web accessibility bulgarian flag english flag

Изпити

Изпити по български език

Ако искате да се запишете за студент в ПУ „Паисий Хилендарски“, владеете български език и не желаете да преминавате през едногодишния подготвителен курс, можете да се явите на държавни изпити по всички дисциплини, предвидени в учебния план. След успешното им полагане ще получите свидетелство, което Ви дава правото да следвате във всички висши училища в България.

Ако владеете български език и имате нужда от документ, който удостоверява това, например пред работодател или за други цели, можете да се явите на изпит по български език при нас. Изпитът е писмен и устен и се полага пред комисия. След успешното му полагане получавате документ с вписано ниво на владеене (А2 – С2) в съответствие с Европейската езикова рамка.

 

Последна промяна на 20 Февруари 2019