web accessibility bulgarian flag english flag

Прием

Едногодишен подготвителен курс

Ако кандидатствате за студент в бакалавърска или магистърска програма в ПУ „Паисий Хилендарски“, списък с необходимите документи за кандидатстване можете да намерите на сайта (линк).

Желаещите да се запишат в едногодишния подготвителен курс по български език, които не кандидатстват в ПУ „Паисий Хилендарски“, следва да представят в Учебен отдел заявление за записване по образец и документ за самоличност (оригинал и копие).

 

Курс по български език (120 часа)

При записването си трябва да представите документ за самоличност (каб. 409, Нова сграда на университета, бул. България 236) и квитанция за платена такса.

Група се организира при записани минимум 5 души.

 

Курс по български език (60 часа)

При записването си трябва да представите документ за самоличност (каб. 409, Нова сграда на университета, бул. България 236) и да информирате координатора на своята програма за това, че вземате участие в курса.

 

Индивидуално обучение

При записването си трябва да представите документ за самоличност (каб. 409, Нова сграда на университета, бул. България 236) и квитанция за платена такса.

 

Последна промяна на 20 Февруари 2019
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg