уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Прием
  4. »
  5. Магистърски програми 2022/2023

Магистърски програми 2022/2023

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА МАГИСТРИ ЗА  УЧЕБНАТА 2022-2023 Г.

СПИСЪК НА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 Г.

 

АНОТАЦИИ НА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ ПО ФАКУЛТЕТИ 

 

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  -  Документи за кандидатстване се приемат от 05.09.2022 г. до 07.10.2022 г.  в 131 стая (Ректорат, ул. „Цар Асен“ № 24). Повече информация можете да получите на телефони: 032/261 393 и 032/261 456. 

 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - Документи за кандидатстване се приемат от 12.09.2022 г. до 14.10.2022 г. в Нова сграда на ФМИ (бул. „България“ 236) - каб. 339, 337 и 340; тел. 032/261–755, 032/261-736 и 032/261-788. За кандидатстване за държавната поръчка – до 12:00 ч. на 14.10.2022 г.

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  -  Документи за кандидатстване се приемат от понеделник до петък,  от 12.09.2022 г. до 21.09.2022 г. и от 23.09.2022 г. до 30.09.2022 г. (от 9,30 ч. до 12,30 и от 13,30 до 15,00 ч.) в стая 218  (Нова сграда, бул. „България“ 236 – Педагогически корпус), тел. 032/261 701

КЛАСИРАНЕ ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

 

ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ Повече информация можете да намерите и на интернет-страницата на факултета на адрес: http://pu-ftf.eu/важна-информация; тел. 032/261 394

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  -  Документи за кандидатстване се приемат от 29.08.2022 г. до 18.10. 2022 г. Подробности при подаването на документите за конкретните специалности четете в електронното описание на магистърските програми на Филологическия факултет: https://slovo.uni-plovdiv.bg/магистърски-програми;

 

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Документи за кандидатстване се приемат от 09.09.2022 до 30.09.2022 г. в стая 206 на Ректората на Пловдивския университет при инспектор Нели Чиликова, тел. 032/261-358, chilikova@uni-plovdiv.bg.

За МП „Археология и археологическо културно наследство“ документи се приемат от 09.09.2022 до 30.09.2021 г. в стая 217, ет.2 на Ректората на Пловдивския университет при инспектор Весела Петкова, тел. 032/261-354, vesela_g@uni-plovdiv.bg.

 

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ - Документи за кандидатстване се приемат от 07.09.2022 до 28.10.2022 г. в стая №2 на Университетски информационен център, Ректорат, ул. „Цар Асен“ № 24. Повече информация можете да получите на телефони: 032/261 388, 032/261 414; 032/261 365 и на страницата на факултета в интернет на адрес: https://fisn.uni-plovdiv.bg

 

ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Документи за кандидатстване се приемат от 12. 09. – 14. 10. 2022 год. в стая 207 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24), тел. 032/261 319

Провеждане на конкурсен изпит по химия за прием по държавна поръчка: 18.10.2022 г.

Класирането ще бъде публикувано на специализирания сайт на ХФ на 21.10.2022 г.

Записване: от 24 до 28 10. 2022 г. в стая 207 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ № 24).

Повече информация можете да получите на телефони: 032/261 402, 032/261 319 и на страницата на факултета в интернет на адрес: https://blogs.uni-plovdiv.net/argon/?page_id=5966

 

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Подробна информация за магистърска програма "Публична администрация" вижте ТУКтел. 032/261 314 и 032/261 284. 

Подробна информация за магистърска програма "Международни отношения" вижте ТУКтел. 032/261 358.

Повече информация можете да намерите и на страницата на факултета в интернет на адрес: https://law.uni-plovdiv.bg

 

ФИ­ЛИ­АЛ „ЛЮ­БЕН КА­РА­ВЕ­ЛОВ“ Кър­джа­ли

ФИ­ЛИ­АЛ - Смо­лян

Последна промяна на 17 Февруари 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол