web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Прием » МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ 2019/2020

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ 2019/2020

 

Правила за прием на магистри за  учебната 2019-2020 г.

 

СПИСЪК НА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 Г.

 

 АНОТАЦИИ НА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ ПО ФАКУЛТЕТИ 

 

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Подаване на молби: от 02.09.2019 до 07.10.2019 г. в стая 131 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ № 24). Класиране: 08.10.2019 г. – 12 ч. Записване: от 08.10. до 11.10.2019 г. в стая 131 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ № 24)

 

 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - Записването започва от 02.09.2019 г. до 09.10.2019 г.  в Нова сграда на ФМИ (бул. „България“ 236) - каб. 339, 337 и 340, тел. 032/261–755, 032/261-736 и 032/261-788 за магистърски програми; каб. 330, тел. 032/261-799 за допълнителни квалификации. Краен срок за кандидатстване за държавна поръчка - до 12:00 ч. на 09.10.2019 г.

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Документи за кандидатстване се приемат от 09.09.2019 г. до 25.09.2019 г. (от 9,30 ч. до 12,30 и от 13,30 до 15,00 ч.) в стая 218  (Нова сграда, бул. „България“ 236 - Педагогически корпус), тел. 032/261 701.

 

ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ  Документи за кандидатстване се приемат от 02.09.2019 г. до 04.10.2019 г. в стая 131 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24), тел. 032/261 394. Повече информция можете да намерите и на интернет-страницата на факултета на адрес: http://pu-ftf.eu/важна-информация

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Основният период за подаване на документи за кандидатстване и записване е от 02.09.2019 до 04.10.2019. Възможно е кандидатстване и по-рано - за повече подробности по отделните специалности вижте: разпределение

 

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Документи за кандидатстване се приемат от 09.09.2019 до 30.09.2019 г. в стая 206 на Ректората на Пловдивския университет при инспектор Нели Чиликова, тел. 032/261-358, chilikova@uni-plovdiv.bg.

За МП „Археология и археологическо културно наследство“ документи се приемат от 09.09.2019 до 30.09.2019 г. в стая 217, ет.2 на Ректората на Пловдивския университет при инспектор Весела Петкова, тел. 032/261-354, vesela_g@uni-plovdiv.bg.

 

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ - Документи за кандидатстване се подават от 02.09. до 04.10.2019 г. в УНИВЕРСИТЕТСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, стая №2, Ректорат, ул.“Цар Асен“ №24. Повече информация можете да получите на телефони: 032/261 388, 032/261 414; 032/261 365 и на страницата на факултета в интернет на адрес: https://fisn.uni-plovdiv.bg

 

ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Документи за кандидатстване се подават от 2.09. до 2.10.2019 г. в стая 225 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24). За повече информация - тел. 032 / 261 402 или e-mail: chemistry@uni-plovdiv.net

 

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Повече информация можете да намерите на страницата на факултета в интернет на адрес:https://law.uni-plovdiv.bg/bg/home-2/.  Информация за записване в магистърска програма „Публична администрация“ на Юридическия факултет

 

Последна промяна на 25 Юли 2019