web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Обучение » Магистър

Магистър

  

Магистърски програми в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

    Кандидатите за магистърски програми, представили документи с невярно съдържание, както и направилите опит да дадат невярна информация при попълването на документите си с цел да заблудят приемните комисии или ръководството на университета, се отстраняват от участие в конкурса и при необходимост се уведомява прокуратурата. Ако неверността на документите бъде установена след приемането на кандидата за студент, той се отстранява от висшето училище независимо от курса на обучение и се уведомява прокуратурата.

 

"Справочник - магистърски програми на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"

2018/2019 г." може да бъде закупен в книжарниците на Университета.

    Кандидатите за обучение в магистърските програми подават лично или чрез други лица документи за кандидатстване в деканата на съответния факултет или при инспекторите, отговарящи за програмата. 

Последна промяна на 05 Септември 2018