web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Управление » Контролен съвет

Контролен съвет

Доц. д-р Велизар Костадинов Гочев
Председател

e-mail: vgochev@uni-plovdiv.bg

Биологически факултет

Доц. д-р Люба Панайотова Чалъкова
Заместник-председател

Юридически факултет

Членове:

Доц. д-р Владимира Стефанова Ангелова

Доц. д-р Христина Милева Тончева

Доц. д-р Добринка Драгиева Парушева

Доц. д-р Нина Димитрова Димчева

Доц. д-р Христо Стефанов Кискинов

Доц. д-р Георги Лалев Дянков

Доц. д-р Пламен Димитров Чипев

Светослав Колев Енчев

 

Педагогически факултет

Филологически факултет

Философско-исторически факултет

Химически факултет

Факултет по математика и информатика

Физико-технологичен факултет

Факултет по икономически и социални науки

Студентски съвет

Последна промяна на 01 Февруари 2018