уеб достъпен сайт български език английски език
 1. Начало
 2. »
 3. Прием
 4. »
 5. Чуждестранни студенти
 6. »
 7. Обучение по български език

Обучение по български език

Департаментът за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти осигурява обучението по български език на чуждестранните студенти в ПУ „Паисий Хилендарски“.

Обучението се провежда по учебна документация, която обхваща учебен план и учебни програми. Обучението на студентите за придобиване на езикови и специализирани знания е с продължителност не по-малко от 9 месеца и се извършва в учебни групи с численост не повече от 10 души. 
Езиковата и специализираната подготовка на студентите се осъществява чрез изучаване на задължителни учебни дисциплини, разпределени в две групи при минимален хорариум, както следва:
1. за хуманитарни специалности – български език – 800 уч. часа;
2. за всички останали специалности: 
български език – 650 учебни часа
специализирани учебни дисциплини – 350 уч. часа

Обучението на докторантите и специализантите е с продължителност не по-малко от 6 месеца и се извършва в учебни групи с численост не повече от 10 души. Езиковата и специализираната подготовка се осъществява чрез изучаване на задължителни учебни дисциплини, разпределени в две групи при минимален хорариум, както следва:
1. за хуманитарни специалности – български език – 550 уч. часа;
2. за всички останали специалности: 
български език – 430 учебни часа
специализирани учебни дисциплини – 230 уч. часа

Обучението по български език завършва с изпит (писмен и устен) , който се полага пред комисия. Специализираната подготовка завършва с изпити по всички учебни дисциплини, предвидени в учебния план, които се полагат пред комисия. 

На лицата, успешно завършили езиковата и специализирана подготовка, се издава Свидетелство за успешно завършен подготвителен курс по български език(съгласно образец, регистриран в МОН), необходимо за записването на чуждестранните студенти в първи курс във всички висши училища в Република България.

Таксата за езиков курс е 3000 €.

Лицата, които владеят български език, могат да се явят на изпитите без да са преминали езикова подготовка (включително изпитите по специализираните учебни дисциплини).На успешно положилите изпитите по дисциплините, включени в учебния план, се издава Свидетелство за успешно завършен подготвителен курс по български език, необходимо за записването на чужди граждани за обучение в български висши училища.

Таксата за полагане на един приравнителен изпит е 100 €.

Езикови курсове

Департаментът за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти предлага също:

 • Курсове по български език, ниво начинаещи и напреднали, за студентите по програма „Еразъм“ и други програми за международен обмен;
  Курсът е с продължителност 1 семестър, 60 аудиторни часа и 5 кредита;
 • Курсове по български език, ниво от А1 до С2 за граждани на ЕС, 60 уч. часа, такса–280 лв.;
 • Индивидуално обучение, цена – 20 лв. за учебен час.

 За повече информация тел.: 032/261 789 или e-mail: dforeign@uni-plovdiv.bg

Последна промяна на 25 Април 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол