уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Долно меню
  4. »
  5. Защита на данните / GDPR

Защита на данните / GDPR

Кои сме ние?

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ (ПУ) e образователна, изследователска и културна институция с европейско лице и национална значимост, разпознаваема в глобалния свят, отличаваща се с устойчиво и динамично развитие и конкурентоспособни предимства в областта на науките за природата, човека, обществото, културата и технологиите.
ПУ е най-голямото висше училище в Южна България и второ по големина в страната след Софийския университет „Св. Климент Охридски".

Ние сме администратор на лични данни по смисъла  на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Част от данните, които доброволно предоставяте, са лични данни и се обработват съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни, можете да го направите направо до надзорния орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул.“Проф. Цветан Лазаров” №2 (www.cpdp.bg) или чрез ПУ на посочените данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните.

Данни за контакт с ПУ :

ул. Цар Асен 24, 4000 Пловдив
Тел: 032 261 261
Факс: 032 628 390
Ел. поща: pduniv@uni-plovdiv.bg

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните :

Ел. поща: dlzd@uni-plovdiv.bg
Тел: 032 261 205 – Петко Стайков
Тел: 032 261 223 – Теодора Меднева

 

 

Последна промяна на 05 Юни 2018
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол