web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Управление » Ректорско ръководство

Ректорско ръководство

 

 Проф. д-р Запрян Козлуджов
 Ректор

 тел.: 032/631 449
 тел.: 032/261 222
 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg

 Проф. д-р Невена Милева
 Заместник-ректор

 Научноизследователска и проектна дейност,
 международно сътрудничество

 тел.: 032/261 251
 e-mail: nevena.mileva@gmail.com

 Доц. д-р Мария Стоянова
 Заместник-ректор

 Учебна и издателска дейност

 тел.: 032/261 248
 тел.: 032/261 462
 e-mail: marianas@uni-plovdiv.bg


 Проф. д-р Христо Крушков
 Заместник-ректор

 

 

 

 

 

 Проф. д.п.н. Веселин Маргаритов
 Функционален декан

 Спорт и социална дейност

 тел.: 032/261 325

 Н.с. Румен Киров
 Помощник-ректор

 тел.: 032/261 225
 e-mail: kirov@uni-plovdiv.bg

 

Последна промяна на 06 Март 2019