уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Прием » Чуждестранни студенти

Чуждестранни студенти

Прием за чуждестранни студенти

Системата за придобиване на висше образование в България

Общи условия за кандидатсване на чуждестранни студенти

Кандидатстването и записването на чуждестранни студенти в ПУ "Паисий Хилендарски" може да става при следните условия:

  1. В изпълнение на междудържавни програми за образователен, научен и културен обмен - класираните кандидати се представят от Министерство на образованието и науката.
  2. Съгласно нормативни актове на Министерски съвет (ПМС № 103 / 1993 г. и ПМС № 228 / 1997 г.) - класираните кандидати се представят от Министерство на образованието и науката.
  3. По реда за български граждани (с конкурс) - за всички кандидат-студенти от ЕС, лица с постоянно пребиваване на територията на Република България, бежанци и лица от българска народност важат условията за кандидатстване, сроковете за подаване на документи и таксите за български граждани.
  4. Всички чуждестранни лица (извън изброените по-горе категории) кандидатстват за обучение срещу заплащане, съгласно чл. 95, ал.  8 и 10 от ЗВО, се класират по документи и заплащат годишни такси за обучение на чужди граждани.

Процедура за кандидатстване на чуждестранни граждани от ЕС

Процедура за кандидатстване на чуждестранни граждани извън ЕС

Обучение по български език

 

Одобрил: Грозданка Генова-Певичарова; Последна промяна на 24 Ноември 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол