web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Департамент за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти

Департамент за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти

Департаментът за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти (ДЕСПЧС) е създаден първоначално като Подготвително отделение за чуждестранни студенти към Филологическия факултет на ПУ “Паисий Хилендарски” на 27.07.1994 г. С решение на Академичния съвет ДЕСПЧС е учреден като структурно звено в ПУ “Паисий Хилендарски”.

 

ПУ “Паисий Хилендарски” е предпочитано място за обучение на чужди студенти от съседни или близки на България страни. В Департамента се обучават студенти от Турция, Гърция, Македония, Сърбия и Черна гора, Албания, Румъния, Палестина, Сирия, Куба, Германия, Молдова, Украйна и др.

Нашата главна мисия е да подготвяме (в рамките на една учебна година) чуждестранни студенти, които желаят да учат в ПУ “Паисий Хилендарски”. Обучението е основно по български език, като в края на подготвителния курс чуждестранните студенти трябва да покрият равнище 2Б на владеене на езика. Освен български език през подготвителната година се изучава английски език, а също така и дисциплини, които ще са необходими на студента по време на следването му – например математика, информатика, биология, химия, физика, педагогика и др.

Нашият екип е съставен от висококвалифицирани и мотивирани преподаватели, които работят много близко със своите студенти. Продуктът на нашата усилена работа е чисто интелектуален.

Опитваме се не просто да обучаваме студенти, а да изградим личности, достатъчно адаптивни в чуждата за тях българска реалност.

 

  

 

 

 

Последна промяна на 20 Февруари 2019