web accessibility bulgarian flag english flag

Обучение

Едногодишен подготвителен курс

Ако сте чуждестранен гражданин и желаете да следвате в България, този курс е за Вас. Той е предназначен главно за бъдещите студенти в ПУ „Паисий Хилендарски“, но е отворен и за всички други желаещи да изучават интензивно български език. Очакваното ниво на владеене в края на курса е В2 съгласно Европейската езикова рамка.

Продължителността на обучението е една учебна година, от октомври до юли. Учебната седмица е петдневна, провеждат се шест учебни часа по 45 минути дневно. Работим в съответствие с утвърден учебен план, който включва 1120 учебни часа по български език и профилиращи дисциплини в четири направления – хуманитарно, педагогическо, социално-икономическо и природо-математическо. 

В курса са предвидени и мероприятия, свързани с историята и културата на българския народ – филмова програма, екскурзии, посещения на музеи и природни забележителности, творчески ателиета.

 

 

Като част от обучението ежегодно организираме Олимпиада по български език, която включва две секции – превод на художествен текст и конкурс за есе.

 

 

 

В края на курса студентите полагат държавни изпити по всички изучавани предмети. Успешно завършилите получават свидетелство, което им дава право да продължат следването си както в ПУ „Паисий Хилендарски“, така и в другите висши училища в страната.

 

Лицата, които владеят български език, могат да се явят на изпити по всички дисциплини от учебния план и без преминаване на едногодишния курс.

 

Курс по практически български език (120 часа)

Този курс е за Вас, ако:

  • сте чуждестранен гражданин, живеете в България и желаете да научите български език или да усъвършенствате знанията си;
  • сте студент, владеете български език на ниво В2 и искате да повишите нивото на езиковата си компетентност.

Продължителността на курса е 120 учебни часа за покриване на едно ниво по Европейската езикова рамка (А2 – С1).  Обучението се осъществява в малки групи (от 5 до 10 души).

Учите в удобно за Вас време, като честотата на провеждане на занятията се съгласува с преподавателя.

 

Курс по практически български език (60 часа)

Този курс е за Вас, ако сте участник в програма за международен обмен на студенти и преподаватели (Еразъм, ЦЕПУС, Фулбрайт и др.) и желаете да изучавате български език паралелно с основната си специалност. 

Аудиторната заетост е 60 учебни часа в рамките на един семестър, за които се присъждат 5 кредита. Курсът завършва с изпит и оценката от него се вписва в академичната справка.

Курсът е безплатен.

 

Индивидуално обучение

Ако нямате време да посещавате групов курс или искате да изучавате материал, свързан с конкретна тема, този тип обучение е за Вас. 

Курсът отговаря на точните Ви нужди – сами решавате колко често и с каква продължителност да са занятията, какъв материал и с какъв темп ще изучавате.

Ако се готвите индивидуално за изпит по български език, трябва да знаете, че за овладяването на едно ниво (А2 – С2) са ви нужни между 90 и 120 учебни часа.

 

Последна промяна на 20 Февруари 2019
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg