web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Управление » Ректорско ръководство

Ректорско ръководство

 

 Проф. д-р Румен Младенов
 Ректор

 тел.: 032/631 449
 тел.: 032/261 222
 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg

 Доц. д-р Мария Стоянова
 Заместник-ректор

 Учебна дейност

 тел.: 032/261 248
 тел.: 032/261 462
 e-mail: marianas@uni-plovdiv.bg

 Проф. д.п.н. Румяна Танкова
 Заместник-ректор

 Система за наблюдение, управление и постоянен контрол на качеството на обучението и академичния състав

 тел.: 032/261 219
 e-mail: tankova@uni-plovdiv.bg

 Проф. д-р Теменужка Йовчева
 Заместник-ректор

 Научноизследователска и издателска дейност

 тел.: 032/261 459
 e-mail: temiov@uni-plovdiv.bg

 Доц. д-р Надя Чернева
 Заместник-ректор

 Международно сътрудничество, академична мобилност,  връзки с обществеността и протокол

 тел.: 032/261 417
 e-mail: vice.ir@uni-plovdiv.bg

 Проф. д-р Антон Илиев
 Заместник-ректор

 Информационна инфраструктура и акредитационни процедури

 тел.: 032/261 404
 e-mail: aii@uni-plovdiv.bg

 Проф. д-р Невена Милева
 Помощник-ректор

 Проектна дейност

 тел.: 032/261 400
 e-mail: nevena.mileva@gmail.com

 Н.с. Румен Киров
 Помощник-ректор

 Административно-стопанска, финансова и  социална дейност

 тел.: 032/261 225
 e-mail: kirov@uni-plovdiv.bg

 Проф. д.п.н. Веселин Маргаритов
 Помощник-ректор

 Спортна дейност

 тел.: 032/261 325
 e-mail: tmfv_sport@abv.bg
 e-mail: tmfv_sport@pfpu.bg

 Проф. д-р Запрян Козлуджов
 Главен секретар

 тел.: 032/261 221
 e-mail: zaprian@uni-plovdiv.bg

 

Последна промяна на 12 Декември 2019