уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


  1. Начало
  2. »
  3. Прием
  4. »
  5. Кандидатстудентска кампания 2023 г.
  6. »
  7. Дати за провеждане на кандидатстудентските изпити

Дати за провеждане на кандидатстудентските изпити

1 Български език............................................ 25 юни

2 История на България.................................... 26 юни

3 Английски език............................................ 26 юни

4 Химия.......................................................... 26 юни

5 Математика.................................................. 27 юни

6 Изобразително изкуство................................ 27 юни

7 Теология – устен........................................... 27 юни

8 Информатика............................................... 28 юни

9 Немски език................................................. 28 юни

10. Испански език.............................................. 28 юни

11. Френски език............................................ 28 юни

12. Тест със събеседване по физика................. 29 юни

13. География на България.............................. 29 юни

14. Биология.................................................. 29 юни

15. Музика..................................................... 29 юни

16. Комплексен изпит по физическо възпитание 27 и 28 юни

Информация за сгради, зали и имена на заявилите участие ще се публикува в сайта на университета и на информационни табла пред централната (Ректорат) и пред Новата сграда на университета в деня, предхождащ съответния изпит.

Изпитите за специалността „Актьорство за драматичен театър“ ще се проведат, както следва:

  •  Първи кръг............................... 13 септември 2023 г.
  •  Втори кръг................................ 14 септември 2023 г.
  •  Трети кръг................................ 15 септември 2023 г.

НАЧАЛО НА ВСИЧКИ ИЗПИТИ – 9.00 ЧАСА.

Един ден преди изпита кандидатът е длъжен да провери в коя сграда и в коя зала е разпределен да се яви. Разпределението на кандидатите по зали и сгради може да се види в сайта на университета; в списък, изнесен на мястото за обяви в Ректората (вляво от централния вход), като информация може да бъде получена на място или по телефона и от Университетския информационен център (Национален телефон за български оператори - 0 700 20 008 (от 8:30 до 17:00 ч.) и телефон за чуждестранни оператори - +359 882 282 252 (от 8:30 до 17:00 ч.)).

Кандидат-студентите следва да бъдат на указаните за провеждане на изпитите места минимум 30 минути преди обявения начален час.

На всеки изпит кандидат-студентите трябва да носят документ за самоличност и компютърната разпечатка с входящия номер за явяване на изпити.

Изпитът за проверка на говорните и комуникативните способности ще се провежда:

– от 10 до 26 юни 2023 г.  от 8:30 до 16:30 ч. – при подаване на документи в Спортната зала на Пловдивския университет: бул. „България“ № 236 – Пловдив.

– на 25 и 26 юни – от 14.00 до 17.00 часа в Спортната зала на Пловдивския университет: бул. „България“ № 236 – Пловдив.

– на 27, 28 и 29 юни – от 14.00 до 17.00 часа в Нова сграда на Пловдивския университет: бул. „България“ № 236 А – Пловдив.

–   от 27 юни до 4 юли 2023 г.– при подаване на документи в Университетския информационен център, Ректорат, ул. Цар Асен № 24 (без събота и неделя) от 8:30 до 16:30 ч.

– онлайн от 10 юни до 3 юли 2023 г. За дистанционно провеждането на изпита по „Говорни и комуникативни способности“, кандидатите достъпват линк на https://meet.google.com/ygx-myhg-zxo (от 8:30 до 16:30 ч.).

Последна промяна на 20 Юни 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол