web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Прием » Чужди граждани

Чужди граждани

Прием за чуждестранни студенти

Системата за придобиване на висше образование в България

Общи условия за кандидатсване на чуждестранни студенти

Кандидатстването и записването на чуждестранни студенти в ПУ "Паисий Хилендарски" може да става при следните условия:

  1. В изпълнение на междудържавни програми за образователен, научен и културен обмен - класираните кандидати се представят от Министерство на образованието и науката.
  2. Съгласно нормативни актове на Министерски съвет (ПМС № 103 / 1993 г. и ПМС № 228 / 1997 г.) - класираните кандидати се представят от Министерство на образованието и науката.
  3. По реда за български граждани (с конкурс) - за всички кандидат-студенти от ЕС, лица с постоянно пребиваване на територията на Република България, бежанци и лица от българска народност важат условията за кандидатстване, сроковете за подаване на документи и таксите за български граждани.
  4. Всички чуждестранни лица (извън изброените по-горе категории) кандидатстват за обучение срещу заплащане, съгласно чл. 95, ал.  8 и 10 от ЗВО, се класират по документи и заплащат годишни такси за обучение на чужди граждани.

Процедура за кандидатстване на чуждестранни граждани от ЕС

Процедура за кандидатстване на чуждестранни граждани извън ЕС

Обучение по български език

 

Одобрил: Грозданка Генова-Певичарова; Последна промяна на 31 Януари 2019