web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Прием » МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ 2019/2020

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ 2019/2020

 

Правила за прием на магистри за  учебната 2019-2020 г.

 

СПИСЪК НА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 Г.

 

 АНОТАЦИИ НА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ ПО ФАКУЛТЕТИ 

 

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Срокът за кандидатстване в магистърските програми се удължава до 14.10.2019 г., а за записване на класираните магистри - до 18.10.2019 г. ( стая 131, Ректорат, ул. „Цар Асен“ № 24)".

Класирането на магистрите ще бъде публикувано на специализирания сайт на БФ на 08.10.2019 и 15.10.2019 г.

 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - Записването започва от 02.09.2019 г. до 11.11.2019 г.  в Нова сграда на ФМИ (бул. „България“ 236) - каб. 339, 337 и 340, тел. 032/261–755, 032/261-736 и 032/261-788 за магистърски програми; каб. 330, тел. 032/261-799 за допълнителни квалификации. Краен срок за кандидатстване за държавна поръчка - до 12:00 ч. на 09.10.2019 г.

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Документи за кандидатстване се приемат от 09.09.2019 г. до 25.09.2019 г. (от 9,30 ч. до 12,30 и от 13,30 до 15,00 ч.) в стая 218  (Нова сграда, бул. „България“ 236 - Педагогически корпус), тел. 032/261 701. 
КЛАСИРАНЕ НА МАГИСТРИ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - тел. 032/261 701

 

ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ  Документи за кандидатстване се приемат от 02.09.2019 г. до 04.10.2019 г. в стая 131 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24), тел. 032/261 394. Повече информция можете да намерите и на интернет-страницата на факултета на адрес: http://pu-ftf.eu/важна-информация

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Основният период за подаване на документи за кандидатстване и записване е от 02.09.2019 до 04.10.2019. Възможно е кандидатстване и по-рано - за повече подробности по отделните специалности вижте: разпределение

 

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Документи за кандидатстване се приемат от 09.09.2019 до 30.09.2019 г. в стая 206 на Ректората на Пловдивския университет при инспектор Нели Чиликова, тел. 032/261-358, chilikova@uni-plovdiv.bg.

За МП „Археология и археологическо културно наследство“ документи се приемат от 09.09.2019 до 30.09.2019 г. в стая 217, ет.2 на Ректората на Пловдивския университет при инспектор Весела Петкова, тел. 032/261-354, vesela_g@uni-plovdiv.bg.

 

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ - Срокът за подаване на документи за кандидатстване се удължава от 07.10. до 08.11.2019 г. в УНИВЕРСИТЕТСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, стая №2, Ректорат, ул.“Цар Асен“ №24. Повече информация можете да получите на телефони: 032/261 388, 032/261 414; 032/261 365 и на страницата на факултета в интернет на адрес: https://fisn.uni-plovdiv.bg

 

ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Документи за кандидатстване се подават от 2.09. до 2.10.2019 г. в стая 225 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24). За повече информация - тел. 032 / 261 402 или e-mail: chemistry@uni-plovdiv.net

 

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  Документи за  записване в Магистърска програма „Публична администрация“ се подават от 02.09. до 10.11. 2019 г. в кабинет 225 (ет. 2) на Ректората на ПУ, ул. Цар Асен № 24; тел. 032/ 261 314 – инспектор Петя Лупова   или  в кабинет 202 (ет. 2) на Ректората на ПУ, ул. Цар Асен № 24; тел. 032/ 261 284; GSM  0898 75 83 04  –  д-р Десислава Стоянкова. Подробна информация за магистърска програма "Публична администрация" вижте ТУК

Подробна информация за магистърска програма "Международни отношения" вижте ТУК.

Повече информация можете да намерите и на страницата на факултета в интернет на адрес: https://law.uni-plovdiv.bg

 

Последна промяна на 25 Октомври 2019