уеб достъпен сайт български език английски език

Обучение

Едногодишен подготвителен курс

Ако сте чуждестранен гражданин и желаете да следвате в България, този курс е за Вас. Той е предназначен главно за бъдещите студенти в ПУ „Паисий Хилендарски“, но е отворен и за всички други желаещи да изучават интензивно български език. Очакваното ниво на владеене в края на курса е В2 съгласно Европейската езикова рамка.

Продължителността на обучението е една учебна година, обикновено от октомври до юли. Учебната седмица е петдневна, провеждат се шест учебни часа по 45 минути дневно. Работим в съответствие с утвърден учебен план, който включва 1030 учебни часа – 650 ч. български език, 280 ч. специализиран български език (в зависимост от избраното професионално направление), 60 ч. по дисциплината Странознание на България и 40 ч. по информационни технологии.

В курса са предвидени и дейности, свързани с опознаване на историята и културата на българския народ – творчески ателиета, филмова програма, екскурзии, посещения на музеи и природни забележителности, на театрални и оперни постановки и др. 

Като част от обучението ежегодно организираме Олимпиада по български език, която включва две секции – превод на художествен текст и конкурс за есе.

В края на курса студентите полагат държавни изпити по всички изучавани предмети. Успешно завършилите получават свидетелство, което им дава право да продължат следването си както в ПУ „Паисий Хилендарски“, така и в другите висши училища в страната.

Лицата, които владеят български език, могат да се явят на изпити по всички дисциплини от учебния план и без преминаване на едногодишния курс.

 

Интензивен курс по практически български език (60 часа)

Този курс е за Вас, ако:

  • сте чуждестранен гражданин, живеете в България и желаете да научите български език или да усъвършенствате знанията си;
  • сте студент, владеете български език на ниво В2 и искате да повишите нивото на езиковата си компетентност.

Продължителността на курса е 60 учебни часа за покриване на едно ниво по Европейската езикова рамка (А2 – С1). Обучението се осъществява в малки групи (до 10 души).

Учебният процес се осъществява в удобно за курсистите време, като честотата на провеждане на занятията се съгласува с преподавателя.

Индивидуално обучение по български език (вкл. и по специализирани дисциплини)

Ако нямате време да посещавате групов курс или искате да изучавате материал, свързан с конкретна тема, този тип обучение е за Вас. Вие сами решавате колко често и с каква продължителност да са занятията, какъв материал ще изучавате и с каква интензивност.

Ако се готвите индивидуално за изпит по български език, трябва да знаете, че за овладяването на определено езиково равнище (от А1 до С2) са ви нужни между 90 и 120 учебни часа.

Цените на предлаганите курсове са публикувани в специализирания сайт на ДЕСПЧС.

 

Целогодишен курс по български език за студенти от български произход, приети по ПМС № 103 и № 228

Този курс е за Вас, ако сте студент от български произход и се обучавате в някой от факултетите на ПУ „Паисий Хилендарски“.

В началото на първата година от Вашето следване се организира провеждането на тест за определяне на равнището, на което владеете български език. В зависимост от показаните резултати, ще бъдете разпределени в една от двете групи – за начинаещи (120 ч. обучение) и за напреднали (60 ч. обучение).

Курсът е задължителен и завършва с финален изпит.

Обучението е безплатно за Вас.

 

Курсове за студенти и преподаватели, пребиваващи в ПУ „Паисий Хилендарски“ по програми за международен обмен (60 часа)

Тези курсове са за Вас, ако сте участник в програма за международен обмен на студенти и преподаватели (Еразъм, ЦЕПУС, Фулбрайт и др.) и желаете да изучавате български език паралелно с основната си специалност. 

Аудиторната заетост за всеки от избраните курсове е 60 учебни часа в рамките на един семестър, за които се присъждат 5 кредита. Курсът завършва с изпит и оценката от него се вписва в академичната справка.

Списък на предлаганите курсове може да откриете в специализирания сайт на ДЕСПЧС.

Участието в избрания от Вас курс е безплатно.

 

Курс по български език за бежанци от Украйна

През втория семестър на учебната 2021-2022 г. ДЕСПЧС организира безплатен курс по български език за бежанци от Украйна.

Разписание на занятията:
четвъртък, от 13:00 до 17:15 часа

Курсът ще се провежда онлайн в реално време в платформата Google Meet:

https://meet.google.com/bef-ypzk-mxa

Ако сте бежанец от Украйна и желаете да се регистрирате в курса или се нуждаете от допълнителна информация, моля, обърнете се към секретаря на Департамента:
Таня Нейчева - тел. +359 885 40 71 71 (Viber, Telegram).

 

Последна промяна на 31 Март 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол