уеб достъпен сайт български език английски език

Контакти

 

Информация тел.: 032/261 789 или e-mail: dforeign@uni-plovdiv.bg

 

Директор

Доц. д-р Красимира Чакърова, тел. +359 32 261 215,

e-mail: krasian@uni-plovdiv.bg

e-mail: krchakarova@gmail.com

Административен секретар

Таня Нейчева, тел. +359 32 261 789, +359 885 407 171, e-mail: tanja_sp@yahoo.com

Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“,

каб. 409

 

Последна промяна на 16 Февруари 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол