уеб достъпен сайт български език английски език
 1. Начало
 2. »
 3. Прием
 4. »
 5. Чуждестранни студенти
 6. »
 7. Процедура за кандидатстване на чуждестранни граждани от ЕС

Процедура за кандидатстване на чуждестранни граждани от ЕС

Процедура за кандидатстване на чуждестранни граждани от ЕС

Условия за кандидастване

В Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" могат да кандидатстват за всички специалности и форми на обучение лица, отговарящи на следните условия:

За Бакалавърски програми:

 1. Да имат завършено средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висшите училища на страната, издала дипломата;
 2. Да имат балообразуващи оценки в дипломата за средно образование за съответните специалности. Когато в дипломата за средно образование по съответния предмет не е вписана оценка, която участва в образуването на състезателния бал, лицето представя документ за положен изпит по този учебен предмет в българско училище, определено от МОН;
 3. Да нямат заболявания, противопоказни за обучение и за упражняване на професията, за която се кандидатства.

За Магистърски програми: Справочник за магистърски програми на ПУ "Паисий Хилендарски" за текущата учебната година година.

Срокове и необходими документи

Кандидат-студентите подават лично или чрез други лица документи за кандидатстване и класиране месец юни в сградата на Ректората. Сроковете за текущата учебна година се публикуват в рубриката "Кандидат-студенти" на началната страница на сайта, както и в кандидатстудентския справочник за текущата учебна година.

Кандидатите подават в Университетския информационен център следните документи:

 1. Комплект кандидатстудентски документи (по образец), които се закупуват от книжарницата в Университета;
 2. Оригинал и копие от дипломата за средно образование;

*Завършилите небългарски училища представят Удостоверение от РУО (Регионалнното управление по образованието) по местоживеене или в гр. Пловдив за признато средно образование с преизчислени по шестобалната система оценки по отделните предмети.

 1. Документ за платена такса за участие в кандидатстудентския конкурс.

Размерът на таксата се определя ежегодно с ПМС.

Таксата за кандидатстване се внася с подаването на документите в касите на Ректората, ул. „Цар Асен“ 24;

Състезателни изпити и класиране

Специалностите, състезателните изпити и график за тяхното провеждане, програмите за изпитите, балообразуването, класиранията и сроковете за потвърждаване и записване се публикуват в рубриката "Кандидат-студенти" на началната страница на сайта, както и в кандидатстудентския справочник за текущата учебна година.

 

*По-подробна информация ще намерите в Справочника за кандидат-студенти на ПУ "Паисий Хилендарски" за текущата учебна година.

 

Последна промяна на 05 Август 2019
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол