уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Прием
  4. »
  5. Кандидатстудентска кампания 2023 г.

Кандидатстудентска кампания 2023 г.

Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование

 

 

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ

ВАЖНО

Общи положения за прием на студенти през учебната 2023/2024 година  Отлични оценки на зрелостници от състезания за прием в бакалавърските специалности на ФМИ за академичната 2023-2024 г.
Усповия за кандидатстване  Курс за подготовка на кандидат студенти по физическо възпитание за специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание”
Документи за кандидатстване Консултация за изпита по изобразително изкуство за кандидат-студенти за специалностите "Графичен дизайн с реклама" и "Педагогика на обучението по изобразително изкуство"
Срокове и начини за подаване на кандидатстудентски документи  
Конкурсни изпити  
Дати за провеждане на кандидатстудентските изпити

 

Проверка и оценка на писмените работи  
Образуване на бала за класиране  
Класиране на кандидат-студентите  
Записване на новоприети студенти  
Допълнителни разпоредби  
Специалности 2023/2024 г.  
Специалности, при които оценката от ДЗИ заменя оценката от конкурсен изпит  

 

Бюра за прием на кандидатстудентски документи  – ЦКПИ и МЕГИ-СТИЛ  
Условия за кандидатстване на чуждестранни граждани  

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ

 БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  ФИ­ЛО­СОФ­СКО-ИС­ТО­РИ­ЧЕ­СКИ ФА­КУ­ЛТЕТ
 ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
 ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ  ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
 ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  ФИЛИАЛ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – КЪРДЖАЛИ
 ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ  ФИЛИАЛ – СМОЛЯН
 ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  

ПРОГРАМИ И ПРИМЕРНИ ВАРИАНТИ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ

 АКТЬОРСТВО ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР  ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  КОМПЛЕКСЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ
 БИОЛОГИЯ  МАТЕМАТИКА
 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  МУЗИКА
 ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ  НЕМСКИ ЕЗИК
 ГОВОРНИ И КОМУНИКАТИВНИ СПОСОБНОСТИ  ТЕОЛОГИЯ
 ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО  ТЕСТ СЪС СЪБЕСЕДВАНЕ ПО ФИЗИКА
 ИНФОРМАТИКА  ФРЕНСКИ ЕЗИК
 ИСПАНСКИ ЕЗИК  ХИМИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: БАЛООБРАЗУВАНЕ ПО ФАКУЛТЕТИ, СПЕЦИАЛНОСТИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ФИЛИАЛ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – КЪРДЖАЛИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ФИЛИАЛ – СМОЛЯН

 

 

Кандидатстудентска информация

Университетски информационен център

гр. Пловдив, Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24,

Национален телефон за български оператори - 0 700 20 008 (от 8:30 до 17:00 ч.)

и телефон за чуждестранни оператори - +359 882 282 252 (от 8:30 до 17:00 ч.)

e-mail: ksk@uni-plovdiv.bg

 

Последна промяна на 27 Април 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол