уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Прием » Магистърски програми 2021/2022

Магистърски програми 2021/2022

 

Правила за прием на магистри за  учебната 2021-2022 г.

 

СПИСЪК НА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 Г.

 

 АНОТАЦИИ НА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ ПО ФАКУЛТЕТИ 

 

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Документи за кандидатстване се приемат от 07.09.2021 г. до 08.10.2021 г.  в 131 стая (Ректорат, ул. „Цар Асен“ № 24). Повече информация можете да получите на телефони: 032/261 393 и 032/261 456. 

 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - Документи за кандидатстване се приемат от 13.09.2021 г. до 11.10.2021 г.  в Нова сграда на ФМИ (бул. „България“ 236) - каб. 339, 337 и 340; тел. 032/261–755, 032/261-736 и 032/261-788. За държавната поръчка записването е до 12:00 на 08.10.2021.   

http://fmi-plovdiv.org/index.jsp?id=3893&ln=1

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  Документи за кандидатстване се приемат от понеделник до петък,  от 13.09.2021 г. до 21.09.2021 г. и от 23.09.2021 г. до 30.09.2021 г. (от 9,30 ч. до 12,30 и от 13,30 до 15,00 ч.) в стая 218  (Нова сграда, бул. „България“ 236 – Педагогически корпус), тел. 032/261 701. Резултати за класирането може да намерите тук.

 

ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ Повече информация можете да намерите и на интернет-страницата на факултета на адрес: http://pu-ftf.eu/важна-информациятел. 032/261 394

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  Документи за кандидатстване се приемат от 30.08.2021 г. до 20.10. 2021 г. Подробности при подаването на документите за конкретните специалности четете в електронното описание на магистърските програми на Филологическия факултет: http://slovo.uni-plovdiv.net/magist-rski-programi; тел. 032 261 332

 

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Документи за кандидатстване се приемат от 10.09.2021 до 30.09.2021 г. в стая 206 на Ректората на Пловдивския университет при инспектор Нели Чиликова, тел. 032/261-358, chilikova@uni-plovdiv.bg.

За МП „Археология и археологическо културно наследство“ документи се приемат от 10.09.2021 до 30.09.2021 г. в стая 217, ет.2 на Ректората на Пловдивския университет при инспектор Весела Петкова, тел. 032/261-354, vesela_g@uni-plovdiv.bg.

 

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ - Документи за кандидатстване се приемат от 07.09.2021 до 29.10.2021 г. в стая №2 на Университетски информационен център, Ректорат, ул. „Цар Асен“ № 24. Повече информация можете да получите на телефони: 032/261 388, 032/261 414; 032/261 365 и на страницата на факултета в интернет на адрес: https://fisn.uni-plovdiv.bg

 

ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТДокументи за кандидатстване се приемат от 15. 09. – 15. 10. 2021 год. в стая 225 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24), тел. 032/261 319

Провеждане на конкурсен изпит по химия за прием по държавна поръчка: 20.10.2021 г.

Класирането ще бъде публикувано на специализирания сайт на ХФ на 22.10.2021 г.

Записване: от 25 до 29 10. 2021 г. в стая 225 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ № 24).

Повече информация можете да получите на телефони: 032/261 402, 032/261 319 и на страницата на факултета в интернет на адрес: https://blogs.uni-plovdiv.net/argon/?page_id=5966

 

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Подробна информация за магистърска програма "Публична администрация" вижте ТУКтел. 032/261 314 и 032/261 284

Подробна информация за магистърска програма "Международни отношения" вижте ТУКтел. 032/261 358.

Повече информация можете да намерите и на страницата на факултета в интернет на адрес: https://law.uni-plovdiv.bg

 

Последна промяна на 05 Октомври 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол