уеб достъпен сайт български език английски език

Изпити

Изпити по български език

Ако искате да се запишете за студент в ПУ „Паисий Хилендарски“, владеете български език и не желаете да преминавате през едногодишния подготвителен курс, можете да се явите на държавни изпити по всички дисциплини, предвидени в учебния план. След успешното им полагане ще получите свидетелство, което Ви дава правото да следвате във всички висши училища в България.

Ако владеете български език и имате нужда от документ, който удостоверява това, например пред работодател или за други цели, можете да се явите на изпит по български език при нас. Изпитът е писмен и устен и се полага пред комисия. След успешното му полагане получавате документ с вписано ниво на владеене (А2 – С2) в съответствие с Европейската езикова рамка.

 

Последна промяна на 01 Март 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол