web accessibility bulgarian flag english flag
    Начало » Структура » Звена » Отдел „Обществени поръчки“

Отдел „Обществени поръчки“

 

Име

Длъжност

Телефон/Имейл/Стая

Теодора Меднева

началник на отдела, 
икономист

032/261 474

teodoramedneva@uni-plovdiv.bg

Ректорат, ет. 1, стая 133

Петко Стайков

експерт АСОД

032/261 474

petkostaykov@uni-plovdiv.bg

Ректорат, ет. 1, стая 133

Таня Стоилова

експерт ОП,
юрисконсулт

032/261 474

tania.stoilova@uni-plovdiv.bg

Ректорат, ет. 1, стая 133

 

Последна промяна на 10 Май 2021
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

perimed-logo
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол