web accessibility bulgarian flag english flag
новини

новини

събития

събития

Image News 949
Летни школи в Латвия
Летни школи в Латвия
Прочети
Image News 946
Пловдивският университет посрещна Еразъм-студенти от пет държави
На 17.02.2021 г. в Пловдивския университет се проведе опознавателна среща с чуждестранните студенти по програма „Еразъм+“ за летния семестър на 2020/2021 академична година.
Прочети
Image News 927
За студентите, които са настанени в общежитията Чайка 1 и Чайка 2
Студентите, настанени в общежитията Чайка 1 и Чайка 2, от 26.01.2021 г. следва да плащат наемите по следната банкова сметка
Прочети
Image News 944
Условия за ваксиниране на преподаватели и служители на ПУ „Паисий Хилендарски“
Изготвяне на цялостен график за ваксиниране на желаещите преподаватели и служители на Пловдивския университет.
Прочети
Image News 945
Онлайн лекция на политически експерт от САЩ пред академичната общност на ПУ
Публична онлайн лекция пред студенти, докторанти и преподаватели на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ изнесе политическият експерт от САЩ Дан Шомон.
Прочети
Image News 941
Стипендии за втори семестър на учебната 2020/2021г.
Приемът на документи за участие в класиране е от 22.02.2021 г. до 12.03.2021 г.
Прочети
Image News 943
Проектоправилник на Департамента за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти
Проектоправилник на Департамента за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти
Прочети
Image News 932
Проект за изменение на Правилника за устройството и дейността на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”
Моля, изпращайте вашите бележки и препоръки до комисията по промените на адрес: pudpu@uni-plovdiv.bg до 12.02.2021 год.
Прочети
Image Events 526
Лекция на тема: "Науката в епохата на постистината. Антиваксинални нагласи и движения"
25 Февруари 2021 - 16:30 ч.
Academia Iuventutis обявява лекция №2 от интердисциплинарния лекториум: Днешната наука за човека на бъдещето.
Прочети
Image Events 525
Лекция на тема: "2021 - година на избори. Правата на студентите в изборния процес"
26 Февруари 2021 - 18:00 ч.
Кръжокът по Публичноправни науки към Юридическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски" Ви кани на своята първа сбирка за втория семестър.
Прочети
полезно

полезно


PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg