уеб достъпен сайт български език английски език

Телефони

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24 - централа: 032/261-261

Автоматична централа: 032/261 - XXX

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

Кандидатстудентска информация (български оператори): 0 700 20 008

Кандидатстудентска информация (чуждестранни оператори): +359 882 282 252;  (Кандидатстудентска кампания

Последна промяна на 23 Май 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол