web accessibility bulgarian flag english flag

Катедри

Катедра “Педагогика и управление на образованието”

Ръководител: проф. д.п.н. Пламен Радев – каб. №320, тел. 261-713

Технически сътрудник: Амалия Урумова – каб. №215, тел. 261-713

Служебен e-mail: edpsy@uni-plovdiv.bg

 

Катедра "Психология "

Ръководител: проф. д.п.н. Румен Стаматов - каб. №114, тел. 231-705

Технически сътрудник: Пепа Петкова - каб. №215, тел. 261-818

Служебен е-mail: pepa_petkova67@abv.bg

 

Катедра "Социални дейности"

Ръководител: доц. д-р Людмила Векова - каб. №215, тел. 261-818

Технически сътрудник: Пепа Петкова - каб. №215, тел. 261-818

Служебен е-mail: pepa_petkova67@abv.bg

 

Катедра “Предучилищна педагогика”

Ръководител: доц. д-р Елена Събева – каб. №312; тел. 261-715

Технически сътрудник: Станимира Филипова – каб. №317; тел. 261-720

Служебен e-mail: spasovamira@gmail.com

 

Катедра “Начална училищна педагогика”

Ръководител: доц.д-р Владимира Ангелова – каб.№418, тел. 261-725

Технически сътрудник: Надя Ташева – каб. №415, тел. 261-793

Служебен e-mail: nadidimova@abv.bg

 

Катедра “Естетическо възпитание”

Ръководител: проф. д-р Бисер Дамянов - каб. №103, тел. 261-807

Технически сътрудник: Ива Тенчева  – каб. №115, тел. 261-704

Служебен e-mail: inas_sl@abv.bg

 

Катедра “Музика”

Ръководител: доц. д-р Таня Бурдева – каб. №509, тел. 261-735

Технически сътрудник: Ива Тенчева  – каб. №115, тел. 261-704

Служебен e-mail: inas_sl@abv.bg

 

Катедра “Теория и методика на физическото възпитание и спорт”

Ръководител: проф. д.п.н. Веселин Маргаритов, каб. № 24 - ректорат, тел. 628396, 261325

Технически сътрудник: Ваня Стоянова - каб. № 24 - ректорат, тел. 628396, 261325

Служебен e-mail: tmfv_sport@pfpu.bg

Последна промяна на 10 Юни 2019