уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Управление
  4. »
  5. Контролен съвет

Контролен съвет

Проф. д-р Велизар Костадинов Гочев
Председател

e-mail: vgochev@uni-plovdiv.bg

Биологически факултет

Доц. д-р Константин Василев Пехливанов
Заместник-председател

Юридически факултет

Членове:

Проф. д.ф.н. Христина Милева Тончева-Тодорова
Филологически факултет

Проф. д-р Пламен Димитров Чипев
Факултет по икономически и социални науки

Доц. д-р Албена Александрова Овчарова
Педагогически факултет

Доц. д-р Димитър Михайлов Токмаков
Физико-технологичен факултет

Доц. д-р Добринка Драгиева Парушева
Философско-исторически факултет

Доц. д-р Нина Димитрова Димчева
Химически факултет

Доц. д-р Христо Стефанов Кискинов
Факултет по математика и информатика

Стоян Георгиев Стоянов
Студентски съвет
 
Последна промяна на 27 Април 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол