уеб достъпен сайт български език английски език

Телефони

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24 - централа: 032/261-261

Автоматична централа: 032/261 - XXX

Телефакс: 032/628 390

Сист. администратори за технически проблеми:  032/261 305

Кандидатстудентска информация: 032/625 000;  (Кандидатстудентска кампания

Последна промяна на 16 Септември 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол