web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Прием » МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ 2018/2019

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ 2018/2019

 

Правила за прием на магистри за  учебната 2018-2019 г.

 

СПИСЪК НА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 Г.

 

 АНОТАЦИИ НА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ ПО ФАКУЛТЕТИ 

 

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ -  Молби по образец се подават от 03.09.2018 г. до 08.10.2018 г. в стая 131 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24).Справки: на телефон 032/261 393 или при ръководителите на съответните програми.

 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Документи за кандидатстване се подават от 12.09.2018 г. до 28.09.2018 г. (в работни дни) в стая 218, Нова сграда на ПУ, бул. България № 236. Справки на телефон 032/261 701.

 

ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКЛУТЕТ

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Документи за кандидатстване се приемат от 10.09.2018 г. до 28.09.2018 г. в стая 206 на Ректората на Пловдивския университет при инспектор Нели Чиликова, тел. 032/261-358, chilikova@uni-plovdiv.bg.

 

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ - Документи за кандидатстване се подават от 03.09. до 05.10.2018 г., в Университетски информационен център, стая №2, Ректорат, ул.“Цар Асен“ №24. Повече информация можете да получите на телефони: 032/261 388, 032/261 414; 032/261 365 и на страницата на факултета в интернет на адрес: https://fisn.uni-plovdiv.bg

 

ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Документи за кандидатстване се подават от 03.09. до 03.10.2018 г. в стая 225 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24). Повече информация можете да намерите на страницата на факултета в интернет на адрес: http://argon.uni-plovdiv.bg/?page_id=26

 

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Последна промяна на 31 Юли 2018