уеб достъпен сайт български език английски език

Подстраници


  1. Начало
  2. »
  3. Прием
  4. »
  5. Кандидатстудентска кампания 2023 г.

Кандидатстудентска кампания 2023 г.

Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование

 

Кандидатстудентска информация

ПРИ ЗАПИСВАНЕТО НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ В СГРАДИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТА НЕ СЕ ДОПУСКАТ ПРИДРУЖАВАЩИ ЛИЦА

Национален телефон за български оператори - 0 700 20 008 (от 8:30 до 17:00 ч.)

и телефон за чуждестранни оператори - +359 882 282 252 (от 8:30 до 17:00 ч.)

e-mail: ksk@uni-plovdiv.bg

 

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ

ВАЖНО

Класиране на кандидат-студентите Отлични оценки на зрелостници от състезания за прием в бакалавърските специалности на ФМИ за академичната 2023-2024 г.

Записване на новоприети студенти

Специалности, записването в които се извършва в Ректората, ул. Цар Асен №24

Специалности, записването в които се извършва в НОВА СГРАДА, бул. България №236

Специалности, записването в които се извършва в База Смолян

 

Общи положения за прием на студенти през учебната 2023/2024 година  
Усповия за кандидатстване  
Документи за кандидатстване  
Срокове и начини за подаване на кандидатстудентски документи  
Конкурсни изпити  
Дати за провеждане на кандидатстудентските изпити

 

Проверка и оценка на писмените работи  
Образуване на бала за класиране  
Допълнителни разпоредби  
Специалности 2023/2024 г.  

Специалности, при които оценката от едно ДЗИ заменя оценката от конкурсен изпит

Специалности, при които оценките от две ДЗИ-та заменят оценката от конкурсен изпит

 

 

Места за прием по специалности  
Годишни такси за обучение на новоприети студенти  
Бюра за прием на кандидатстудентски документи  – ЦКПИ и МЕГИ-СТИЛ  
Условия за кандидатстване на чуждестранни граждани  

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ

 БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  ФИ­ЛО­СОФ­СКО-ИС­ТО­РИ­ЧЕ­СКИ ФА­КУ­ЛТЕТ
 ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
 ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ  ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
 ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  ФИЛИАЛ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – КЪРДЖАЛИ
 ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ  ФИЛИАЛ – СМОЛЯН
 ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  

ПРОГРАМИ И ПРИМЕРНИ ВАРИАНТИ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ

 АКТЬОРСТВО ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР  ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  КОМПЛЕКСЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ
 БИОЛОГИЯ  МАТЕМАТИКА
 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  МУЗИКА
 ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ  НЕМСКИ ЕЗИК
 ГОВОРНИ И КОМУНИКАТИВНИ СПОСОБНОСТИ  ТЕОЛОГИЯ
 ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО  ТЕСТ СЪС СЪБЕСЕДВАНЕ ПО ФИЗИКА
 ИНФОРМАТИКА  ФРЕНСКИ ЕЗИК
 ИСПАНСКИ ЕЗИК  ХИМИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: БАЛООБРАЗУВАНЕ ПО ФАКУЛТЕТИ, СПЕЦИАЛНОСТИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ФИЛИАЛ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – КЪРДЖАЛИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ФИЛИАЛ – СМОЛЯН

 

 

Кандидатстудентска информация

Университетски информационен център

гр. Пловдив, Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24,

Национален телефон за български оператори - 0 700 20 008 (от 8:30 до 17:00 ч.)

и телефон за чуждестранни оператори - +359 882 282 252 (от 8:30 до 17:00 ч.)

e-mail: ksk@uni-plovdiv.bg

 

Последна промяна на 17 Октомври 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол