SSL Certificates web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Факултети

Факултети

Факултети

Биологически факултет

гр. Пловдив, ул. "Тодор Самодумов" №2

Факултети

Факултет по икономически и социални науки

гр. Пловдив ул. "Цар Асен"  № 24

Факултети

Факултет по математика и информатика

гр. Пловдив бул. "България" № 236

Факултети

Педагогичеки факултет

гр. Пловдив бул. "България" № 236

Факултети

Физически факултет

гр. Пловдив ул. "Цар Асен"  № 24

Факултети

Филологически факултет

гр. Пловдив ул. "Цар Асен"  № 24

Факултети

Философско-исторически факултет

гр. Пловдив ул. "Костаки Пеев"  № 21

Факултети

Химически факултет

гр. Пловдив ул. "Цар Асен"  № 24

Факултети

Юридически факултет

гр. Пловдив ул. "Цар Асен"  № 24

 

Последна промяна на 19 Ноември 2015