web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Факултети

Факултети

Факултети

Биологически факултет

гр. Пловдив, ул. "Тодор Самодумов" №2

Факултети

Факултет по икономически и социални науки

гр. Пловдив, ул. "Цар Асен"  №24

Факултети

Факултет по математика и информатика

гр. Пловдив, бул. "България" №236

Факултети

Педагогически факултет

гр. Пловдив, бул. "България" №236

Факултети

Физико-технологичен факултет

гр. Пловдив, ул. "Цар Асен"  №24

Факултети

Филологически факултет

гр. Пловдив, ул. "Цар Асен"  №24

Факултети

Философско-исторически факултет

гр. Пловдив, ул. "Костаки Пеев"  №21

Факултети

Химически факултет

гр. Пловдив, ул. "Цар Асен"  №24

Факултети

Юридически факултет

гр. Пловдив, ул. "Цар Асен"  №24

 

Последна промяна на 02 Януари 2018