уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Прием
  4. »
  5. Кандидатстудентска кампания 2024 г.

Кандидатстудентска кампания 2024 г.

Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование

 

Кандидатстудентска информация

Национален телефон за български оператори - 0 700 20 008 (от 8:30 до 17:00 ч.)

и телефон за чуждестранни оператори - +359 882 282 252 (от 8:30 до 17:00 ч.)

e-mail: ksk@uni-plovdiv.bg

 

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ

ВАЖНО

Общи положения за прием на студенти през учебната 2024/2025 година

Безплатна консултация за кандидатстудентския изпит по изобразително изкуство

Усповия за кандидатстване

Кандидатстудентски курс по изобразително изкуство

Документи за кандидатстване  
Срокове и начини за подаване на кандидатстудентски документи  
Конкурсни изпити  
Дати за провеждане на кандидатстудентските изпити  
Проверка и оценка на писмените работи  
Образуване на бала за класиране

 

Класиране на кандидат-студентите  
Записване на новоприети студенти  
Допълнителни разпоредби  
Специалности 2024/2025 г.  

Специалности, при които оценката от едно ДЗИ заменя оценката от конкурсен изпит

Специалности, при които оценките от две ДЗИ-та заменят оценката от конкурсен изпит

 

 

Места за прием по специалности  
Годишни такси за обучение на новоприети студенти  
Бюра за прием на кандидатстудентски документи  – ЦКПИ и МЕГИ-СТИЛ  
Условия за кандидатстване на чуждестранни граждани  

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ

 БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  ФИ­ЛО­СОФ­СКО-ИС­ТО­РИ­ЧЕ­СКИ ФА­КУ­ЛТЕТ
 ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
 ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ  ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
 ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  ФИЛИАЛ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – КЪРДЖАЛИ
 ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ  ФИЛИАЛ – СМОЛЯН
 ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  

ПРОГРАМИ И ПРИМЕРНИ ВАРИАНТИ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ

 АКТЬОРСТВО ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР  ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  МАТЕМАТИКА
 БИОЛОГИЯ  МУЗИКА
 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  НЕМСКИ ЕЗИК
 ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ  ТЕОЛОГИЯ
 ГОВОРНИ И КОМУНИКАТИВНИ СПОСОБНОСТИ  ТЕСТ СЪС СЪБЕСЕДВАНЕ ПО ФИЗИКА
 ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО  ФРЕНСКИ ЕЗИК
 ИНФОРМАТИКА  ХИМИЯ
 ИСПАНСКИ ЕЗИК  

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: БАЛООБРАЗУВАНЕ ПО ФАКУЛТЕТИ, СПЕЦИАЛНОСТИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ФИЛИАЛ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – КЪРДЖАЛИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ФИЛИАЛ – СМОЛЯН

 

 

Кандидатстудентска информация

Университетски информационен център

гр. Пловдив, Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24,

Национален телефон за български оператори - 0 700 20 008 (от 8:30 до 17:00 ч.)

и телефон за чуждестранни оператори - +359 882 282 252 (от 8:30 до 17:00 ч.)

e-mail: ksk@uni-plovdiv.bg

 

Последна промяна на 29 Май 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол