уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Управление
  4. »
  5. Ректорско ръководство

Ректорско ръководство

 Проф. д-р Румен Младенов
 Ректор

 тел.: 032/631 449
 тел.: 032/261 222
 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg

 Доц. д-р Мария Стоянова
 Заместник-ректор

 Учебна дейност

 тел.: 032/261 248
 тел.: 032/261 469
 e-mail: marianas@uni-plovdiv.bg

 Проф. д.п.н. Румяна Танкова
 Заместник-ректор

 Система за наблюдение, управление и постоянен контрол на качеството на обучението и академичния състав

 тел.: 032/261 219
 e-mail: tankova@uni-plovdiv.bg

 Проф. д-р Теменужка Йовчева
 Заместник-ректор

 Научноизследователска и издателска дейност

 тел.: 032/261 459
 e-mail: temiov@uni-plovdiv.bg

 Доц. д-р Надя Чернева
 Заместник-ректор

 Международно сътрудничество, академична мобилност,  връзки с обществеността и протокол

 тел.: 032/261 417
 e-mail: vice.ir@uni-plovdiv.bg

 Проф. д-р Антон Илиев
 Заместник-ректор

 Информационна инфраструктура и акредитационни процедури

 тел.: 032/261 404
 e-mail: aii@uni-plovdiv.bg

 Проф. д.п.н. Веселин Маргаритов
 Помощник-ректор

 Спортна дейност

 тел.: 032/261 325
 e-mail: vmargaritov@uni-plovdiv.bg

 

Последна промяна на 10 Юни 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол