уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Обучение
  4. »
  5. ОКС „Магистър“

ОКС „Магистър“

 

"Справочник - магистърски програми на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" може да бъде закупен в книжарниците на Университета.

 

Кандидатите за обучение в магистърските програми подават лично или чрез други лица документи за кандидатстване в деканата на съответния факултет или при инспекторите, отговарящи за програмата. 

  

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

 

Кандидатите за магистърски програми, представили документи с невярно съдържание, както и направилите опит да дадат невярна информация при попълването на документите си с цел да заблудят приемните комисии или ръководството на университета, се отстраняват от участие в конкурса и при необходимост се уведомява прокуратурата. Ако неверността на документите бъде установена след приемането на кандидата за студент, той се отстранява от висшето училище независимо от курса на обучение и се уведомява прокуратурата.

 

Последна промяна на 26 Ноември 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол