уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Структура
  4. »
  5. Факултети
  6. »
  7. Педагогически факултет

Педагогически факултет

 


Педагогическият факултет е създаден през 1984 година. Разположен е в пететажен корпус на модерна нова университетска сграда. Педагогическият факултет е авторитетен център за научни изследвания и подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на педагогиката, психологията и изкуствата. В него се обучават 4700 студенти по 18 специалности в бакалавърска степен и 20 специалности в магистърска степен. Специализирано докторантско училище осигурява обучение на студенти в ОНС "доктор" по 16 програми.

Във факултета се обучават и чуждестранни студенти – от Гърция, Турция, Германия, Молдова, Великобритания, Македония, Испания, Белгия, Франция  и др.

Преподавателите в Педагогическия факултет са повече от 90, като половината от тях са хабилитирани (професори и доценти), а две трети са с научни степени (доктори и доктори на науките). Голяма част от научните кадри са специализирали в авторитетни чуждестранни научни институти и университети.

Педагогическият факултет разполага с голяма специализирана библиотека; секция за обучение по английски език; уебинарна зала за онлайн наблюдения на уроци; 7 зали за обучение чрез екипна работа; 9 зали за електронно обучение, включително и за създаване на електронни образователни ресурси; три учебни компютърни зали, зала за постоянен свободен достъп до интернет и за осъществяване на конферентна връзка с други образователни и научни институции; видеозала; съвременни семинарни зали, аудитории и аули, представителна заседателна зала.

Последна промяна на 08 Януари 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол