web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Интеграция » Университетски център за кариерно развитие

Университетски център за кариерно развитие

ИСТОРИЯ

Университетският център за кариерно развитие е създаден с решение на АС от месец февруари 2006 г. и официално е открит на 17.05.2006 г. като Център за кариерно ориентиране и развитие към Педагогическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" . От месец декември 2011 г. с решение на АС е преобразуван в общоуниверситетско звено като Университетски център за кариерно развитие.

Стратегия за развитие (2012 г. - 2020 г.)

Правилник за организацията и дейността

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА УНИВЕРСИТЕТСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ:

  • информационна;
  • консултантска;
  • координираща.

 ЕКИП

проф. д.п.н. Дора Левтерова
Директор

тел.: + 359 32 261 805,  + 359 32 261 806
e-mail: career.uni.plovdiv@ gmail.com

 

ас. Бистра Пощова
Кариерен консултант

тел.: + 359 32 261 805,  + 359 32 261 806
моб. тел.: 0897295517
e-mail: b_poshtova@yahoo.com

 

Андреана Катушева
Технически сътрудник

тел.: + 359 32 261 805,  + 359 32 261 806
e-mail: careerdv@uni-plovdiv.bg

 

КОНТАКТИ

ПУ „Паисий Хилендарски”

Университетски център за кариерно развитие

бул. "България" 236, ет. 2, офис 200

гр. Пловдив 4000

тел.: + 359 32 261 805,  + 359 32 261 806
e-mail: careerdv@uni-plovidv.bg

Последна промяна на 06 Март 2014

Подстраници