуджов за в-к "Марица"...
Безплатен достъп до базите данни CABI
Интервю с Ректора на ПУ!
Хоризонт 2020
Конкурс за финансиране на звена и филиали
Промоционален достъп до руската база данни East View
Промоционален достъп до електронни книги - Academic Complete на eBrary
Съответствие на телeфонни номера на ПУ към номера от Мтел!!!
До всички студенти, които са сигурни, че това не се отнася за тях
Версия на сайта с подобрена достъпност
Достъп до база данни REAXYS
За потребителите на SCIENCEDIRECT и SCOPUS!
Офис за технологичен трансфер (ТТО) приема заявки за консултации
Проучване на иновационен потенциал на ПУ "Паисий Хилендарски"
Сертифициране за SAP за студенти
Награда за сайта uni-plovdiv.bg!
Безплатен достъп до бази данни от цялата университетска мрежа
Ползване на Конферентния център