уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Управление
  4. »
  5. Ректорско ръководство

Ректорско ръководство

 Проф. д-р Румен Младенов
 Ректор

 тел.: 032/631 449
 тел.: 032/261 222
 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg

 Проф. д-р Пламен Стоянов
 Заместник-ректор

 Учебна дейност

 тел.: 032/261 219
 e-mail: pstoyanov@uni-plovdiv.bg

 Проф. д-р Теменужка Йовчева
 Заместник-ректор

 Научноизследователска дейност

 тел.: 032/261 459
 e-mail: temiov@uni-plovdiv.bg

 Доц. д-р Борян Янев
 Заместник-ректор

 Международна дейност и връзки с обществеността

 тел.: 032/261 404
 e-mail: byanev@uni-plovdiv.bg

 Проф. д-р Невена Милева
 Заместник-ректор

 Проектна дейност

 тел.: 032/261 400
 e-mail: nmileva@uni-plovdiv.bg

 Проф. д-р Станимир Кабаиванов
 Заместник-ректор

 Акредитационна дейност

 тел.: 032/261 417
 e-mail: stanimir.kabaivanov@uni-plovdiv.bg

 Проф. д-р Владимира Ангелова
 Заместник-ректор

 Качество и атестация

 тел.: 032/261 261
 e-mail: vangelova@uni-plovdiv.bg

 

Последна промяна на 22 Декември 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол