web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2019/2020

Кандидат-студенти 2019/2020

Пловдивският университет e на второ място в рейтингово проучване за обществения престиж на висшите училища в България!

 

  

  ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ   ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Справочник за кандидат-студенти за 2019/2020

Университетът предоставя още една възможност на кандидатстващите, като обявява предварителни дати за следните изпити:

  • Биология: 7 април 2019 г. (неделя) от 10.00 часа в сградата на Биологическия факултет в Стария Пловдив, ул. „Тодор Самодумов“ № 2, 14. аудитория и 15. аудитория, информация: на тел. 032/261 566 и email: biosecr@uni-plovdiv.bg;  Декларации се приемат до 4 април.

  • Тест със събеседване по физика: 14 април 2019 г. (неделя) от 10.00 ч. в:
    - сградата на Ректората,  ул. „Цар Асен“ № 24, 214. зала, информация: на тел. 032/261 335; в гр. Смолян,
    - в сградата на Физико-технологичния факултет, ул. „Дичо Петров“ № 28, 303. зала, информация: на тел. 0878503055, 0301/63327.
  • Музика – за специалностите „Педагогика на обучението по музика“, „Музика“ и „Джаз и поп изпълнителско изкуство“: 30 март, 20 април и 11 май 2019 г. от 10.00ч. в зала „Аполон“ в Нова сграда на университета – бул. „България“ № 236.

КАНДИДАТИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА НОСЯТ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ И ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА

 Общи положения за прием на кандидат-студенти през учебната 2019/2020 година

 

 Специалности 2019/2020 г.
Специалности, при които оценката от ДЗИ заменя оценката от конкурсен изпит
 Приложение 1: Балообразуване по факултети, специалности и форми на обучение - ПУ "Паисий Хилендарски"

 Консултация за кандидат-студенти по приемния изпит по изобразително изкуство за специалностите „Графичен дизайн с реклама“ и „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ на 06.04.2019 г. от 10 часа в 103 сем. зала. Телефон за връзка: 0889 / 331 351 - доц. д-р Методий Ангелов

 Приложение 2: Балообразуване - Филиал "Любен Каравелов" Кърджали  Кандидатстудентски курсове по Физическо възпитание ще започнат на 15.04.2019г. от 10:00 часа във физкултурния салон (Ректорат)

 За допълнителна информация каб. 24 (Ректорат) и тел. 032/261 325

 Приложение 3: Балообразуване - Филиал Смолян
 Места за прием през учебната 2019/2020 г. по специалности и форми на обучение  
Такси за обучение  
 ПРЕДВАРИТЕЛНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ 

 КАНДИДАТСТУДЕНТСКA КАМПАНИЯ

 ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

 РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

 Условия за кандидатстване и срокове за подаване на документи за участие в предварителните изпити (5 март - 22 май 2019 г.)  Условия за кандидатстване и срокове за подаване на кандидатстудентски документи (12 юни - 26 юни 2019 г.)
 Необходими документи и такси за участие в предварителни кандидатстудентски изпити  Необходими документи и такси за кандидатстване
 Дати за провеждане на предварителни изпити (1 юни - 4 юни 2019 г.)  Дати за провеждане на конкурсни изпити от редовната сесия (30 юни - 4 юли 2019 г.)
 Онлайн кандидатстване (5 март - 20 май 2019 г.)  Онлайн кандидатстване (12 юни  - 24 юни 2019 г.)
 Бюра за прием на кандидатстудентски документи  Бюра за прием на кандидатстудентски документи
   Класиране на кандидат-студентите
   Записване на новоприети студенти

 КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ИНФОРМАЦИЯ

 

 За кандидатстудентска информация:
тел. 032/261 303 

e-mail:

dilyana_ilieva@uni-plovdiv.bg 

 

 

 

 

Последна промяна на 10 Април 2019