уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Структура
  4. »
  5. Обслужващи звена
  6. »
  7. Отдел „Обществени поръчки“ (ОП)

Отдел „Обществени поръчки“ (ОП)

 

 

Име

Длъжност

Телефон/Имейл/Стая

Теодора Меднева

началник на отдела, 
икономист

032/261 474

teodoramedneva@uni-plovdiv.bg

Ректорат, ет. 1, стая 133

 

Последна промяна на 24 Ноември 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол