web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Прием » МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ 2018/2019

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ 2018/2019

 

Правила за прием на магистри за  учебната 2018-2019 г.

 

СПИСЪК НА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 Г.

 

 АНОТАЦИИ НА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ ПО ФАКУЛТЕТИ 

 

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ -  Молби по образец се подават от 03.09.2018 г. до 08.10.2018 г. в стая 131 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24).Справки: на телефон 032/261 393 или при ръководителите на съответните програми.

 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКАДокументи за кандидатстване се подават от 10.09.2018 г. до 10.10.2018 г. (в работни дни) в стаи № 339, 337 и 340, Нова сграда на ПУ, бул. България № 236. Справки на телефон 032/261–755, 032/261-736 и 032/261-788. Повече информация можете да намерите на интернет страницата на ФМИ на адрес: http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?ln=1&newsId=1549

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Документи за кандидатстване се подават от 12.09.2018 г. до 28.09.2018 г. (в работни дни) в стая 218, Нова сграда на ПУ, бул. България № 236. Справки на телефон 032/261 701. КЛАСИРАНЕ!

 

ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТДокументи за кандидатстване се подават от 11.09.2018 до 05.10.2018 г. в стая 131 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24). Справки на телефон 032/ 261- 394. Повече информция можете да намерите на интернет-страницата на факултета на адрес: http://pu-ftf.eu/%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ- Документи за кандидатстване се приемат от 10.09.2018 до 10.10.2018. Повече информация по конкретните специалности можете да намерите в посочения линк на Филологическия факултет.

 

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Документи за кандидатстване се приемат от 10.09.2018 г. до 28.09.2018 г. в стая 206 на Ректората на Пловдивския университет при инспектор Нели Чиликова, тел. 032/261-358, chilikova@uni-plovdiv.bg.

 

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ - В периода 08.10. - 12.10.2018 г. ще се приемат документи при условие, че заедно с подаването на документите, кандидатът внесе и първата семестриална такса и се запише в посочената магистърска програма.
Документи за кандидатстване се подават
 в Университетски информационен център, стая №2, Ректорат, ул.“Цар Асен“ №24. Повече информация можете да получите на телефони: 032/261 388, 032/261 414; 032/261 365 и на страницата на факултета в интернет на адрес: https://fisn.uni-plovdiv.bg

 

ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Документи за кандидатстване се подават от 03.09. до 03.10.2018 г. в стая 225 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24). Повече информация можете да намерите на страницата на факултета в интернет на адрес: http://argon.uni-plovdiv.bg/?page_id=26

 

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ-Повече информация можете да намерите на страницата на факултета в интернет на адрес:https://law.uni-plovdiv.bg/bg/home-2/ . За магистърските програми  линк

 

 

Последна промяна на 05 Октомври 2018