web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2019/2020

Кандидат-студенти 2019/2020

Пловдивският университет e на второ място в рейтингово проучване за обществения престиж на висшите училища в България!

 

  

  ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ   ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Справочник за кандидат-студенти за 2019/2020

 

Кандидат-студенти с неиздадени до момента дипломи за средно образование могат да подадат документи със служебна бележка от училището, в която са отразени оценките от положените ДЗИ и средният успех от дипломата. Кандидатите се задължават да представят оригинал и ксерокопие на дипломата не по-късно от 4 юли 2019 г. Непредставилите дипломата (оригинал и ксерокопие) не участват в класирането!

Кандидат-студенти, издържали изпит на предварителна сесия с отлична оценка (5,50 и по-висока) или получили отлични оценки от олимпиади, международни изпити (сертификати) и различни състезания, които се признават за конкурсен изпит за определени специалности, се записват като студенти на ПУ в посочена от тях специалност (в периода от 12 до 26 юни). Съответните изпити трябва да удовлетворяват изискванията за прием в посочената специалност. За специалностите с два конкурсни изпита в балообразуването изискването е отлични оценки и по двата предмета.

 Общи положения за прием на кандидат-студенти през учебната 2019/2020 година

 

 Специалности 2019/2020 г.
Специалности, при които оценката от ДЗИ заменя оценката от конкурсен изпит
 Приложение 1: Балообразуване по факултети, специалности и форми на обучение - ПУ "Паисий Хилендарски"

 ПРОВЕРКА НА ОЦЕНКИ ОТ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

 Приложение 2: Балообразуване - Филиал "Любен Каравелов" Кърджали За учебната 2019/20 година ще има прием на студенти в специалност "Право" задочно - само платено обучение. Обучението ще стартира само при сформиране на курс от минимум 10 човека.
 Приложение 3: Балообразуване - Филиал Смолян
 Места за прием през учебната 2019/2020 г. по специалности и форми на обучение  

 За учебната 2019/20 година 
 няма да има прием на студенти в специалност "Биоинженерство" (Биологически факултет)

Такси за обучение  

 КАНДИДАТСТУДЕНТСКA КАМПАНИЯ

 ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

 РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

 

 КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ

 

 Условия за кандидатстване и срокове за подаване на кандидатстудентски документи (12 юни - 26 юни 2019 г.)   Консултация за кандидат-студенти по приемния изпит по изобразително изкуство за специалностите „Графичен дизайн с реклама“ и „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ от 10.06 до 16.06.2019 г. от 11 часа в 103 сем. зала. Телефони за връзка: 0877 / 728 058 и 0889 331 351 - доц. д-р Методий Ангелов
 Необходими документи и такси за кандидатстване
 Дати за провеждане на конкурсни изпити от редовната сесия (30 юни - 4 юли 2019 г.)   Кандидатстудентски курсове по Физическо възпитание ще започнат на 15.04.2019г. от 10:00 часа във физкултурния салон (Ректорат). За допълнителна информация каб. 24 (Ректорат) и тел. 032/261 325
 Онлайн кандидатстване (12 юни - 24 юни 2019 г.)
 Бюра за прием на кандидатстудентски документи  
 Класиране на кандидат-студентите  
 Записване на новоприети студенти  

 КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ИНФОРМАЦИЯ

 

 За кандидатстудентска информация:
тел. 032/261 303 

e-mail:

dilyana_ilieva@uni-plovdiv.bg 

 

 

 

 

Последна промяна на 18 Юни 2019