уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Управление
  4. »
  5. Ректорско ръководство

Ректорско ръководство

 Проф. д-р Румен Младенов
 Ректор

 тел.: 032/631 449
 тел.: 032/261 222
 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg

 
 Заместник-ректор

 Учебна дейност

 тел.: 032/261 248

 
 Заместник-ректор

 Система за наблюдение, управление и постоянен контрол на качеството на обучението и академичния състав

 тел.: 032/261 219
 

 
 Заместник-ректор

 Научноизследователска и издателска дейност

 тел.: 032/261 459
 

 
 Заместник-ректор

 Международно сътрудничество, академична мобилност,  връзки с обществеността и протокол

 тел.: 032/261 417
 

 
 Заместник-ректор

 Информационна инфраструктура и акредитационни процедури

 тел.: 032/261 404
 

 Проф. д.п.н. Веселин Маргаритов
 Помощник-ректор

 Спортна дейност

 тел.: 032/261 325
 e-mail: vmargaritov@uni-plovdiv.bg

 

Последна промяна на 23 Май 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол