web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Прием » МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ 2017/2018

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ 2017/2018

Магистърски програми в ПУ "Паисий Хилендарски"

Правила за приемане на студенти за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР през учебната 2017/2018 г.

СПИСЪК НА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.

 

Документи за кандидатстване се приемат само в работни дни!

 

Информация за специалностите по факултети:

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Документи за кандидатстване се приемат от 04.09.2017 г. до 10.10.2017 г. в стая 131 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24), 032/261 393

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Документи за кандидатстване се приемат от 11.09.2017 г. до 29.09.2017 г. включително в каб. 218 (Нова сграда, бул. „България“ 236), 032/261 701

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ - Документи за кандидатстване се приемат от 04.09.2017 г. до 10.10.2017 г. в стая 2 (Университетски информационен център, Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24), 032/261 388 или 032/261 365 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - Документи за кандидатстване се приемат от 11.09.2017 г. до 11.10.2017 г. в каб. 339, 340 и 337 (Нова сграда, бул. „България“ 236), тел. 032/261-755, 032/261-788 и 032/261-736.

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Документи за кандидатстване се приемат от 05.09.2017 г. до 10.10.2017 г.  в стая 131 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24), 032/261 394

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Документи за кандидатстване се приемат. Може да видите в коя стая тук според специалността

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Документи за кандидатстване се приемат от 8.09.2017 г. до 26.09.2017 г. в стая 206 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24), 032/261 358  

ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Документи за кандидатстване се приемат от 1.09.2017 г. до 4.10.2017 г. в стая 131 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24), 032/261 394

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Документи за кандидатстване се приемат според специалността: за Магистърска програма "Публична администрация" - вижте тук и за  Магистърска програма "Международни отношения" - вижте тук

Последна промяна на 04 Август 2017