уеб достъпен сайт български език английски език

Прием

Едногодишен подготвителен курс

Ако кандидатствате за студент в бакалавърска или магистърска програма в ПУ „Паисий Хилендарски“, респ. в подготвителен курс по български език, можете да намерите списъка с необходимите документи за кандидатстване на специализирания сайт на ДЕСПЧС.

Ако желаете да се запишете само в подготвителния курс по български език, достатъчно е да представите на техническия сътрудник на Департамента (г-жа Таня Нейчева, ст. 409, Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“, бул. „Бълария“ № 236, ет. 4, тел. 032 261 789) валиден документ за самоличност и да внесете необходимата такса.

 

Интензивен курс по практически български език (60 часа)

При записването си трябва да представите на техническия сътрудник на Департамента (г-жа Таня Нейчева, ст. 409, Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“, бул. „България“ № 236, ет. 4, тел. 032 261 789) валиден документ за самоличност и да внесете необходимата такса.

 

Индивидуално обучение по български език (вкл. и по специализирани дисциплини)

При записването си трябва да представите на техническия сътрудник на Департамента (г-жа Таня Нейчева, ст. 409, Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“, бул. „България“ № 236, ет. 4, тел. 032 261 789) валиден документ за самоличност и да внесете необходимата такса.

 

Целогодишен курс по български език за студенти от български произход, приети по ПМС № 103 и № 228

Тъй като курсът е включен в учебната програма на първокурсниците като задължителен, е необходимо след записването си в университета да установите контакт с техническия сътрудник на Департамента (г-жа Таня Нейчева, ст. 409, Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“, бул. „България“ № 236, ет. 4, тел. 032 261 789, имейл: neycheva@uni-plovdiv.bg), от когото ще получите необходимата информация.

 

Курсове за студенти и преподаватели, пребиваващи в ПУ „Паисий Хилендарски“ по програми за международен обмен (60 часа)

Ако желаете да се включите в някой от предлаганите курсове по български език в Департамента (вж. https://blogs.uni-plovdiv.net/despchs/студенти/еразъм-еразъм/), е необходимо най-напред да се свържете със своя координатор в ПУ, да впишете курса в своето Споразумение за обучение (Learning Agreement) и да получите одобрение от изпращащата и приемащата страна.

 

Последна промяна на 16 Февруари 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол