web accessibility bulgarian flag english flag

Контакти

 

Информация тел.: 032/261 789 или e-mail: dforeign@uni-plovdiv.bg

 

Директор

Проф. д.ф.н. Диана Иванова, тел. +359 32 261 215,

e-mail: dpivanova@abv.bg

Заместник-директор

Гл. ас. Лъчезар Янков, тел. +359 32 261 263

Административен секретар

Таня Нейчева, тел. +359 32 261 789, e-mail: tanja_sp@yahoo.com

Славка Кесова, тел. +359 32 261 789, e-mail: slavkakesova@gmail.com

Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“,

каб. 409

 

Последна промяна на 21 Февруари 2019