web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Звена » Учебен отдел

Учебен отдел

Съгласно Правилника за устройство и дейността на университета към учебно-научните и обслужващи звена функционира отдел "Учебен".

Като пряко подчинени на ректора и зам.-ректора по учебната работа работещите в отдела извършват дейности, обхващащи целия период на обучението на студентите от записването до дипломирането им – подготвят издаването на студентски книжки, лични карти, уверения, академични справки и дипломи и изготвят семестриалните разписи.

Отделът следи и изпълнява решенията на Академичния съвет, ректорското и факултетните ръководства, свързани с учебния процес. Събира и съхранява цялата учебна документация по специалностите, изучавани в университета /учебни планове, главни книги, дипломни книги, протоколи от изпити и др./. Следи за изпълнението на Закона за висшето образование, Правилника на университета, наредбите за прием на студенти, наредбите за единните държавни изисквания, както и всички останали нормативни документи, регламентиращи дейността по обучението на студентите в различните факултети.

Отделът подготвя всички писма, доклади, заповеди и друга текуща кореспонденция; осъществява връзка между университета и ведомствата и организациите, имащи пряко отношение към подготовката на кадри и тяхната реализация.

Длъжност

Име, E-поща

Сграда, етаж, стая, телефон

Началник отдел "Учебен"

Грозданка Генова-Певичарова
danny@uni-plovdiv.bg

 

от 9 до 12 ч.: Ректорат, сграда УИЦ, стая 8, тел. 032/261 209;

от 13.30 до 16 ч.: Ректорат, ет. 2, стая 213, тел. 032/261 311

Инспектор

Елена Каменова

Ректорат, етаж 2, стая 211, тел. 032/261 383

Инспектор

Мая Стоименова
mstoimenova@uni-plovdiv.bg

Ректорат, етаж 2, стая 211, тел. 032/261 331

 Приемно време в отдел "Учебен" : Понеделник - Петък от 10.00 - 12.00 часа и от 13.30 -15.00 часа.

Име, E-поща

Специалност

Сграда, етаж, стая, телефон

Весела Говедарова
vesela_g@uni-plovdiv.bg

Археология - редовно
Балканистика - редовно
Български език и иврит - редовно
Български език и немски език - редовно
Българска филология - редовно и задочно
Славянска филология (чешки, полски, сръбски и хърватски) - редовно
Славистика(полски, чешки, сръбски и хърватски език) - редовно

Ректорат, етаж 2, стая 217, тел. 032/261 354

Мариана Колева-Петрова

mkoleva@uni-plovdiv.bg

Приложна лингвистика (английски език с втори чужд):
    (английски език с испански) - редовно
    (английски език с немски) - редовно
    (английски език с китайски) - редовно
    (английски език с корейски) – редовно
    (английски език с новогръцки) - редовно
    (английски език с италиански) - редовно
    (английски език с руски) - редовно
    (английски език с френски) - редовно

Лингвистика с информационни технологии
    (английски с руски език) - редовно

Ректорат, етаж 2, стая 217, тел. 032/261 344

Галя Куманова
kumanova@uni-plovdiv.bg

Български език и английски език - редовно
Български език и история - редовно и задочно
Български език и испански език - редовно
Български език и корейски език - редовно
Български език и руски език - редовно и задочно
Български език и турски език - редовно
Български език и френски език - редовно
Лингвистика с маркетинг - редовно
Руска филология - редовно и задочно

Ректорат, етаж 2, стая 235, тел. 032/261 330

Лидия Апостолова
l_apostolova@uni-plovdiv.bg

Английска филология - редовно
Лингвистика с информационни технологии
    (английски език и испански език) - редовно
Лингвистика с информационни технологии
    (английски език и немски език) - редовно
Лингвистика с информационни технологии
    (английски език и френски език) - редовно
Приложна лингвистика (немски език с втори чужд):
    (немски език с английски) - редовно
    (немски език с испански) - редовно
Приложна лингвистика (френски език с втори чужд):
    (френски език с английски) - редовно
    (френски език с испански) - редовно

Ректорат, етаж 2, стая 235, тел. 032/261 373

Петя Лупова
p_lupova@uni-plovdiv.bg

Български език и италиански език - редовно
Български език и китайски език - редовно
Български език и новогръцки език - редовно
Лингвистика с бизнес администрация:
    (английски език и немски език) - редовно
    (английски език и френски език) - редовно
    (английски език и испански език) - редовно
    (английски език и руски език) - редовно
Право - задочно
Публична администрация - редовно и задочно
Руски език и западен език - редовно
Френска фиология - редовно

Ректорат, етаж 2, стая 225, тел. 032/261 314

Недялка Чиликова
chilikova@uni-plovdiv.bg

Етнология - редовно
История - редовно и задочно
Културен туризъм - редовно
Социална антропология - редовно
Социология и науки за човека - редовно
Социология на правото, икономиката и иновациите - редовно
Теология - редовно и задочно
Философия - редовно

Ректорат, етаж 2, стая 206, тел. 032/261 358

Екатерина Кочовска
kvelk@uni-plovdiv.bg

Анализ и контрол - редовно
Компютърна химия - редовно
Медицинска физика - редовно
Медицинска химия - редовно
Телекомуникации с мениджмънт - редовно
Телекомуникационни и информационни системи - редовно
Телематика - редовно
Химия - редовно и задочно
Химия с английски език - редовно
Химия с маркетинг - редовно
Химия и физика - редовно

Ректорат, етаж 1, стая 131, тел. 032/261 394

Таня Стоянова
tania_sto_pu@abv.bg

Право - редовно

 

Ректорат, етаж 2, стая 225, тел. 032/261 319

Снежа Тодорова
snetod@uni-plovdiv.bg

Международни икономически отношения - редовно
Макроикономика - редовно - от 2 курс
Счетоводство - редовно и задочно
Финанси - редовно и задочно

Ректорат, еатж 2, стая 227, тел. 032/261 375

Катя Младенова
katmla@uni-plovdiv.bg

Макроикономика - задочно
Макроикономика - редовно - 1 курс
Стопанско управление - редовно и задочно

Ректорат, етаж 2, стая 208, тел. 032/261 326

Елена Шишкова
elishi@uni-plovdiv.bg

Маркетинг - редовно и задочно
Мениджмънт на туристическия бизнес - редовно и задочно
Политология - редовно

Ректорат, етаж 2, стая 229, тел. 032/261 370

Владислава Митева
vladim@uni-plovidv.bg

Биоинформатика - редовно
Биология и английски език - редовно
Медицинска биология - редовно
Молекулярна биология - редовно

Ректорат, етаж 1, стая 131, тел. 032/261 456

Славка Илиева
slavka@uni-plovdiv.bg

Биология - редовно и задочно
Биология и химия - редовно
Биология и физика - редовно
Екология и опазване на околната среда - редовно и задочно
Екология на биотехнологичните производства - редовно
Индустриална физика с иновативен мениджмънт - редовно
Инженерна физика - редовно и задочно
Информационна физика и комуникации - редовно
Информационна физика и телекомуникации - редовно
Физика и астрономия - редовно
Физика и математика - редовно

Ректорат, етаж 1, стая 131, тел. 032/261 393

Диана Минчева
diamin@uni-plovdiv.bg

Бизнес информационни технологии - редовно
Математика и информатика - редовно - от 3 курс
Софтуерни технологии и дизайн - задочно

Нова сграда, етаж 3, стая 340, тел. 032/261 788

Константина Иванова
kivanova@uni-plovdiv.bg

Бизнес математика - редовно
Информатика - задочно
Софтуерни технологии и дизайн - редовно

Нова сграда, етаж 3, стая 339, тел. 032/261 755

Нели Тодорова
todorova@uni-plovdiv.bg

Бизнес информационни технологии - задочно
Информатика - редовно
Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт - редовно
Математика - редовно
Математика и информатика - редовно - 1 и 2 курс
Приложна математика - редовно

Нова сграда, етаж 3, стая 337, тел. 032/ 261 736

Валентина Иванова
vivanova@uni-plovdiv.bg

Джаз и поп изпълнителско изкуство - редовно
Музика - редовно
Начална училищна педагогика - редовно
Педагогика на обучението по музика - редовно
Начална училищна педагогика и чужд език - редовно
Предучилищна педагогика - редовно 
Предучилищна педагогика и чужд език - редовно - 1 курс
Физическо възпитание - задочно - 1 курс

Нова сграда, етаж 2, стая 216, тел. 032/261 766

Рени Червенкова
reny@uni-plovdiv.bg

Актьорство за драматичен театър - редовно
Бит и технологии - редовно
Педагогика - редовно
Педагогика на обучението по изобразително изкуство - редовно - 1 курс
Социална педагогика - редовно
Специална педагогика - редовно

Нова сграда, етаж 2, стая 220, тел. 032/ 261 785

Петя Иванова
ivanova_petya@uni-plovdiv.bg

Предучилищна и начална училищна педагогика - редовно и задочно
Физическо възпитание - редовно
Физическо възпитание - задочно - от 2 курс
Педагогика на обучението по изобразително изкуство - редовно - от 2 курс

Нова сграда, етаж 3, стая 319, тел. 032/ 261 786

Радослава Христова
radoslava@uni-plovdiv.bg

Предучилищна педагогика и чужд език  - редовно - от 2 курс
Психология - редовно и задочно
Социални дейности - редовно

Нова сграда, етаж 2, стая 219, тел. 032/ 261 784

 

Последна промяна на 11 Април 2017