уеб достъпен сайт български език английски език

Филиали

Filial Smolian

Филиал – Смолян

4700 гр. Смолян, ул. "Дичо Петров" № 32

Филиал – Кърджали

гр. Кърджали, бул. "Беломорски" №26

Последна промяна на 29 Май 2018
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол