уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Управление
  4. »
  5. Контролен съвет

Контролен съвет

Проф. д-р Люба Георгиева Панайотова-Чалъкова
Председател

e-mail: lyubapanayotova@uni-plovdiv.bg

Юридически факултет

Доц. д-р Иван Панайотов Бодуров
Заместник-председател

Физико-технологичен факултет

Членове:

Проф. д-р Галина Мирчева Илиева
Факултет по икономически и социални науки

Проф. д-р Тодорка Живкова Терзиева
Факултет по математика и информатика

Доц. д-р Витана Василева Костадинова
Филологически факултет

Доц. д-р Георги Иванов Патронов
Химически факултет

Доц. д-р Иванка Иванова Тенева-Джамбазова
Биологически факултет

Доц. д-р Николинка Александрова Атанасова
Педагогически факултет

Доц. д-р Русалена Веселинова Пенджекова-Христева
Философско-исторически факултет

Денис Стайков Петков
Студент
 
Последна промяна на 06 Юни 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол