уеб достъпен сайт български език английски език

Цени

Едногодишен подготвителен курс – 3000 евро (1500 евро на семестър).

Интензивен курс по български език (60 часа) – 300 лв.

Индивидуално обучение – 20 лв. за учебен час (45 мин.)

Полагане на изпит – 100 евро.

Последна промяна на 15 Февруари 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол