уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Управление
  4. »
  5. Университетски омбудсман

Университетски омбудсман

Академичният съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, на основание чл. 136, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на ПУ, избра доц. д-р Христо Паунов за Университетски омбудсман.

 

 Hristo Paunovlogo-ombudsman

 

Университетският омбудсман подкрепя, подпомага и се застъпва за правата на членовете на академичната общност, включително като съдейства за благоприятно уреждане на възникнали вътрешно университетски спорове, както и с трети, външни за Университета лица и организации. 
Университетският омбудсман осъществява своята дейност въз основа на законите, Правилника за устройството и дейността на ПУ и правила за неговата дейност, приети от Академичния съвет.
 
 
Интернет страница: https://ombudsman.uni-plovdiv.bg
Последна промяна на 05 Януари 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол