уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


 1. Начало
 2. »
 3. Прием
 4. »
 5. Кандидатстудентска кампания 2023 г.
 6. »
 7. Срокове и начини за подаване на кандидатстудентски документи

Срокове и начини за подаване на кандидатстудентски документи

Кандидат-студентите подават документи (лично или чрез друго лице) в посочените срокове по един от следните начини:

 

За кандидати, които ще полагат кандидатстудентски изпити

 1. В Спортната зала на Пловдивския университет: бул. „България“ № 236 – Пловдив от 10 до 23 юни 2023 г. (вкл. в съботите и неделите) от 8:30 до 16:30 ч.

За специалности „Автомобилна техника“, „Автомобилни електронни системи“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, „Машиностроителна техника и технологии“, „Хардуерни и софтуерни системи“ и „Информационно и компютърно инженерство с мениджмънт“ от Физико-технологичния факултет кандидатстудентски документи ще се приемат и в сградата на факултета в гр. Смолян, ул „Дичо Петров“ № 28, каб. 203 от 10 до 22 юни 2023 г. (без съботите и неделите).

 1. Онлайн в сайта на университета:  https://ksk.uni-plovdiv.bg/ от 5 до 22 юни 2023 г. (21 юни - краен срок за регистрация; 22 юни - краен срок за плащане на такса за обработка на документи)

 

 1. В бюрата на ЦКПИ и МЕГИ-СТИЛ в посочените градове от 10 до 21 юни 2023 г. (вкл. в съботите и неделите).

 

За кандидатстващите САМО с оценки от ДЗИ

 1. В Спортната зала на Пловдивския университет: бул. „България“ № 236 – Пловдив от 10 до 26 юни 2023 г. (вкл. в съботите и неделите) и от 27 юни до 4 юли 2023 г. в Университетския информационен център, Ректорат, ул. Цар Асен № 24 (без събота и неделя) от 8:30 до 16:30 ч.

За специалности „Автомобилна техника“, „Автомобилни електронни системи“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, „Машиностроителна техника и технологии“, „Хардуерни и софтуерни системи“ и „Информационно и компютърно инженерство с мениджмънт“ от Физико-технологичния факултет кандидатстудентски документи ще се приемат и в сградата на факултета в гр. Смолян, ул „Дичо Петров“ № 28, каб. 203 от 10 юни до 4 юли 2023 г. (без съботите и неделите).

 1. Онлайн в сайта на университета:  https://ksk.uni-plovdiv.bg/ от 5 до 22 юни 2023 г. (21 юни - краен срок за регистрация; 22 юни - краен срок за плащане на такса за обработка на документи)

 

 1. В бюрата на ЦКПИ и МЕГИ-СТИЛ в посочените градове от 10 юни до 4 юли 2023 г. (вкл. в съботите и неделите).

За кандидатстващите онлайн или в бюрата на ЦКПИ за специалности, изискващи изпит по говорни и комуникативни способности, същият ще се провежда в Пловдив след всеки кандидатстудентски изпит от 14.00 до 17.00 часа в допълнително посочена зала или онлайн.

Последна промяна на 20 Юни 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол