уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Полезно
  4. »
  5. Учебни зали

Учебни зали

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАЛИ В ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Тип Зала: номер/име Сграда Адрес Местоположение в сградата
ателие 1, 2 Нова сграда бул. "България" №236  
аудитория 1, 2 Химически факултет ул. "Цар Асен" №24 партер
аудитория 3 Сграда "Атомна физика" - до Химически факултет ул. "Цар Асен" №24 II етаж
аудитория 4, 5, 11 Ректорат ул. "Цар Асен" №24 партер
аудитория 6 Ректорат ул. "Цар Асен" №24 I етаж
аудитория 7, 8, 10 Ректорат ул. "Цар Асен" №24 II етаж
аудитория 9 Ректорат ул. "Цар Асен" №24 III етаж
аудитория 12 Химически факултет ул. "Цар Асен" №24 IV етаж
аудитория 13 Корпус Б ул. "Цар Асен" №24 партер
аудитория 14 Биологически факултет ул. "Т. Самодумов" №2  I етаж
аудитория 15 Биологически факултет ул. "Т. Самодумов" №2 II етаж
аудитория 16 Център по технологии ул. "Костаки Пеев" №21 I етаж
аудитория 122 Нова сграда бул. "България" №236 I етаж
аудитория 322, 323, 324 Нова сграда бул. "България" №236 III етаж
аудитория 421 Нова сграда ПФ бул. "България" №236 IV етаж
аудитория 422, 423, 424 Нова сграда бул. "България" №236 IV етаж
аудитория 521 Нова сграда ПФ бул. "България" №236 V етаж
аудитория 601 Нова сграда бул. "България" №236  
аудитория 602 Нова сграда бул. "България" №236  
аудитория 603 Нова сграда бул. "България" №236  
аула Нова сграда ПФ бул. "България" №236 II етаж
аула  2 Нова сграда ФМИ бул. "България" №236 II етаж
библиотека Централна университетска библиотека Химически факултет ул. "Цар Асен" №24 партер
биологична лаборатория Биологична лаборатория Център по технологии ул. "Костаки Пеев" №21 III етаж
биологична лаборатория Биология на развитието 1 Биологически факултет ул. "Т. Самодумов" №2 III етаж
биологична лаборатория Биология на развитието 2 Биологически факултет ул. "Т. Самодумов" №2 III етаж
биологична лаборатория Ботаника 1 Биологически факултет ул. "Т. Самодумов" №2 I етаж
биологична лаборатория Ботаника 2 Биологически факултет ул. "Т. Самодумов" №2 I етаж
биологична лаборатория Физиология на растенията Биологически факултет ул. "Т. Самодумов" №2 I етаж
биологична лаборатория Молекулярна биология Биологически факултет ул. "Т. Самодумов" №2 I етаж
биологична лаборатория Лаборатория 1 Биологически факултет ул."Арх. Камен Петков" 3А  
биологична лаборатория Лаборатория 2 Биологически факултет ул."Арх. Камен Петков" 3А  
биологична лаборатория Лаборатория 3 Биологически факултет ул."Арх. Камен Петков" 3А  
биологична лаборатория Генно инжинерство Биологически факултет ул."Арх. Камен Петков" 3А  
биологична лаборатория Зоология на безгръбначните животни Биологически факултет ул. "Т. Самодумов" №2 II етаж
биологична лаборатория Зоология на гръбначните животни Биологически факултет ул. "Т. Самодумов" №2 II етаж
биологична лаборатория Физиология на животните и човека Биологически факултет ул. "Т. Самодумов" №2 II етаж
биологична лаборатория Екология Биологически факултет ул. "Т. Самодумов" №2 II етаж
биологична лаборатория Анатомия на човека Биологически факултет ул. "Т. Самодумов" №2 Подземие /Сутерен/
биологична лаборатория Биотехнология Център по технологии ул. "Костаки Пеев" №21 III етаж
биологична лаборатория Биохимия Ректорат ул. "Цар Асен" №24 партер
биологична лаборатория Имунология Център по технологии ул. "Костаки Пеев" №21 III етаж
биологична лаборатория Микробиология Център по технологии ул. "Костаки Пеев" №21 III етаж
кабинет - Библиотека по гръцки език, култура и литература 336 Нова сграда ФМИ бул. "България" №236 III етаж
кабинет - Библиотека по западни филологии и американистика 503 Нова сграда ПФ бул. "България" №236 V етаж
кабинет - Библиотека по турски език, култура и литература 331 Нова сграда ФМИ бул. "България" №236 III етаж
кабинет - библиотека на ФИСН 337 Ректорат ул. "Цар Асен" №24 III етаж
кабинет - библиотека на ЮФ 119 Ректорат ул. "Цар Асен" №24 I етаж
кабинет - езиков 1, 2, 3, 4 Ректорат ул. "Цар Асен" №24 III етаж
кабинет - изобр. изкуство 103 Нова сграда ПФ бул. "България" №236 I етаж
кабинет - Център за руски език и култура 301 Нова сграда ПФ бул. "България" №236 III етаж
кабинет - Педагогическа библиотека 403 Нова сграда ПФ бул. "България" №236 IV етаж
компютърна зала 1, 2 Химически факултет ул. "Цар Асен" №24 I етаж
компютърна зала 19 Ректорат ул. "Цар Асен" №24 III етаж
компютърна зала 39 Център по технологии ул. "Костаки Пеев" №21 V етаж
компютърна зала 116 Ректорат ул. "Цар Асен" №24 I етаж
компютърна зала 146 Нова сграда ФМИ бул. "България" №236 III етаж
компютърна зала 201 Нова сграда ПФ бул. "България" №236 II етаж
компютърна зала 246 Нова сграда ФМИ бул. "България" №236 III етаж
компютърна зала 304, 316А Нова сграда ПФ бул. "България" №236 III етаж
компютърна зала 306, 318 Ректорат ул. "Цар Асен" №24 III етаж
компютърна зала 346 Нова сграда ФМИ бул. "България" №236 III етаж
компютърна зала 365 Ректорат ул. "Цар Асен" №24 III етаж
компютърна зала 431, 432, 433, 434, 446, 447 Нова сграда ФМИ бул. "България" №236 IV етаж
компютърна зала 531, 532, 533, 534, 535, 536, 546, 547 Нова сграда ФМИ бул. "България" №236 V етаж
лаборатория 541 - Роботика Нова сграда ФМИ бул. "България" №236 V етаж
репетиционна зала репетиционна зала Нова сграда бул. "България" №236  
семинарна зала 1, 2, 3, 4, 5, 6 Биологически факултет ул. "Т. Самодумов" №2  
семинарна зала 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 315 Ректорат ул. "Цар Асен" №24 III етаж
семинарна зала 13 Ректорат ул. "Цар Асен" №24 I етаж
семинарна зала 20 Ректорат ул. "Цар Асен" №24 II етаж
семинарна зала 21, 22, 23, 24 Ректорат ул. "Цар Асен" №24 I сглобяема постройка - южен двор
семинарна зала 25, 26 Химически факултет ул. "Цар Асен" №24 IV етаж
семинарна зала 27 Химически факултет ул. "Цар Асен" №24 IV етаж
семинарна зала 28 Химически факултет ул. "Цар Асен" №24 партер
семинарна зала 50 Корпус А ул. "Цар Асен" №24 партер
семинарна зала 51 Корпус Б ул. "Цар Асен" №24 партер
семинарна зала 52, 53 Корпус Б ул. "Цар Асен" №24 II етаж
семинарна зала 101, 104, 105, 106, 116 Нова сграда ПФ бул. "България" №236 I етаж
семинарна зала 203, 205, 206 Нова сграда ПФ бул. "България" №236 II етаж
семинарна зала 223, 225, 226, 227 Нова сграда бул. "България" №236 II етаж
семинарна зала 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237А Нова сграда ФМИ бул. "България" №236 II етаж
семинарна зала 303, 304, 305, 306, 316 Нова сграда ПФ бул. "България" №236 III етаж
семинарна зала 307, 315 Ректорат ул. "Цар Асен" №24 III етаж
семинарна зала 332, 333, 334, 335, 337А Нова сграда ФМИ бул. "България" №236 III етаж
семинарна зала 401, 404, 405, 406, 416 Нова сграда ПФ бул. "България" №236 IV етаж
семинарна зала 441, 435, 436, 427А Нова сграда ФМИ бул. "България" №236 IV етаж
семинарна зала 504, 505, 506, 516А Нова сграда ПФ бул. "България" №236 V етаж
семинарна зала 516 зала "Конфуции" Нова сграда ПФ бул. "България" №236 V етаж
семинарна зала Молекулярна биология Биологически факултет ул. "Т. Самодумов" №2  
сем. зала - криминалистика 54 Зала по криминалистика Корпус Б ул. "Цар Асен" №24 II етаж
спортна зала Спортна зала Учебна спортно-тренировъчна зала бул. "България" №236  
спортна зала Спортна зала "Академик" Спортна зала"Академик" бул. "Константин Величков" №85  
съдебна зала Учебна съдебна зала Корпус А ул. "Цар Асен" №24 партер
физична лаборатория АЯФ Сграда "Атомна физика" - до Химически факултет ул. "Цар Асен" №24  I етаж
физична лаборатория Биофизика Сграда "Атомна физика" - до Химически факултет ул. "Цар Асен" №24  партер
физична лаборатория Медицинска физика Сграда "Атомна физика" - до Химически факултет ул. "Цар Асен" №24 I етаж
физична лаборатория ТСО Ректорат ул. "Цар Асен" №24 II етаж
физична лаборатория 114 - ЕЕТ Ректорат ул. "Цар Асен" №24 I етаж
физична лаборатория 124 - Сензори и изпълнителни механизми Ректорат ул. "Цар Асен" №24 II етаж
химична лаборатория АХ1, АХ2 Химически факултет ул. "Цар Асен" №24 I етаж
химична лаборатория Инструментални методи Химически факултет ул. "Цар Асен" №24 II етаж
химична лаборатория Колоидна химия Химически факултет ул. "Цар Асен" №24 III етаж
химична лаборатория МОХ Химически факултет ул. "Цар Асен" №24 I етаж
химична лаборатория Молекулна спектроскопия Химически факултет ул. "Цар Асен" №24 II етаж
химична лаборатория НХТ Химически факултет ул. "Цар Асен" №24 III етаж
химична лаборатория ОНХ1, ОНХ2 Ректорат ул. "Цар Асен" №24 I етаж
химична лаборатория ОХ1, ОХ2 Химически факултет ул. "Цар Асен" №24 II етаж
химична лаборатория ОХТ Химически факултет ул. "Цар Асен" №24 III етаж
химична лаборатория Физикохимия 1, Физикохимия 2 Химически факултет ул. "Цар Асен" №24 III етаж
химична лаборатория Хроматографска лаборатория Химически факултет ул. "Цар Асен" №24 II етаж
Последна промяна на 14 Октомври 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол