web accessibility bulgarian flag english flag

Ръководство

 

 Педагогически факултет

Нова сграда, бул. "България" 236

 

Проф. д.п.н. Румяна Танкова

Декан

каб. № 217; тел. 032/261702; факс: 032/261701

e-mail: tankova@uni-plovdiv.bg

Проф. д-р Галин Цоков

Зам.-декан по акредитация и информационна среда

каб. № 320; тел. 032/261814

e-mail: gtzokov@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Галена Иванова

Зам.-декан по учебна дейност

каб. № 315; 032/261315

e-mail: galenaivanova@abv.bg

Доц. д-р Юрий Янакиев

Зам.-декан по международно сътрудничество

каб. № 112; тел. 032/261719

e-mail: ianakiev@uni-plovdiv.bg

Проф. д.п.н. Валентина Маргаритова

Научен секретар - научноизследователска работа с преподаватели

каб. № 24-ректорат; тел. 032/261708

e-mail: valiamargaritova@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Хилда Терлемезян

Научен секретар - научноизследователска работа със студенти

каб. № 214; тел./факс: 032/261712

e-mail: hilda_terlemezian@yahoo.com

Стойка Спасова

Секретар на факултета

 

каб. № 218; тел./факс: 032/261701

e-mail: toni@uni-plovdiv.bg

 

 

Последна промяна на 18 Декември 2018