web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Управление » Контролен съвет

Контролен съвет

Проф. д-р Велизар Костадинов Гочев
Председател

e-mail: vgochev@uni-plovdiv.bg

Биологически факултет

Доц. д-р Константин Василев Пехливанов
Заместник-председател

Юридически факултет

Членове:

Проф. д.ф.н. Христина Милева Тончева-Тодорова
Филологически факултет

Проф. д-р Пламен Димитров Чипев
Факултет по икономически и социални науки

Доц. д-р Албена Александрова Овчарова
Педагогически факултет

Доц. д-р Димитър Михайлов Токмаков
Физико-технологичен факултет

Доц. д-р Добринка Драгиева Парушева
Философско-исторически факултет

Доц. д-р Нина Димитрова Димчева
Химически факултет

Доц. д-р Христо Стефанов Кискинов
Факултет по математика и информатика

Докторант Светослав Колев Енчев
Студентски съвет

Последна промяна на 04 Юни 2019