web accessibility bulgarian flag english flag

Цени

Едногодишен подготвителен курс – 3000 евро.

Курс по български език (120 часа) – 280 лв.

Индивидуално обучение – 20 лв. за учебен час (45 мин.)

Полагане на изпит – 100 евро.

Последна промяна на 20 Февруари 2019