уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Прием
  4. »
  5. Магистърски програми 2024/2025

Магистърски програми 2024/2025

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА МАГИСТРИ ЗА  УЧЕБНАТА 2024-2025 Г.

СПИСЪК НА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 Г.

 

 АНОТАЦИИ НА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ ПО ФАКУЛТЕТИ

Таксите за обучение са посочени в анотацията на съответната магистърска програма.

!!! Сроковете и мястото за подаване на документи по факултети ще бъдат оповестени до 21.06.2024 г.

 

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ

ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Последна промяна на 17 Юни 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол