web accessibility bulgarian flag english flag

Социални дейности

 
ръководител
  проф. д-р Георги Шопов
  проф. д-р Нели Бояджиева
 
  гл. ас.д-р Нона Юрукова Димитрова
 
  ас. Златка Петрова Касандрова
 
Пепа Петкова
технически изпълнител; каб. № 215, тел. 261-818

 

Последна промяна на 11 Май 2015