уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


Видеовизитки

 

Педагогически факултет: (https://qstor.uni-plovdiv.bg/index.php/s/ap4oJLPQ6gssP5W)

 

Факултет по математика и информатика: (https://qstor.uni-plovdiv.bg/index.php/s/pC9CLto3xL8jw2L)

 

Физико-технологичен факултет: (https://qstor.uni-plovdiv.bg/index.php/s/XkeZB7a5JYs4ANG)

 

Юридически факултет: (https://qstor.uni-plovdiv.bg/index.php/s/k6fsFT329jmE9EH)

 

Биологически факултет: (https://qstor.uni-plovdiv.bg/index.php/s/QJrAJiTEb6jxkt2)

 

Технологичен център: (https://qstor.uni-plovdiv.bg/index.php/s/6YLXqxn9FC7qGxL)

 

 

You can download the video from this link.

 

Последна промяна на 12 Септември 2019
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол