уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Структура
  4. »
  5. Факултети

Факултети

Факултети

Биологически факултет

гр. Пловдив, ул. "Тодор Самодумов" №2

Факултети

Факултет по икономически и социални науки

гр. Пловдив, ул. "Цар Асен"  №24

Факултети

Факултет по математика и информатика

гр. Пловдив, бул. "България" №236

Факултети

Педагогически факултет

гр. Пловдив, бул. "България" №236

Факултети

Физико-технологичен факултет

гр. Пловдив, ул. "Цар Асен"  №24

Факултети

Филологически факултет

гр. Пловдив, ул. "Цар Асен"  №24

Факултети

Философско-исторически факултет

гр. Пловдив, ул. "Костаки Пеев"  №21

Факултети

Химически факултет

гр. Пловдив, ул. "Цар Асен"  №24

Факултети

Юридически факултет

гр. Пловдив, ул. "Цар Асен"  №24

 

Последна промяна на 31 Март 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол