уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Структура » Обслужващи звена » Отдел „Обществени поръчки“ (ОП)

Отдел „Обществени поръчки“ (ОП)

 

 

Име

Длъжност

Телефон/Имейл/Стая

Теодора Меднева

началник на отдела, 
икономист

032/261 474

teodoramedneva@uni-plovdiv.bg

Ректорат, ет. 1, стая 133

 

Последна промяна на 24 Ноември 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол