уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Обучение » Магистър

Магистър

  

Магистърски програми в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

    Кандидатите за магистърски програми, представили документи с невярно съдържание, както и направилите опит да дадат невярна информация при попълването на документите си с цел да заблудят приемните комисии или ръководството на университета, се отстраняват от участие в конкурса и при необходимост се уведомява прокуратурата. Ако неверността на документите бъде установена след приемането на кандидата за студент, той се отстранява от висшето училище независимо от курса на обучение и се уведомява прокуратурата.

 

"Справочник - магистърски програми на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"

2019/2020 г." може да бъде закупен в книжарниците на Университета.

    Кандидатите за обучение в магистърските програми подават лично или чрез други лица документи за кандидатстване в деканата на съответния факултет или при инспекторите, отговарящи за програмата. 

Последна промяна на 20 Юни 2019
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол