уеб достъпен сайт български език английски език

Цени

Едногодишен подготвителен курс – 3000 евро (1500 евро на семестър).

Интензивен курс по български език (60 часа) – 300 лв.

Индивидуално обучение – 20 лв. за учебен час (45 мин.)

Полагане на изпит – 100 евро.

Последна промяна на 15 Февруари 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол