уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Обучение

Обучение

Университетът провежда обучение във всички образователни степени – специалист, бакалавър, магистър и доктор. Завършилите полувисше образование или колеж със степен “Специалист”, могат да продължат следването си в ПУ “Паисий Хилендарски” или неговите филиали след конкурс за определен брой места по обявените бакалавърски програми.

Студенти, които вече имат степен “Бакалавър” в дадено научно направление, могат да продължат образованието си в магистърските програми, обявявани всяка учебна година.

В началото на всяка учебна година към катедрите на Университета се обявяват конкурси за докторантури в основните научни направления.


Зали за обучение в Университета

Меню за студенти

Последна промяна на 02 Август 2018
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол