уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


 1. Начало
 2. »
 3. Прием
 4. »
 5. Кандидатстудентска кампания 2023 г.
 6. »
 7. Класиране на кандидат-студентите

Класиране на кандидат-студентите

 1. Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидата желани специалности, форми на обучение и основание за прием в състезателния картон.
 2. Кандидатите ще се класират съгласно с утвърдените от Министерството на образованието и науката места по специалности, които ще бъдат обявени след публикуване на решението на Министерския съвет, утвърждаващо броя на студентите за учебната 2023/2024 година.
 3. Получилите оценка Отличен 6,00 на конкурсния(-те) изпит(-и), имащи
  състезателен бал, по-нисък от този на последния класирал се, се приемат в рамките на обявените места в специалности, които се определят от ПУ.
 4. Кандидат-студентите, класирани с еднакъв бал на последното планово
  място за специалността, се приемат в рамките на утвърдения брой по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „а“ от ЗВО.
 5. В рамките на утвърдените места за прием на студенти университетът ще приема успешно положилите кандидатстудентски изпити, но неприети по общия ред лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70% и над 70%, военноинвалиди, военнопострадали, кръгли сираци до 26-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването, майки с три и повече деца до 6-годишна възраст и близнаци, които кандидатстват едновременно в едно и също професионално направление в университета и единият от тях е приет. Кандидат-студенти, които желаят да ползват посочените привилегии, подават молба до ректора по образец в срок до 25 юли 2023 г. Молбата се удовлетворява според нормите, определени в Закона за висшето образование, и според държавните изисквания, а при отсъствие на подобен регламент – по възможност при всяко класиране, следващо момента на подаване на молбата.

 

 1. Класирането се извършва на три етапа:

        ПЪРВО КЛАСИРАНЕ  – на 10 ЮЛИ 2023 г.

        ВТОРО КЛАСИРАНЕ  – на 17 ЮЛИ 2023 г.

        ТРЕТО КЛАСИРАНЕ   – на 24 ЮЛИ 2023 г.

Последна промяна на 31 Януари 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол