web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Факултети » Физически факултет

Физически факултет


Физическият факултет на ПУ е с 50-годишна традиция в обучението на физици, учители по физика и инженер-физици. Факултетът е разположен в централната сграда на Университета, а тя самата – в центъра на Пловдив. В непосредствена близост са различни студентски столове, а недалеч е спортният комплекс на Университета, с добри възможности за възстановяване – площадки, зали и игрища. Университетът разполага със студентски общежития, в които са настанени значителна част от студентите. В непосредствена близост до Физическия факултет се намира градската библиотека “Иван Вазов”. Най-важните транспортни артерии свързват Университета с всички жилищни квартали.

Във Факултета работят 39 преподаватели, 22 от тях са професори и доценти, а 33 имат научна степен. Голяма част от тях са специализирали в Русия, Индия, Франция, Италия и Англия.

Факултетът разполага с 15 лаборатории, три от които са оборудвани с модерни макети и апаратура по телекомуникации, електронна техника и информационни технологии, има три компютърни зали, две специализирани зали за обучение по съвременни информационни и традиционни технически средства на обучение и няколко технически работилници. Студентите от Физическия факултет са единствените засега обучавани по системата DIPSEIL и M-learning (mobile-learning) и могат да избират 20% от дисциплините, които изучават, на базата на кредитна система. В процес на подготовка е организирането и провеждането на дистанционна форма на обучение.

Факултетът разполага със собствен кариерен център и предлага редица стажантски програми на своите възпитаници (Libbher, Alkatel-Lucens, DCC). Студентите, завършили Физическия факултет, работят като инженери и специалисти в областта на физиката, електрониката, комуникациите, лазерните технологии, ядренофизичните методи, полимерните материали и участват в усъвършенстването и разработката на нови методи за контрол и автоматизация на физични експерименти. Много от завършилите могат да работят и като учители по физика и изследователи в областта на съвременната физика и техника.

Последна промяна на 23 Февруари 2016