уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Прием
  4. »
  5. Чуждестранни студенти

Чуждестранни студенти

Прием за чуждестранни студенти

Система за придобиване на висше образование в България

Общи условия за кандидатстване на чуждестранни студенти

Кандидатстването и записването на чуждестранни студенти в ПУ "Паисий Хилендарски" може да става при следните условия:

  1. В изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен - класираните кандидати се представят от Министерство на образованието и науката.
  2. Съгласно нормативни актове на Министерски съвет (ПМС № 103 / 1993 г. и ПМС № 228 / 1997 г.) - класираните кандидати се представят от Министерство на образованието и науката.
  3. По реда за български граждани (с конкурс) - за всички кандидат-студенти от ЕС, лица с постоянно пребиваване на територията на Република България, бежанци и лица от българска народност важат условията за кандидатстване, сроковете за подаване на документи и таксите за български граждани.
  4. Всички чуждестранни лица (извън изброените по-горе категории) кандидатстват за обучение срещу заплащане, съгласно чл. 95, ал. 8 и 10 от ЗВО, се класират по документи и заплащат годишни такси за обучение на чужди граждани.

Процедура за кандидатстване на чуждестранни граждани от ЕС

Процедура за кандидатстване на чуждестранни граждани извън ЕС

Процедура за признаване на висше образование, придобито в чужбина

Обучение по български език

 

Одобрил: Валентина Иванова; Последна промяна на 17 Май 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол